Fundacja im.Nikoli Tesli
              miasto Białystok 
 Polska
KRS 0000443710, NIP 5423229178, REGON 200750812
Kontakt: email - fundacjatesli@interia.pl;  Kontakt telefoniczny +48 690 612 530
Uwaga: Korona-wirus Sars 2 - Cowid 19 to jest niegroźny wirus a "stan zagrożenia epidemiologicznego" jest skutkiem Ataku Terrorystycznego na światową skalę. 

Dowodem na to jest między innymi - Praca Naukowa dotycząca „Ludzkich Wirusów Koronowych” - Zakład Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2015r która to praca jest dostępna również w internecie - http://www.pnmedycznych.pl/wp-content/uploads/2015/04/pnm_2015_048-054b.pdf -  cytuję fragmenty tekstu z tej pracy

„Obraz infekcji ludzkimi korona-wirusami został nakreślony dzięki badaniom przeprowadzonym z udziałem zdrowych ochotników. Po zakażeniu korona-wirusami u zdrowych osób wystąpiły typowe objawy przeziębienia, głównie nieżyt błony śluzowej nosa, a w pojedynczych przypadkach kaszel. Objawy utrzymywały się przez okres do tygodnia, po czym samoistnie ustępowały (1, 2, 8). Dalsze doświadczenia kliniczne potwierdziły, że wirusy te powodują stosunkowo łagodną, często subkliniczną infekcję u dorosłych”. 

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson czy ostatnio Prezydent USA Donald Tramp nie byli w tej kwestii wyjatkiem - po 3 dniach pobytu w szpitalu - po prostu wyzdrowieli.. i to bez żadnych leków. I tak jest ze wszystkimi zarażonymi korona-wirusem !!! Takich faktów jest tysiace... a minister zdrowia i Sanepid mieli wystarczająco dużo czasu od stycznie do marca 2020r (do momentu wprowadzenia „stanu zagrożenia”) żeby sprawdzić czy „wirusy” mają taką wysoką śmiertelność jak donosiły media czy tak jak Szumowski mówił w mediach (RMF FM), że: "wirusy są niegroźne, epidemia sama ustąpi a noszenie maseczek jest głupotą". Zrobienie testów na pierwszych osobach zarażonych, które wróciły z Włoch - nie zajęło by im dłużej niż 3 dni. 

W związku z tym - „korono-wirus” nie spełniał i nie spełnia wymogów Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi o czym mówi Art. 2. Ustawy czyli, że choć wirus jest - wysoce zakaźny i łatwo rozprzestrzeniający się... ale:
  • nie jest chorobą szczególnie niebezpieczną ani o wysokiej śmiertelności, ani też nie powoduje szczególnego zagrożenie dla zdrowia publicznego i nie wymaga specjalnych metod zwalczania, (pkt -4)
  • wirus nie jest czynnikiem alarmowym o szczególnej zjadliwości lub oporności; (pkt 5) 

Pytanie: Dlaczego Szumowski, Kaczyński, Duda, Morawiecki... i inni ministrowie w rządzie PiS nie nosili maseczek ? Bo wiedzieli, że wirus Sars-Covid 19 jest niegroźny... i to od samego początku !!! Więc w jakim celu zastraszali Polaków ???    

  Atak Terrorystyczny 
Jeśli chodzi o tą rzekomą „ światową pandemię”... z całą pewnością mamy do czynienia z Atakiem Terrorystycznym na światową skalę, w który to atak jest uwikłane nie tylko WHO ale również firmy farmaceutyczne, instytuty badawcze i instytucje medialne sponsorowane przez Fundację Billa i Melindy Gates. Co oczywiście jest karalne.... i fundacja im. Nikoli Tesli zgłosiła w dniu 3.04.2020r do Sejmu i Senatu na ręce Marszałek Sejmu Elżbiety Witek z powiadomieniem Premiera RP Mateusza Morawieckiego... List Otwarty z prośbą o jak najszybsze uchylenie w Polsce "Stanu zagrożenia epidemiologicznego". A z powodu braku reakcji tych osób (brak odpowiedzi) fundacja złożyła po miesiącu tj. 04.05.2020r wniosek do Prokuratury Krajowej o pociągnięcie ich do odpowiedzialności karnej łącznie z Ministrem Zdrowia Łukaszem Szumowskim - dochodzenie jest w toku a do śledztwa, które prowadzi  Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście (sygnatura akt  - PO V Ko 1808.2020)  są dołączane kolejne wnioski wielu Polskich Lekarzy z różnych stron Polski. Sąd Najwyższy fundacja również powiadomiła...  a przepisy prawa karnego w Polsce są w sprawach o Terroryzm dość jasne.

Art. 115. Kodeksu Karnego § 20  [Słowniczek wyrażeń ustawowych] Przestępstwem o charakterze terrorystycznym jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 5 lat, popełniony w celu:
1) poważnego zastraszenia wielu osób, 2) zmuszenia organu władzy publicznej Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa albo organu organizacji 
międzynarodowej do podjęcia lub zaniechania określonych czynności,
 3) wywołania poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce Rzeczypospolitej Polskiej, innego państwa 
lub organizacji międzynarodowej - a także groźba popełnienia takiego czynu. 

Powinniście też o czymś wiedzieć a nazywa się to „symulacja” - przewidywanie możliwości wykonania planowanych działań: Jeżeli w Polsce robiłoby się ok 14 tyś testów dziennie (takie maksymalne moce przerobowe mają polskie laboratoria) to w ciągu 365 dni (w ciągu roku) przetestuje się ok. pięciu milionów osób a dokładnie 5 110 000. Tak więc przetestowanie ok. 25 milinów dorosłych Polaków trwałoby ok. 5 lat a wszystkich 38 milionów Polaków (łącznie z dziećmi i młodzieżą) trwałoby ponad 7 lat (7,43 roku). 

Przy okazji zadam jedno pytanie - jak myślicie... skąd firmy farmaceutyczne miały „od ręki” setki milionów testów dla wszystkich krajów na świecie i skąd WHO wiedziało, że na targu w Wuhan są zarażone osoby skoro nawet Rząd Chiński o tym nie wiedział – powiedział to dla WHO „sztywny” nietoperz z targu – a może to był artykuł „sponsorowany” przez koncerny - "kupcie lipne testy a przestaniemy pisać, że umrzecie na wirusa"? Przecież na lekarstwach ani szczepionkach te firmy nie zarobią gdyż lekarstw ani szczepionek na wirusy nie ma i nie było. Ponadto... część dziennikarzy dane o rzekomej wysokiej śmiertelności korono-wirusa - brało chyba z cmentarzy... po to żeby zastraszyć ludzi ???   

Art. 132. Kodeksu Karnego  (Dezinformacja). Kto (....)  wprowadza w błąd polski organ państwowy (Rząd, Sejm Senat, Opinię Publiczną) przez dostarczanie podrobionych lub przerobionych dokumentów lub innych przedmiotów albo przez ukrywanie prawdziwych lub udzielanie fałszywych wiadomości mających istotne znaczenie dla Rzeczypospolitej Polskiej (Obywateli), podlega karze pozbawienia wolności od 1 roku do lat 10.

Dodatkowo... powinniście obejrzeć poniższy film na YouTube, który jest wynikiem "śledztwa dziennikarskiego", a które to śledztwo ujawnia kulisy tej rzekomej "pandemii", której tak naprawdę nie ma i nie było a istnieje tylko w mediach. 

Phil Konieczny :Koniec wirusa koniec wolności- Oszustwo dziejów

Warto też wiedzieć, że... Do Sejmu i Senatu wpłynął "Akt Oskarżenia" oparty na "Śledztwie Obywatelskim" różnych organizacji pozarządowych między innymi Stowarzyszenia "Dobrostan" z siedzibą we Wrocławiu i Fundacji im. Nikoli Tesli z siedzibą w Białymstoku i kilku innych... Akt Oskarżenia dotyczy pociągnięcia do odpowiedzialności karnej wysokich przedstawicieli władz polskich (Premier, Prezydent, Prezes, Marszałek Sejmu, Minister Zdrowia, Minister MSWiA, Prokurator Generalny i wielu innych), którzy działali w Zorganizowanej Grupie Przestępczej/Terrorystycznej, o zbrodnie przeciw Narodowi Polskiemu w tym Ludobójstwo (zgony na skutek odwołanych operacji i nie przyjęcia do szpitali w celu udzielenia pomocy medycznej), Pozbawiania Wolności (kwarantanna) ze szczególnym okrucieństwem (pozbawiając osoby zatrzymane/chore opieki medycznej) i Terroryzm... (od słowa "terror" - masowe zastraszanie ludności), które to czyny są uważane za Zbrodnie i nie obejmuje ich żaden immunitet Poselski, Senacki, Prokuratorski czy Dyplomatyczny.

Ponadto... każdy Obywatel (w tym Sędzia i Prokurator) powinien podjąć działania w celu szybkiego ujęcia, zatrzymania i aresztowania zbrodniarzy pod odpowiedzialnością karną: Art. 240 Kodeksu Karnego. Karalne niezawiadomienie o czynie zabronionym § 1. Kto, mając wiarygodną wiadomość o karalnym przygotowaniu albo usiłowaniu lub dokonaniu czynu zabronionego określonego w art. 118 ludobójstwo, art. 118a udział w masowym zamachu.... art. 156 spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, art. 189 pozbawienie człowieka wolności,.... lub przestępstwa o charakterze terrorystycznym, nie zawiadamia niezwłocznie organu powołanego do ścigania przestępstw, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

A każdy Sędzia (Sąd) na wniosek Prokuratury powinien wydać decyzję o tymczasowym aresztowaniu zbrodniarzy i terrorystów po to żeby nie mogli dalej prowadzić swojej Zbrodniczej Działalności. 
Art. 258. KPK Przesłanki stosowania tymczasowego aresztowania § 2. Jeżeli oskarżonemu zarzuca się popełnienie zbrodni lub występku zagrożonego karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 8 lat,  potrzeba zastosowania tymczasowego aresztowania w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania może być uzasadniona grożącą oskarżonemu surową karą. § 3. Środek zapobiegawczy można wyjątkowo zastosować także wtedy, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że oskarżony, któremu zarzucono popełnienie zbrodni lub umyślnego występku, popełni przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu powszechnemu, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa groził. 

Jeżeli Prokuratura lub Sąd nie podejmą żadnych działań w kierunku ujęcia zbrodniaży i terrorystów - sami podlegają pod paragrafy kodeksu karnego gdyż ochraniają zbrodniarzy przed odpowiedzialnością karną:
Art. 239 kk. § 1. Kto utrudnia lub udaremnia postępowanie karne, pomagając sprawcy przestępstwa uniknąć odpowiedzialności karnej, w szczególności kto sprawcę ukrywa, zaciera ślady przestępstwa, w tym i przestępstwa skarbowego albo odbywa za skazanego karę, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

Pamiętajcie, że "zbrodnie" nie ulegają przedawnieniu i wcześniej czy później zbrodniarze nie unikną odpowiedzialności karnej. Więcej tego typu informacji wraz z uzasadnieniem znajdziecie w "Akcie Oskarżenia" złożonym w dniu 23.07.2020r w kancelarii Sejmu i Senatu w formie Listu Otwartego - warto się z nim zapoznać i szerzej rozpowszechniać." Jest on do pobrania poniżej (Sejn i Senat - Śledztwo Obywatelskie) oraz na Facebooku na stronie Stowarzyszenia Stop Nop z siedzibą w Poznaniu. Dołączam link... 

Pobierz pliki

A jeśli chodzi o epidemie... zadam wam proste pytanie. Czym różni się Broń Biologiczna od Szczepionek ? Niczym !!! I tu są chorobotwórcze wirusy i bakterie i tu. Szczepionki nie są żadnym lekiem gdyż nie leczą żadnej choroby, które wywołują jakieś wirusy i bakterie. Na dodatek mają 100% skuteczności - każdy zaszczepiony choruje. I oczywiście zaraża innych dookoła. Więc po co szczepić ludzi... żeby wywoływać epidemie i zwiększać śmiertelność u ludzi ?

Należy też wspomnieć o tzw. „Osobach Bezobjawowych”. Nie chorują gdyż ich organizmy niszczą wirusy w zarodku. Można powiedzieć, że filtrują powietrze z wirusów i w ten sposób przyczyniają się do likwidacji zagrożenia zachorowania innych osób o słabszej odporności – Odporność Stadna (Społeczna). Gdy jeszcze do tego wszystkiego doda się takie fakty, że na wirusy nie ma żadnych lekarstw a w szpitalach podaje się chorym tylko tlen jako lekarstwo... okaże się, że „odporność stadna” jest jedyną skuteczną metodą do walki z wirusami.

Następną ważną kwestią jest biologia i szczepienia „ochronne”.
Biologia – człowiek ma naturalne „systemy ochronne” przed wirusami i bakteriami. Nos jest naturalną „maseczką”, która wyłapująca wirusy i bakterie przed dostaniem się ich do płuc. Węzły chłonne, bakteriobójcza ślina, kwas żołądkowy (na wypadek zjedzenia wirusa z pieczywem czy innym jedzeniem), skóra i jelita pełne różnych bakterii zabijających „intruzów”. Plus oczywiście tzw. ciała odpornościowe we krwi. Jeżeli nawet uda się dla jakiejś grupy wirusów dostać do naszego organizmu – zostaną one zdziesiątkowane lub całkowicie unicestwione.

Jednak w przypadku wstrzyknięcia dużej dawki wirusów do ludzkiego ciała z pominięciem tych wszystkich „systemów obronnych” naszego organizmu... dostaniemy „sepsy”. Nastąpi szybkie namnażanie się wirusów w organizmie i ciężki przebieg choroby – nierzadko powiązany z ciężkimi powikłaniami lub zgonem. Szczególnie na takie zewnętrzne zarażenie i „sepsą” są podatni seniorzy, których system odpornościowy nie jest już taki sprawny, osoby z innymi chorobami... ale też dzieci po porodzie. Noworodki nie mają żadnej odporności własnej a jedynie antyciała w mleku matki. Jeżeli więc noworodek nie jest karmiony piersią i zostanie zaszczepiony w pierwszej dobie życia – ma zerowe szanse na przeżycie !!! A winę za zgon dziecka... Ministerstwo Zdrowia (Koncerny Farmaceutyczne) zwalają na powikłania poporodowe .
Jak informują różne Stowarzyszenia Lekarskie: Z powodu odwołanych operacji onkologicznych w Polsce na podstawie wprowadzenia „stanu zagrożenia epidemiologicznego” umiera tygodniowo ok. 2 000 osób, a na Covid 19 bez chorób towarzyszących wg Ministerstwa Zdrowia zmarło raptem na dzień 11.08.20r... 296 osób w okresie 6 miesięcy. Jednak Ministerstwo Zdrowia nie przeprowadziło na tych 296 zmarłych żadnej sekcji zwłok żeby sprawdzić co było powodem ich śmierci. Podobnie wygląda sprawa z innymi przypadkami śmiertelnymi z powodu nie udzielenia pomocy medycznej takich jak zawały, udary, itp.... gdzie umiera setki ludzi dziennie. Lekarze szacują, że z tych powodów do końca roku 2020 umrze od 50 do 100 000 osób - To jest Ludobójstwo na Polakach !!! 

W związku z powyższym... te wszystkie działania Rządu RP oraz Ministerstwa Zdrowia i podległych im instytucji, związane z zapobieganiem „wyimaginowanej pandemii” nie kwalifikują się nawet do działań w tzw. Stanie Wyższej Konieczności (bezkarność+) gdyż Ministerstwo (Rząd) ratuje dobro „mniejsze” kosztem dobra znacznie „większego”. Dla „ratowania” 296 osób poświęca życie setek tysięcy ludzi, niszczy gospodarkę i destabilizuje urzędy, szkoły, służbę zdrowia i wszelkie instytucje... łamiąc prawo i popełniając zbrodnie !!! 
Art. 26. Stan wyższej konieczności - kolizja obowiązków
§ 1. Nie popełnia przestępstwa, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone przedstawia wartość niższą od dobra ratowanego. § 2. Nie popełnia przestępstwa także ten, kto, ratując dobro chronione prawem w warunkach określonych w § 1, poświęca dobro, które nie przedstawia wartości oczywiście wyższej od dobra ratowanego.
§ 3. W razie przekroczenia granic stanu wyższej konieczności, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia. § 4. Przepisu § 2 nie stosuje się, jeżeli sprawca poświęca dobro, które ma szczególny obowiązek chronić nawet z narażeniem się na niebezpieczeństwo osobiste.(Policjanci, Lekarze, Ratownicy medyczni itp.)
Art. 118A kk Udział w masowym zamachu
§1. Kto, biorąc udział w masowym zamachu lub choćby w jednym z powtarzających się zamachów skierowanych przeciwko grupie ludności podjętych w celu wykonania lub wsparcia polityki państwa (np. w celu tłumienia antyrządowych protestów górników, rolników itp.), lub organizacji : 1) dopuszcza się zabójstwa (zgony na skutek nie udzielenia pomocy medycznej – zawały, udary itp.) 2) powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu człowieka (odwołane zabiegi rehabilitacyjne i przerwane terapie medyczne), 3) stwarza dla osób należących do grupy ludności warunki życia grożące ich biologicznej egzystencji, w szczególności przez pozbawienie dostępu do żywności lub opieki medycznej (przymusowe kwarantanny pod dozorem policji a nie pod dozorem medycznym – bez dostępu do pomocy medycznej), które są obliczone na ich wyniszczenie, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.
§ 2. Kto, biorąc udział w masowym zamachu lub choćby w jednym z powtarzających się zamachów skierowanych przeciwko grupie ludności podjętych w celu wykonania lub wsparcia polityki państwa (tłumienia protestów) ,lub organizacji: 1) powoduje oddanie osoby w stan niewolnictwa lub utrzymuje ją w tym stanie (noszenie maseczek) 2) pozbawia osobę wolności na czas przekraczający 7 dni lub ze szczególnym udręczeniem (kwarantanny pod dozorem policyjny zamiast dozoru medycznego - 2,5 miliona aresztowanych bez wyroku sądowego), (…) 6) pozbawia osobę wolności i odmawia udzielenia informacji dotyczących tej osoby (seniorzy w domach opieki i dzieci izolowane od matek po porodach) lub miejsca jej pobytu lub przekazuje nieprawdziwe informacje dotyczące tej osoby lub miejsca jej pobytu, w zamiarze pozbawienia takiej osoby ochrony prawnej przez dłuższy okres, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności.

W związku z tym Fundacja złożyła w dniu 10 października 2020r do Sądu Okręgowego w Warszawie II Wydział Karny (Plik do pobrania poniżej- proszę go rozpowszechniać) wnniosek o:
1) Bezzwłoczne aresztowanie i wydanie nakazu tymczasowego aresztowania dla:
Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego i Adama Niedzielskiego ale też Premiera RP Mateusza Morawieckiego, Prezydenta RP Andrzeja Dudę, Prezesa PiS i Wice Premiera Jarosława Kaczyńskiego, Marszałek Sejmu Elżbiety Witek, Ministra Spraw Wewnętrznych Mariusza Kamińskiego, Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro oraz Prezesa Głównego Inspektoratu Sanitarnego Jarosława Pinkasa, Przewodniczącego Naczelnej Izby Lekarskiej Andrzeja Matyję, Prezesa Warszawskich Lekarzy Rodzinnych Michała Sutkowskiego, a także prof. Włodzimierza Guta, dr. Pawła Grzesiowskiego, dr. Krzysztofa Simona.

2) Fundacja wnosi również o pilne przesłuchanie na okoliczność współudziału w zbrodniach.
Komendanta Głównego Policji Jarosława Szymczyka, Marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, Borysa Budkę, Małgorzatę Kidawę - Błońską, Ryszarda Terleckiego, Włodzimierza Czarzastego, Jacka Kurskiego oraz Wszystkich Posłów głosujących za przedłużeniem „stanu zagrożenia” - w celu ustalenia czy zostali oni wprowadzeni w błąd (tak jak większość Polaków) czy świadomie współpracowali z wyżej wymienionymi zbrodniarzami. 
  • Wymienione w pkt. 2 osoby oraz Kluby Poselskie PiS i KO zostały powiadomione przez fundację w sprawie „Obywatelskiego Aktu Oskarżenia” oraz o tym , że dokonywane są zbrodnie na Polakach a także o konsekwencjach karnych z art. 240 kk Niestety nie podjęli oni żadnych działań w kierunku powstrzymania tego zbrodniczego procederu ani nie zgłosili tego faktu dla organów ścigania – pisma fundacji w załączeniu. 

Poczekajmy.... zobaczymy co Sąd postanowi ??? Prawo jest po naszej stronie !!!
Sąd Okręgowy w Warszawie przekazał sprawę do rozpatrzenia przez Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Warszawie (ul Nowowiejska 26 B), który to wydział podjął już pierwsze działania. Fundacja poinformował również Wojewódzkie Wydziały ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji. Oprócz zarzutów o bezprawne pozbawiania wolności przez Sanepid fundacja rozszerzyła wniosek o sprawy dotyczące: 
Wyłudzeń pieniędzy z NFZ przez Sanepid za rzekomo wykonane testy na Covid 19 (Sanepid robi znacznie mniej testów niż podaje publicznie a pieniądze z NFZ pobiera takie jak by je robił) oraz wystawianie przez niektórych lekarzy „fikcyjnych” aktów zgonów na tą chorobę choć przyczyna śmierci była całkiem inna gdyż stawki wynagrodzenia za wypisanie takiego zgonu są wyższe w NFZ o ok. 1200% niż przy innych zgonach. 
Dla przykładu podam, że za pacjenta, który zmarł na dowolną chorobę np. zawał serca lub nowotwór... Szpital otrzymuje z NFZ ok. 800 – 1200 PLN, zaś na Cowod 19 – 14 600 PLN. W tej cenie jest również wliczony pogrzeb na koszt państwa. Stąd często lekarze... sami namawiają rodziny zmarłych na wyrażenie zgody na to żeby wpisać zmarłego jako zmarłego na Covid 19 a nie z powodu prawdziwego powodu śmierci. Tą „manipulacją” nie tylko wyłudzają pieniądze z NFZ ale też fałszują statystyki zgonów na Covid 19 (zawyżają te statystyki) ale również przyczyniają się do masowego zastraszania ludzi widmem śmierci na korona-wirusa... Terroryzm !!! 

  • W związku z tym fundacja wniosła o przeprowadzenie ekshumacji osób rzekomo zmarłych na Covid 19 w Polsce od początku „pandemii” w celu ustalenia faktycznej przyczyny zgonów.

Jest to tym bardziej zasadne, że: Profesor Klaus Puschel, szef Instytutu Medycyny Sądowej Kliniki Uniwersyteckiej Hamburg-Eppendorf, który oświadczył publicznie, że: Nikt nie zmarł z powodu COVID-19. W wywiadzie dla stacji SAT 1 Regional oświadczył, że wszyscy zmarli pacjenci zakażeni korona-wirusem (ponad 100 osób z regionu), których sekcję przeprowadzał, cierpieli „na poważne, współistniejące choroby wewnętrzne i to one były powodem ich zgonów.Podobne dowody w postaci sekcji zwłok pojawiły się również we Włoszech a duża część zgonów w Bergamo i Lozannie została wywołana „zakrzepicą”, która była skutkiem ubocznym (powikłaniem poszczepiennym) masowych szczepień na grypę.

  • Więcej informacji na ten temat jest w poniższym filmie:  Prawda o włoskiej "epidemii" - rozmowa z biologiem Elżbietą Wierzchowską

Ponadto: jak informuje Polska Agencja Prasowa (17.11.20r) „ Według orzeczenia portugalskiego sądu apelacyjnego nakazywanie tzw. izolacji profilaktycznej jest możliwe tylko w czasie obowiązywania stanu wojennego lub wyjątkowego, a zatwierdzić je może jedynie parlament lub władza sądownicza. Próby pozostawienia obywateli na kwarantannie bez zachowania tych wymogów należy uznać za przypadki nielegalnego zatrzymania” - orzekł sąd apelacyjny w Lizbonie. 

  • w Polsce istnieją identyczne przepisy jak w Portugalii a Fundacja zamierza - nie tylko pociągnąć do odpowiedzialności karnej osób odpowiedzialnych za „pozbawienie wolności” - ale również ubiegać się o odszkodowania dla 2,5 miliona Polaków, którzy zostali poddani przymusowej kwarantannie . Art. 552 kpk. Odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.
Prawda o włoskiej "epidemii" - rozmowa z biologiem Elżbietą Wierzchowską
A teraz wracamy do normalnych spraw związanych ze statutową (codzienną) działalnością Fundacji im. Nikoli Tesli.
Kilka słów od fundatora. 
Dlaczego założyłem tą Fundację ? Po prostu się wkurzyłem !!! Na co ? Zapewne na to samo, co i was wkurza. Beznadziejna sytuacja w wielu dziedzinach naszego życia. Zacznę od początku... W Parlamencie Europejskim organizowane są wystawy dotyczące biedy w Polsce. Nie ma co się dziwić - poniżej progu ubóstwa, żyje w naszym kraju większa część społeczeństwa a dokarmianie dzieci w szkołach jest koniecznością.

Skutkiem tej chorej polityki jest: słaba kondycja finansowa polskich firm, głodowe pensje, rosnące bezrobocie. O kulejącej Służbie Zdrowia, Oświacie i wątpliwych emeryturach też należy wspomnieć. Nie dziwi więc fakt, że wskaźnik dzietności w naszym kraju plasuje nas na 208 miejscu wśród 228 krajów. W Polsce nie ma warunków na posiadanie dzieci - Polaków na to nie stać. Ktoś w białych rękawiczkach szykuje nam Holokaust !!! 
Brak spójnej polityki gospodarczej, socjalnej i prorodzinnej w Polsce – zakrawa na kpinę i pośmiewisko !!! Zasłanianie się kryzysem jest bzdurą !!! Dlaczego tych problemów nie ma Wielka Brytania, Belgia, Niemcy, Szwecja czy wiele innych krajów zachodnich ???
Polscy Pracodawcy... nie dlatego nie tworzą nowych etatów, że nie chcą. Nie mają nawet na pensje dla obecnie zatrudnionych - Dlatego podpisują tak zwane śmieciowe umowy. Światowa Organizacja Biznesmenów (Biznes Center Club) – od wielu lat krytykuje politykę gospodarczą w Polsce. Jednak polscy politycy wolą tworzyć nowe głupie przepisy niż korzystać z już sprawdzonych w innych krajach. Zapewne brakuje im podstawowej wiedzy w temacie Ekonomii Społecznej, która obowiązuje w obecnych czasach.  Wszyscy powinniśmy się w tych tematach trochę dokształcić by nikt nie robił nas w konia !!! 
W prosty i przystępny sposób przedstawiłem te zagadnienia na stronach internetowych - pt. Paradoksy Świata. 
Po przeczytaniu tych stron... oraz tego co piszę na stronach fundacji dowiecie się również, że istnieją proste rozwiązania na poprawę istniejącej sytuacji w Polsce. Po wprowadzeniu tych zmian - Polscy Pracodawcy, będą mieli możliwość zatrudniać Pracowników - na godziwych dla nich warunkach. Polacy będą wreszcie zarabiać tyle co na zachodzie i przestaną emigrować. Rodzice będą mieli finansowe wsparcie na wychowanie dzieci. Wzrosną emerytury i skróci się wiek emerytalny, a Młodzież będzie miała lepsze perspektywy życia w Polsce. Ceny usług i wszelkich wyrobów w sklepach spadną. Polski Rząd nigdy sensownie tych spraw nie uregulował. Potrafi tylko podnosić podatki.  

Poniżej...  do pobrania,  Pakiet Antykryzysowy, który złożyłem 04.10.2013r. do Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Białymstoku...  do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Kancelarii Prezydenta i Premiera RP oraz innych stron Dialogu.  Proszę się z nim zapoznać i przesyłać dalej - w celu szerszego omówienia proponowanych rozwiązań. Na bieżąco będę informował o wynikach prowadzonych rozmów w Komisji. Niestety Donald Tusk wyjechał do Brukseli i sprawa utknęła. Ponadto władzę w Polsce przejęło Prawo i Sprawiedliwość, które niby chce dla Polaków dobrze ale tak naprawdę... doprowadza ich do nędzy. Więcej na temat chorej "polityki" PIS przeczytacie w zakładce -"Proste Przykłady"

Pobierz pliki

Więcej na temat tych rozwiązań, znjdziecie w zakładce - Ekonomia i kilku następnych. Jeśli uznacie, że zmiany, które proponuję są korzystne - skontaktujcie się z fundacją. Od 2019 roku Fundacja zamierza zjednoczyć wszystkich Polaków zrzeszonych w różnych ruchach i ugrupowaniach społecznych, wokół Nowego Programu Społeczno-Goapodarczego, którzy zechcą te zmiany w Polsce oraz w Unii Europejskiej wprowadzać.  Dołączam link do strony Paradoksy Świata http://paradoksy.manifo.com/

Fundacja im. Nikoli Tesli posiada następujące cele statutowe:

1. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w     
    dziedzinie ekonomii, ekologii, edukacji, nauki i techniki.
2. Propagowanie pokojowego wykorzystania nowoczesnych technologii związanych z ekologicznym wytwarzaniem 
    energii oraz działanie na rzecz światowego pokoju i rozbrojenia.
3. Przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym ludzi oraz podejmowanie działań w kierunku ograniczenia nędzy 
    społecznej w Polsce i na świecie oraz ochrony:
  • Szeroko rozumianego interesu społecznego lub indywidualnego takich jak sprawiedliwość społeczna i praworządność, wolność oraz prawa człowieka czy ochrona życia i zdrowia obywateli.
  • Ochrona zasobów naturalnych Ziemi i przeciwdziałanie skutkom Ocieplenia Klimatu oraz zanieczyszczanie środowiska naturalnego.
4. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna,  
    oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i  
    pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.
Drugą sprawą, która leży mi na sercu jest rosnąca zachorowalność na nowotwory oraz rosnące ceny paliw i energii.

Nie ma co się dziwić w temacie nowotworów... w czerwcu tego roku (2012) Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała oficjalnie, że : Spaliny silników Diesla są rakotwórcze. Powodują raka płuc i nerek. Jak można się nabawić takich nowotworów ? W bardzo prosty sposób - Oddychając i nie tylko !!! Rakotwórcze spaliny unoszą się przecież w powietrzu. Razem z deszczem dostają się do gleby... z gleby do roślin, które spożywamy oraz do wody, którą pijemy. Warto też pamiętać o Dziurze Ozonowej, która powoduje to, że nie możemy się swobodnie opalać jak dawniej. Czekają nas bowiem nowotwory skóry.

Statystyki są zatrważające… już co trzecia osoba cierpi na choroby nowotworowe. Choć nie wszystkie nowotwory są złośliwe... nie omijają one również noworodków. W przypadku złośliwych - Niestety...  40% tych ludzi umrze po długim cierpieniu. Ocieplenie Klimatu i kataklizmy z nimi związane… susze, gradobicia i trąby powietrzne.... też dają się nam we znaki.  Zniszczeniu ulega dobytek milionów ludzii na całym świecie oraz plony rolne niezbędne do wykarmienia nas wszystkich.Szkodliwości technologii, których ludzkość używa do produkcji niezbędnej energii jest powszechnie znana. Czekają nas i nasze dzieci tragiczne warunki życia na Ziemi - choroby, głód, zniszczenia... Niestety żadne naukowe scenariusze nie przewidują dla Ziemi i jej mieszkańców happy endu. Chciałbym to zmienić !!! Są bowiem na te problemy- bardzo proste rozwiązania !!!

Jak mawiał wiele lat temu genialny inżynier i wynalazca Nikola Tesla (1856–1943), którego imię nosi ta fundacja… „Musimy nauczyć się uzyskiwać potrzebną nam energię bez zużywania surowców. Energia elektryczna jest wszech obecna i dostępna w nieograniczonych ilościach. Może ona zasilać maszynerię świata bez potrzeby węgla, gazu czy innych paliw”Jeśli chodzi o produkcję potrzebnej nam energii... należy zamiast paliw kopalnych używać - Tlenu i Wodoru. Po spaleniu tych gazów oprócz dużej ilości energii powstaje nieszkodliwa zwykła woda. Jak produkować te gazy z wody ?  Za pomocą prądu elektrycznego - metodą elektrolizy. Dwie elektrody zanurzone w wodzie - i gotowe. Są to od dawna znane metody !!! Skąd wziąć prąd ? Ze Słońca oraz innych darmowych źródeł !!!! Słońce produkuje energię czystą, nieskończoną i bezpłatną. Moc promieni słonecznych, które docierają do naszej planety w ciągu tylko jednej godziny, są równe rocznej konsumpcji energii - Całej Ludzkości. 
Mam nadzieję, że mój wynalazek przyczyni się do poprawy obecnej sytuacji. Jest to urządzenie prądotwórcze, które nie potrzebuje do produkcji energii elektrycznej żadnego paliwa. Podobnie jak baterie słoneczne. Może również służyć do "napędu" obiektów latających pospolicie nazywanych UFO. Opis tego urządzenia przedstawiłem w programie telewizyjnym  Dragons' Den - jak zostać milionerem a jego dokładniejszy opis jest bezpłatnie dostępny na ostatniej stronie : Sensacje Nauki 3. Dołączam link - http://sensacje-nauki-3.manifo.com/ 

Na pewno Kraj, który w miarę szybko wprowadzi te technologie...  zyska - Niezależność Energetyczną a obywatele tanią energię elektryczną oraz tanie paliwo do samochodów i ogrzewania domów. Producenci obniżą koszty produkcji, a co za tym idzie obniżą ceny wszystkich artykułów w sklepach co ułatwi im sprzedaż swoich wyrobów za granicą. Nie dziwcie się Niemcom, że chcą zlikwidować swoje elektrownie jądrowe... Świat idzie w tym kierunku !!! Inwestorzy chcący wykorzystać to urządzenie w szeroko pojętej Energetyce do produkcji bezpłatnej energii ze Słońca i wykorzystania jej do przemysłowej produkcji Wodoru i Tlenu , proszeni są o kontakt ze mną za pośrednictwem Fundacji. Więcej szczegółów na temat tego oraz innych projektów  w zakładce - Ekologia 
Niestety... wprowadzenie nowych technologii nie będzie, ani łatwe ani szybkie - a szczególnie w Polsce. Obecny Polski Rząd - Mateusza Morawieckiego - nie jest zainteresowany Nowymi Technologiami w dziedzinie Energetyki Odnawialnej, Eco-Motoryzacji ani szybką likwidacją smogu w polskich miastach. Rząd też nie chce Niezależność Energetyczną Polski od ropy czy gazu z zagranicy oraz Obniżenie dla Polaków cen prądu o 50% oraz kosztów ogrzewania budynków o co najmniej 70% przy Zerowej emisji do atmosfery spalin i CO2.  Zamiast wdrożyć tanie i szybkie w budowie inwestycje OZE w Polsce, które kosztują miliony, Rząd woli wydawać Miliardy. Na czyją korzyść ten Rząd działa ??? Podobne sprawy dotyczą Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Ministerstwa Obrony Narodowej. Więcej na ten temat przeczytacie w zakładce Ekologia. pt. Jest kolejna Afera. Wynalazcy uciekajcie za granicę !!! 
Trzecią sprawą, która mnie wkurzyła jest wiedza, której uczą nas w podręcznikach szkolnych.

Chodzi głównie o Model Budowy Atomu. Dotychczasowy - tak zwany Bohra – został obalony przez światowych naukowców w Krakowie – bodajże 6 lat temu (2006r) - „Trzeba poszukać nowego modelu atomu” - brzmiał oficjalny komunikat transmitowany we wszystkich polskich dziennikach telewizyjnych.

Na stronach internetowych - Sensacje Nauki 2 przedstawiam taki Nowy Model. Jego prostota polega na założeniu, że Neutrony w jądrach atomów posiadają właściwości magnetyczne - po prostu są magnesami. Można za jego pomocą wyjaśnić zjawiska fizyczne, które do tej pory stanowiły zagadki naukowe. Na pewno należy do nich zaliczyć Antygrawitację (latanie za pomocą prądu elektrycznego) oraz to, jak działa UFO.  Zresztą... poczytajcie sobie o tym -  dołączam link do strony .  http://sensacjenauki2.manifo.com/

W sprawie nowego modelu atomu, zwróciłem się po opinię do Polskiej Akademii Nauk, do której to instytucji skierowała mnie kancelaria prezydenta RP. I tu zaczynają się problemy… PAN odsyła mnie do zapoznania się z budową atomu - Bohra, który jest już nieaktualny. Akademia zdaje się nie wiedzieć, że jej światowi koledzy po fachu ten model już dawno obalili w Krakowie. Zapewne Kraków leży gdzieś na końcu świata i nawet gołębie pocztowe stamtąd nie docierają. 

Podobnie sprawa się przedstawia w temacie Astronomii. Istnieje wiele nieścisłości i błędów w dotychczasowej teorii o obrocie planet wokół Słońca. Opublikowałem je na stronach Sensacje Nauki. Warto się z nimi zapoznać... dołączam link. http://sensacjenauki.manifo.com/  Jest też na tych stronach trochę o Zamieszkałych Planetach.  Zanosi się jednak na to, że czeka mnie los Mikołaja Kopernika, który za granicą uzyskał posłuch dla swoich odkryć. Choć mamy XXI wiek – niewiele się w tych sprawach zmieniło. 

 W tym miejscu chciałbym podziękować panu Łukaszowi Fajfrowskiemu za publikację stron internetowych pod tytułem :
A może Najda się mylił ? Dołączam link do tej strony - http://antynajda.manifo.com/  Kilka interesujących rzeczy z tej publikacji, o których wcześniej nie wiedziałem - wykorzystałem do uzupełnienia stron - Sensacje Nauki A może Kopernik się mylił ? Choć Pan Łukasz popełnił kilka błędów w swoim rozumowaniu - bardzo sobie cenię otwartość jego przekonań.
Więcej szczegółów na ten temat znajdziecie w zakładce - Edukacja 

Podsumowanie - Czarno to widzę !!!
To jest dziwne i zawsze mnie zastanawiało... Polska miała tyle okazji by być w Czołówce Narodów a inni mogli brać z Polaków przykład... jednak po pewnym czasie jest znów na Szarym Końcu - wytykana palcami za nieudolność i głupotę. Każdy popełnia błędy... na nich człowiek się uczy ale wiedza i zrozumienie  pozwolają nam unikać nowych. Jak mówi stare przysłowie „Mądry Polak po szkodzie”  Jednak częściej sprawdzają się słowa Jana Kochanowskiego: Że i przed szkodą, i po szkodzie głupi "  Ciekawy jestem...  jak będzie tym razem ?

Na pewno popularyzacja tematów, które poruszam oraz rozwiązań, które proponuję, może wpłynąć na poprawę obecnej sytuacji w Polsce. A jak sami wiecie problemów jest dużo !!!  Namawiam więc do ich rozpowszechniania na wszelkie możliwe sposoby - gdyż warto.  Chciałbym gorąco podziękować Telewizji TV4 za popularyzację moich stron internetowych.

Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 11.12.2012 r. pod nr. KRS - 0000443710.
Nr konta bankowego w Idea Banku - 72 1950 0001 2006 5385 6385 0002 

Kontakt email - fundacjatesli@interia.pl  Kontakt telefoniczny  +48 690 612 530       

Z góry dziękuję za wszelkie wsparcie fundacji - nie tylko finansowe. Pamiętajcie, że bankowy dowód wpłaty darowizny dla dowolnej organizacji pozarządowej pozwala na odjęcia tej kwoty od dochodu i zapłacicie mniejszy podatek. Nie więcej jednak niż 10% dochodu w przypadku osób fizycznych i 6% w przypadku firm. Nie wyrzucajcie więc tych dowodów wpłat.

Fundator i prezes zarządu fundacji 
          Mariusz Najda 

Zapraszam do przeczytania pierwszej zakładki pod tytułem: Ekonomia  Choć następne zakładki będą nie mniej ciekawe od spraw społecznych, koniecznie trzeba zacząć !!!
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW