Fundacja im.Nikoli Tesli
     Polska
KRS 0000443710, NIP 5423229178, REGON 200750812
email: fundacjatesli@interia.pl; tel/fax +48 690 612 530 
Nr konta bankowego w Idea Banku (Pekao)  - 72 1950 0001 2006 5385 6385 0002 
Zanim przeczytacie tą zakładkę chciałbym poinformować o ważnej sprawie:
Niezależność Energetyczna od Gazu i Paliw Kopalnych 
Fundacja im. Nikoli Tesli z siedzibą w Białymstoku od stycznia 2022 roku rusza z ogólnopolską „Akcją” obniżenia w Polsce cen energii elektrycznej do 5 groszy za kWh (0,05 PLN/1kWh) i wykorzystania tej energii na tzw. „potrzeby własne” za pomocą nowego typu Elektrowni Wodnych (Rynnowe Elektrownie Wodne) 95% taniej niż ceny rynkowe. Elektrownie Wodne są bardzo tanie (konstrukcja stalowa), szybkie w budowie, wydajne i posiadają pozytywną opinię Ochrony Środowiska i Sanepidu. Zwrot kosztów inwestycji nastąpi po ok. 12 miesiącach.

Każdy w Polsce - dowolna firma... grupa firm lub gmina, osoby fizyczna czy wspólnoty mieszkaniowe a także rolnicy będzie mogli postawić sobie Elektrownię Wodną co obniży dla wszystkich koszty produkcji oraz koszty życia. Właściciel Elektrowni będzie mógł własny tani prąd wykorzystać do ogrzewania budynków co przyniesie ogromne oszczędności (ok. 95% kosztów) gdyż nie będzie musiał kupować drogiego opału (węgiel, gaz, olej opałowy, drewno) - przy całkowicie zerowej emisji CO2 - (ogrzewanie elektryczne budynków) – co wpisuje się idealnie w zapisy Ustawy Anty-smogowej, a nadwyżkę energii będzie mógł sprzedać do Krajowej Sieci Energetycznej w cenie 16 groszy za 1 kWh.

                  Więcej informacji na ten temat znajdziecie zakładce Ekologia   
                                              lub na stronie internetowej 
                  TESLA-ENERGIA / Innowacyjne rozwiązania dla Twojej Firmy
Link do strony Tesla Energia -  http://tesla-energia.manifo.com/ 

Ubóstwo Energetyczne
Uwaga - Rząd PiS z M. Morawieckim na czele dla ratowania Ukrainy - chce wymordować 4 Miliony Polaków za pomocą wysokich cen opału i energii - stwarza warunki życia grożące ich biologicznej egzystencji. „Ubóstwo Energetyczne”. Jest to "zbrodnia" zagrożona karą od 12 lat do dożywotniego pozbawienia wolności (Art. 118a kk) a także doprowadzić do nędzy wszystkich Polaków oraz Polskie Firmy za pomocą wysokich podwyżek cen opalu i innych paliw choć są na te problemy proste rozwiązania. Można drastyczne obniżyć ceny paliw, energii i ciepła  ale Rząd PiS tego nie chce !!!

Więce informacji w Zawiadomieniu Fundacj do Prokuratury Krajowej z dnia 31.08.2022r - plik do pobrania poniżej.
Energia dla ludzi Mariusz Najda - po Narada O Energii.pl 08.06.2022 Białystok (Ubóstwo Energetyczne w Polsce)
Ratujemy polskich Lekarzy przed Naczelną Izbą Lekarską
Zawiadomienie o popełnieniu „zbrodni” z art. 118a kk (Udział w masowym zamachu) przez Naczelną Izbę Lekarską z siedzibą w Warszawie (ul. Sobieskiego 110; 00-764 Warszawa) a zwłaszcza przez:
1.
Andrzej Matyja były prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
2.
Łukasz Jankowski - obecny Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
3.
Zbigniew Kuzyszyn obecny Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
4.
Grzegorz Wrona - były Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
oraz 
5. „Sędziów”, którzy wydali wyroki pozbawiające lub zawieszające prawo wykonywania zawodu lekarza w Sądach Lekarskich działające przy NIL.

W/w osoby dla wsparcia polityki zdrowotnej państwa (Ministerstwa Zdrowia) dopuścili się przestępstwa w postaci tworzenia dla polskich pacjentów warunków życia grożące ich biologicznej egzystencji poprzez pozbawianie dostępu do opieki medycznej. Art. 118a. KK (Udział w masowym zamachu)
Uzasadnienie:
Należy zacząć od tego, że Sądy Lekarskie działające przy NIL nie są i nigdy nie były „Sądami Powszechnymi” (nie podlegają pod Ministerstwo Sprawiedliwości) a ich sędziowie nie są i nigdy nie byli sędziami w rozumieniu polskich przepisów co reguluje Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych Dz.U.2020.0.365 wg której to ustawy żeby zostać sędzią sądu powszechnego (rejonowego, okręgowego lub apelacyjnego) należy być powołanym przez prezydenta i złożyć ślubowanie. (Art. 55). Dlatego też – wszystkie wyroki sądów lekarskich działających przy NIL, które pozbawiały lub zawieszały prawo wykonywania zawodu lekarza nie mają żadnej mocy prawnej (są bezprawne) i nie mogą być honorowane przez żadne instytucje państwowe w Polsce od Ministerstwo Zdrowia zaczynając. 
Skazanym Lekarzom będą przysługiwały wysokie odszkodowania w Sądach Pracy. 

Pobierz pliki

Trybunał Stanu - Norymberga II dla Rządu PiS
List Otwarty do Do Posłów i Senatorów oraz Prezydenta RP 
26 sierpień 2022r
Do Wiadomości: 1) Marszałek Sejmu- Elżbieta Witek, 2) Marszałek Senatu-Tomasz Grodzki 3) Prezydent RP- Andrzej Duda

 •  Jest to Ogólnopolska Akcja prowadzona przez Fundację Tesli oraz inne Organizacje Pozarządowe (NGO). Wyrażamy zgodę na publikację i rozpowszechnianie niniejszego pisma w dowolnych mediach i wśród dowolnych osób lub instytucji – jest to informacja publiczna. 

Fundacja żąda:
 1. Natychmiastowego odwołania Premiera M. Morawieckiego i całego Rządu PiS. O to, że wprowadził bezprawne Rozporządzenia dotyczące obostrzeń sanitarnych na Covid 19 - które uniemożliwyły Polakom swobodny dostęp do Opieki Medycznej zagwarantowany Konstytucją 
Art. 68. Konstytucji - Prawo do ochrony zdrowia 
1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia. 2. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres udzielania świadczeń określa ustawa. 3. Władze publiczne są obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku. 4. Władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska. 5. Władze publiczne popierają rozwój kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

 • Skutkiem wydanych Rozporządzeń M. Morawieckiego i Ministrów Zdrowia (Stan epidemii na Covid 19 na tzw. przeziębienia, które mają zerową śmiertelność a wszyscy chorzy zdrowieją do 7 dni bez żadnych leków) było: nie tylko ograniczanie konstytucyjnych praw Obywateli (Art. 6. dostępu do kultury. Art. 57. wolności zgromadzeń, Art. 70. do nauki i sportu, Art. 68. ochrony zdrowia, Art. 45. sprawiedliwego procesu – Sądu, Art. 65. Prawo do pracy, Art. 53. Wolność sumienia i wyznania) ale też wywołało poważne zakłucenia w funkcjonowaniu Państwa i Gospodarki (Terroryzm) i ogromną ilością zgonów (Ludobójstwo ok. 240 tysięcy z powodu odwołanych operacji i utrudnień w dostępie do opieki medycznej, co najmniej 80 tysięcy zgonów na skutek Rządowego Programu Szczepień śmiertelnymi preparatami mRNA i ok. 200 tysięcy ciężkich powikłań poszczepiennych (dożywotnie Kalectwa) a także bezprawne pozbawianie wolnośći 3 milionow Polaków - (Kwarantanny - Areszt domowy bez wyroku sądu pod dozorem Policji) co polski kodeks Karny traktuje jako "zbrodnię" -  Art. 118a kk Udział w Masowym Zamachu.
Dlatego wnosimy o: 
 1. Uchylenie Immunitetów Poselskich dla (J. Kaczyński, M. Morawiecki, A. Niedzielski, Ł. Szumowski, M. Kamiński, M. Błaszczak, Z. Ziobro + inni) pod zarzutem Terroryzmu, Ludobójstwa i Udziału w masowym zamachu. (Morderców i Zbrodniarzy nie obejmują żadne immunitety).
 2. Powołania Sejmowej Komisji Śledczej (Norymberga II) i postawienia winnych przed Trybunałem Stanu.
 3. Natychmiastowe odwołanie i Aresztowanie Zbigniewa Ziobro (Prokurator Generalny i Minister Sprawiedliwości) pod zarzutem współudziału w zbrodniach (Art. 18 kk Pomocnictwo), Utrudnianie Śledztwa (Art. 239 kk Poplecznictwo ) i Niedopełnienie Obowiązków (Art. 231 kk). Gdyby podjął szybkie działania i aresztował „morderców” – nie byłoby tylu ofiar).
 4. Natychmiastowe Aresztowanie w/w zbrodniarzy (Aresztowanie Policyjne lub Obywatelskie) w celu przekazania ich w ręce Policji gdyż zachodzi obawa ucieczki i ukrycia się tych osób za granicą w celu uniknięcia surowej odpowiedzialności karnej 
 • Art. 243 kpk [Zatrzymanie obywatelskie] § 1. Każdy ma prawo ująć osobę na gorącym uczynku przestępstwa lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa, jeżeli zachodzi obawa ukrycia się tej osoby lub nie można ustalić jej tożsamości. § 2.Osobę ujętą należy niezwłocznie oddać w ręce Policji.
 • Art. 244 kpk (Zatrzymanie policyjne) § 1. Policja ma prawo zatrzymać osobę podejrzaną, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo, a zachodzi obawa ucieczki lub ukrycia się tej osoby albo zatarcia śladów przestępstwa bądź też nie można ustalić jej tożsamości albo istnieją przesłanki do przeprowadzenia przeciwko tej osobie postępowania w trybie przyspieszonym.

 Sąd Okręgowy w Warszawie VIII Wydział Karny + Prokuratura Krajowa 
Sygn. akt. 4314-4 Ds.176.2022 W/w śledztwo (Norymbergę II Przecieko M. Morawieckiemu i Rządowi PiS o Ludobójstwo)) nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Warszawie, która w ewidentny i rażący sposób nie wypełnia swoich obowiązków (art. 231 kk) i ochrania zbrodniarzy przed odpowiedzialnością karną – Art. 239 kk (Poplecznictwo).
 
W oparciu o dołączony przez fundację materiał dowodowy wnosimy o skierowanie przez  Prokuraturę Krajową lub Sąd zawiadomienia do:
 • Prokuratury Europejskiej przeciwko Ursuli von der Leyen (Przewodnicząca Unii Europejskiej) oraz członkom Komisji Zdrowia przy Unii Europejskiej o dokonanie nadużyć finansowych i korupcję w kwestiach zakupu i dopuszczenie na Rynek Europejski śmiertelnych preparatów mRNA.
 • Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze – napisanie i złożenie przez Prokuraturę Krajową Aktu Oskarżenia przeciwko WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) Koncernom Farmaceutycznym (Pfizer, Moderna, AstraZaneka) i Fundacji Billa Gatesa o Terroryzm, Udział w masowym zamachu, Ludobójstwo i Zbrodnie przeciwko ludzkości – zaplanowane ludobójstwo (Depopulacja). 

Profesor Norman Pieniążek.
(światowej sławy ekspert, biolog molekularny Centers for Disease Control and Prevention w Atlancie (CDC - Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom), które jest największym na świecie centrum diagnostycznym, zajmującym się m.in. nowo pojawiającymi się zagrożeniami zdrowotnymi. Ta międzynarodowa Naukowa Agenda podlega pod Departament Zdrowia USA i świadczy pomoc diagnostyczną innym krajom świata (dla szpitali, lekarzy, laboratoriów diagnostycznych). CDC organizuje szkolenia dla„ detektywów chorób” z całego świata). 

Te szczepionki (mRNA) są nawet niebezpieczne dla zwierząt ! Nigdy, nigdy, nigdy, to trzeba kilka razy powtórzyć, szczepionka oparta na tej technologii nie została zatwierdzona nawet dla zwierząt! Uznano, że nawet dla zwierząt te szczepionki są zbyt niebezpieczne. Natomiast różni ludzie w Polsce z tytułami, prawda, opowiadali takie historyjki, że przecież na podstawie tej technologii już było kilka szczepionek. Oczywiście, ktoś twierdził, że zrobi taką szczepionkę, ale żadna szczepionka nie była zrobiona ani zatwierdzona, nawet dla zwierząt! grzmi profesor Norman Pieniążek.
UWAGA: 5G = Choroba popromienna = SARS-COV-2
W polskich mediach internetowych pojawiają się zdjęcia mierników (pomiarów, które zostały dokonany w polskich miastach w obrębie masztow 4G i 5G), na których widnieje wskazania 0,64 Sv (Sivert [1 Sv] - jednostka promieniowania radioaktywnego w tym promieniwania rentgenowskiego RTG), które to promieniowanie wywołuje Chorobę Popromienną gdzie już przy dawce 0,35 Sv promieniowanie wywołuje objawy podobne do przeziębienia. Natomiast wg norm promieniowania (Śmiertelne narażenie na promieniowanie) za niebezpieczną dawkę dla życia przyjmuje się dawkę 0,75 Sv. Przy tej wartości następują tak poważne zmiany we krwi człowieka, że umiera od 25 do 50% chorych. 

 • Warto podkreślić, że: Miernik do pomiaru promieniowania radioaktywnego nie wykaże żadnego wyniku jeżeli tego promieniowania nie ma. A skoro miernik wykazuje promieniowanie - to co jest źródłem tego promieniowania ? Przecież nie mieszkamy w strefie skażonej w okolicach Czarnobyla.
 • Centralny Instytut Ochrony Pracy CIOP (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego Dz.U. 2005 nr 20 poz. 168) ustanowili dawki graniczne promieniowania: dla osób w wieku od 16 do 18 lat dawka graniczna, wyrażona jako dawka skuteczna (efektywna), wynosi 6 mSv w ciągu roku kalendarzowego. Dla osób z ogółu ludności dawka graniczna, wynosi 1 mSv w ciągu roku kalendarzowego. Dawka skuteczna 1 mSv może być w danym roku kalendarzowym przekroczona pod warunkiem, że w ciągu kolejnych pięciu lat kalendarzowych jej sumaryczna wartość nie będzie wynosić więcej niż 5 mSv. Kobieta ciężarna nie może być zatrudniona w warunkach prowadzących do otrzymania przez płód dawki skutecznej przekraczającej 1 mSv .

Ponadto - Ludzie trafiają do szpitali z objawami Ciężkiej Niewydolności Oddechowej (SARS) ponoć na skutek zarażenia korona-wirusem SARS - Covid 19. Co prawda korona-wirusy też wywołują „przeziębienia” (infekcję górnych dróg oddechowych - nos, jama ustna gardło) ale łagodniejsze od grypy. Mają zerową śmiertelność - wszyscy chorzy zdrowieją do 7 dni i to bez żadnych leków. A skoro tego wirusa nigdy nikt nie widział ani nie wyizolował - wiec co wywołuje te objawy SARS ?

Niestety ale promieniowanie radioaktywne (elektromagnetyczne) również wywołuje identyczne objawy jak SARS czy AIDS gdyż dokonuje spustoszenia we krwi i w DNA. Promieniowanie zabija czerwone i białe krwinki. Limfocyty (przeciwciała – białe krwinki) są najbardziej promieniowrażliwymi komórkami u człowieka. Postać choroby popromiennej wersja hematologiczna wywołuje ogólne osłabienie - osoba która została napromieniowana ma duszności i uczucie jakby za chwilę miała zemdleć (niedokrwistość - niedotlenienie), bóle głowy, bóle mięśni i temperaturę. Skutkiem promieniowania będzie: 
 • Zmniejszenie ilości limfocytów/przeciwciał we krwi obwodowej (układ odpornościowy - w jego sklad wchodzą limfocyty T, B, NK, które produkują przeciwciała i substancje bakteriobójcze oraz neutralizujące toksyny) Skutkiem jest HIV, AIDS i Nowotwory, SEPSA. 
 • Zabite czerwone krwinki - Skutkiem będzie 1) Duszność - brak wymiany tlenu i CO2 czyli Ciężka Niewydolność PłucnaSARS, 2) Zakrzepica -  z martwych krwink tworzą się skrzepy, które zatykają naczynia krwionośne - skutkiem będą: udary mózgu zawały serca, martwica kończyn, martwica organów wewnętrznych. 
 • Skaza krwotoczna (Krwotoki - krew nie krzepnie gdyż we krwi nie ma czerwonych krwinek) Skutek: Białaczka, Anemia, EBOLA, DENGA - Gorączka krwotoczna. W końcowym stadium choroby obserwuje się niewydolność wątroby, nerek, krążenia i oddechową oraz zaburzenia świadomości i zapaść.

Najprościej mówiąc
brak czerwonych i białych krwinek powoduje spadek odporności i ciężki przebieg choroby nawet na niegroźne infekcje gdyż organizm nie ma czym się bronić !!! Nie powinien więc dziwić fakt, że do szpitali w Polsce trafiają pacjenci z ciężkimi objawami SARS – COV - 2 i duża część z nich umiera ale nie na skutek korona-wirusów ale na skutek promieniowania radioaktywnego.
 
Ponadto konsekwencje napromieniowania radioaktywnego (elektromagnetycznego w tym promieniowania Rentgenowskiego) pojawiają się po kilku lub kilkunastu latach od ekspozycji. W wyniku przewlekłej choroby popromiennej dochodzi do:
 1. Uszkodzenia DNA komórek i rozwoju nowotworów złośliwych (zwłaszcza białaczek i chłoniaków oraz nowotworów tarczycy i układu kostnego), 
 2. bezpłodność i dożywotnie uszkodzenie genomu komórek płciowych u kobiet (rodzą się dzieci kalekie).
 3. Ciąża - poronienia i obumarcia płodu, z kolei napromieniowanie w późniejszym okresie ciąży może spowodować wady wrodzone lub śmierć dziecka.
 4. zaburzeń hormonalnych (uszkodzenia narządów wewnętrznych - Trzustka, Wątroba, Tarczyca itp.) 
 5. ślepota (zaćmy).
 6. drastyczne skrócenia długości życia na skutek nieuleczalnych chorób i uszkodzeń organizmu. 

W związku z powyższym Fundajca wystąpiła do Ministra Klimatu i Środowiska (Anna Moskwa) żądaniem oraz wezwaniem przedprokuratorskim o: 
 1. Wydanie nakazu dla Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Michała Mistrzaka wykonywania przez Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska pomiarów kontrolnych na terenie całej Polski częstotliwości wokół masztów telefonii komórkowej 4G i 5G (w sposób ciągły wraz z rejestracją pomiarów) w zakresie częstotliwości promieniowania rentgenowskiego i radioaktywnego, które emitują te maszty/anteny. (Nie mylić z pomiarem natężenia pola – V/m2 lub W/m2)
 2. Cofnięcia wszystkich wydanych koncesji oraz decyzji środowiskowych o dopuszczeniu do eksploatacji masztów telefonii komórkowych (pod groźbą odpowiedzialności karnej) oraz prywatnych zgłoszeń na postawienie anteny 4G i 5G na budynkach mieszkalnych do czasu:
 • Dostarczenia przez Operatorów Sieci Komórkowej: „Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko” anten telefonii komórkowej lub przedstawienia przez operatorów sieci komórkowych prac naukowych (Nie mylić z opiniami) o braku szkodliwego wpływu Pól Elektro-Magnetycznych na organizmy żywe.
 • Dostarczenia przez Producentów Anten 4G i 5G – atestów bezpieczeństwa anten komórkowych dla ludzi i środowiska.
 • Ustalenia stref ochronnych dla anten nadawczo-odbiorczych a zwłaszcza w obrębie Szkół, Przedszkoli, Szpitali i Osiedli Mieszkaniowych.
 • Skierowanie do Prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Operatorów Sieci Komórkowych z Art. 163 kk (Sprowadzenie katastrofy ze skutkiem śmiertelnym)ponieważ wszystkie zgony na Covid 19 nie były skutkiem koronawirusa C19 (który ma zerową śmiertelność) lecz na skutek Promieniowania PEM z Anten 4G i 5G

Podstawa prawna - Art 2 pkt 1a. (USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska) Do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należy również ściganie przestępstw przeciwko środowisku określonych w Kodeksie karnym oraz wykroczeń określonych w Kodeksie wykroczeń i ustawach wymienionych w ust.1, w tym wnoszenie i popieranie aktów oskarżenia.

Strefy Ochronne wokół anten
Niestety ale wszystkie anteny nadawcze (RTV, radarowe i telekomunikacyjne) o mocy już od 15 W - (bez względu na to jaką częstotliwość fal emitują) wymagają w obrębie tych anten Stref Ochronnych. Na dodatek te Strefy muszą być w widoczny i czytelny sposób oznakowane ponieważ są szkodliwe dla życia i zdrowia ludzi. Nie wolno też takich anten stawiać na terenach zamieszkanych przez ludzi ani w miejscach dużego zagęszczenia - Szkoły, Urzędy itp !!! Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. (Dz.U. 2016 poz. 950) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne i Ministra Zdrowia. z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. poz. 166). Strefy ochronne muszą wynosić:
 • nie mniej niż 15 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 5 m od środka elektrycznego, wzdłuż osi głównej wiązki promieniowania tej anteny 
 • nie mniej niż 100 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 20 m od środka elektrycznego, wzdłuż osi głównej wiązki promieniowania tej anteny
 • nie mniej niż 500 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 40 m od środka elektrycznego, wzdłuż osi głównej wiązki promieniowania tej anteny
 • nie mniej niż 1 000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 70 m od środka elektrycznego, wzdłuż osi głównej wiązki promieniowania tej anteny
 • nie mniej niż 2 000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 150 m i nie mniejszej niż 100 m od środka elektrycznego, wzdłuż osi głównej wiązki promieniowania tej anteny
 • nie mniej niż 5 000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 200 m i nie mniejszej niż 150 m od środka elektrycznego, wzdłuż osi głównej wiązki promieniowania tej anteny 
 • nie mniej niż 10 000 W, a miejsca dostępne dla ludności znajdują się w odległości nie większej niż 300 m i nie mniejszej niż 200 m od środka elektrycznego, wzdłuż osi głównej wiązki promieniowania tej anteny 

Na podsumowanie warto wspomnieć o tym, że Ignorancja polskich urzędników państwowych w kwestii szkodliwego wpływu promieniowania PEM na życie i zdrowie ludzi jest przerażająco niska. Np. Kancelaria Premiera wskazuje stronę internetową gdzie są wskazane punkty pomiarowe, w których są dokonywane pomiary promieniowania radioaktywnego w Polsce na wypadek skażenia radioaktywnego – np. Czarnobyl.

Niestety ale żadne mierniki lub czujniki, które są umieszczone na wschodniej granicy Polski (Białoruś i Ukraina) nie wykażą faktycznego natężenia promieniowania jakie występuje w Uszkodzonym Reaktorze w Czernobylu. Jest to niemożliwe ze względu na odległość gdyż promieniowanie PEM ma swój zasięg. 
To samo dotyczy Anten 4G i 5G – im dalej od anteny tym promieniowanie będzie mniej szkodliwe, im bliżej anteny tym promieniowanie będzie większe i bardziej szkodliwe. Jest to tak podstawowa wiedza – o której uczą w szkołach podstawowych i średnich na lekcjach Fizyki. Właśnie z tego powodu ustala się tzw. Strefy Bezpieczeństwa. Dlatego też zabrania się stawiania masztów (Anten) w strefie zamieszkanej przez ludzi. (Szkoły, Szpitale, Osiedla Mieszkaniowe itp.) Dziwne, że nawet Inspektorzy WIOŚ o tym nie wiedzą i wypisują w swoich pismach głupoty.
 • Nie należy mylić „dowodów” z „opiniami”, które to opinie nie są poparte na żadnych wynikach badań ani pomiarach (Prace Naukowe) a jedynie na domniemaniach, przypuszczeniach i hipotezach. Opinie – nie mają żadnej mocy prawnej w porównaniu do Prac Naukowych. A Sędzia lub prokurator, który podważa wyniki Prac Naukowych - przekracza swoje uprawnienia (Art. 231 kk) gdyż nie jest w tym temacie żadnym Ekspertem ani Biegłym Sądowym. 

W związku z rażącymi zaniedbaniami i niedopełnieniem obowiązków przez Inspektorów Sanepidu i Ochronę Środowiska a także z opieszałością polskich Sądów Administracyjnych - Fundacja chce zakupić mierniki do pomiaru radiacji (promieniowania radioaktywnego) i samodzielnie dokonać stosownych pomiarów wokół masztów 4G i 5G. Miernik kosztuje ok. 14 500 PLN. (MIER-EKOC-ABGX-S Monitor promieniowania jonizującego alfa, beta, gamma i X - sonda z komorą jonizacyjną

Darowizny na zakup miernika (mierników) - prosimy przesyłać na konto fundacji 
72 1950 0001 2006 5385 6385 0002 

Więcej informacji o szkodliwości Promieniowania 5G znajdziecie w załącznikach. 
Warto wiedzieć, że technologia 5G jest technologią wojskową, która miała na celu wykrywanie osób ukrywających się w budynkach. Dlatego zastosowano fale o dużej przenikalności ścian – fale Rentgenowskie mają przenikliwość ok. 15-20 cm muru. Stąd zastosowano fale o znacznie większej przenikliwości, które przenikają całe budynki. Tymi falami są fale z zakresu Promieniowania Gamm – promieniotwórcze. Można też tymi falami za pomocą specjalnych urządzeń umieszczonych na samochodach napromieniować całe grupy ludzi (np. tłumienie protestów) w celu wywołania u tych osób choroby popromienne (SARS, AIDS, Ebola, Denga) lub za pomocą telefonu komórkowego napromieniować i zabić pojedyńcze osoby. 

Uwaga: Z informacji, które Fundacja Tesli posiada wynika, że technologia 4G i 5G jest technologią wojskową i służy do wykrywania ludzi (obiektów żywych) w budynkach za pomocą Fal Elektromagnetycznych.Taką zdolność przenikania ścian budynkow posiadają tylko Fale Rentgena i Fale Gamma – które są wysoce śmiertelne gdyż wywołują choroby popromienne. Wykorzystuje się te technologie w Radarach Wojskowych. Wojskowe Anteny Radarowe – posiadają techniczną zdolność/możliwość – przełączania na tryb pracy w zakresie Fal Gamma (promieniowania radioaktywnego).

Dlatego też obsługę takiego radaru zabezpiecza się na dwa sposoby
1. kabina pojazdu, w której przebywa obsługa radaru jest osłonięta grubą warstwą Ołowiu, który chroni przed promieniowaniem lub
2. Obsługa radaru znajduje się w odległości co najmniej 1 kilometra od anteny.

A w związku z tym, że technologie 4G i 5G są oparte na technologiach wojskowych (identycznie jak wojskowe anteny radarowe) jest bardzo możliwe, że również cywilne Anteny 4G i 5G posiadają możliwości zdalnego przełączania w tryb Promieniowania Gamma. Dlatego też - Policja i Prokuratury powinne zlecić dla Techników Kryminalistycznych lub Wojskowych - sprawdzenie w całej Polsce: czy anteny 4G i 5G również posiadają taką zdolność jak radary wojskowe - do pracy w zakresach częstotliwości Promieniowania Gamma wbrew temu co mówią Operatorzy Sieci Bezprzewodowych.

Wykrycie promieniowania Gamma za pomocą miernika częstotliwości w obrębie anten 4G i 5G byłoby bardzo trudne ponieważ w trybie pracy „normalnej” anteny emitowałyby inną częstotliwość fal a po zdalnym przesterowaniu przez komputer (np. z USA) zostałyby przestawione w tryb śmiertelnych Fal Gamma. Co byłoby porównywalne do zrzucenia bomby atomowej i napromieniowania ogromnej liczby ludzi (choroba popromienna) lub „sztucznego” wywołania „epidemii” SARS-COV-19. Dlatego fundacja żądała od różnych instytucji państwowych (od Kancelarii Premiera i Ministerstwa Klimatu zaczynając na Sanepidzie, Ochrona Środowiska, Agencja Atomistyki itp. kończąc) wykonywania pomiarów w TRYBIE CIĄGŁYM 


Źródłem promieniowania radioaktywnego są najczęściej izotopy promieniotwórcze powstałe w wyniku reakcji jądrowej, których skutkiem są śmiertelne Choroby Popromienne. Jednak obecne technologie IT pozwalają wytwarzać fale promieniotwórcze bez użycia izotopów. Można powiedzieć, że jest to nowy rodzaj Broni Jądrowej, którą można uruchamiać zdalnie (na odległość z drugiej półkuli za pomocą komputera - serwera) i po naciśnięciu jednego guzika może napromieniować i zabić ogromne ilości ludzi bez konieczności stosowania rakiet lub bomb. Najprościej mówiąc - 5G będzie w stanie zabić ogromną ilość ludzi bez niszczenia budynków oraz infrastruktury (fabryki, maszyny i urządzenia) bez jednoczesnego skażenia radioaktywnego środowiska - Czarnobyl, Fukishima, Hiroshima, Nagasaki itp. 

Na podstawie podniesionych w Polsce norm PEM zwiększeniu uległy (~4,0 ÷ ~8,7 razy) dopuszczalne parametry dla pól o częstotliwościach od 2 GHz do 300 GHz, które charakteryzują pracę anten sektorowych w nadajnikach sieci komórkowych. Średni zakres częstotliwości dla sieci 4G wynosi od 700 MHz do 3600 MHz. Wyższe częstotliwości są wykorzystywane przez inne technologie, np. 5G. Wg Operatora Sieci Komórkowych „Netia” (informacja publiczna - Internet) częstotliwości LTE stosowane w Polsce to obecnie:
 • 2600 MHz (zakres 2500–2690 MHz),
 • 2100 MHz (zakres 1900–2290 MHz),
 • 1800 MHz (zakres 1710–1785 MHz oraz 1805–1880 MHz)

Niestety ale już przy częstotliwości 1800 MHz następuje pękanie nici DNA w organizmach żywych oraz pojawiają się u osób napromieniowanych objawy choroby popromiennej. Bardzo klarownie wyjaśniają te sprawy Prace Naukowe: Dzieje się tak dlatego, że te wszystkie sieci telefonii komórkowe w Polsce 
działają w zakresie fal milimetrowych do których zalicza się też fale RTG (rentgenowskie), które nauka a zwłaszcza medycyna uważa za bardzo szkodliwe dla organizmów żywych. Każde zwiększenie tych wartości w kierunku Giga Herców [GHz] będzie powodowało jeszcze większe zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi a także dla środowiska gdyż wejdą w częstotliwości Fal Gamma czyli Fal Radioaktywnych. Co doskonale widać na dołączonych obrazkach:

Nie powinne więc dziwić fakty (które potwierdzają Ministerstwa Zdrowia w Polsce i na świecie), że do szpitali trafiają i umierają ludzie z objawami SARS-COV-2 ale nie na skutek korona-wirusów, które co roku wywołują tzw. Przeziębienia (po angielsku COVID), które mają zerową śmiertelność - ale na skutek choroby popromiennej, która jest skutkiem promieniowania elektromagnetycznego PEM (Fal milimetrowych). Tych „zakażeń” odnotowuje się więcej w miejscach gdzie anten 4G i 5G jest więcej lub gdzie zwiększono moc tych anten. Doskonale wyjaśnie te sprawy Film - TECHNOLOGICZNE SEKRETY 5G POLSKI LEKTOR.

Na podsumowanie warto zadać „pytanie/ciekawostkę” - skąd WHO i Bil Gates wiedzą, że będą następne epidemie i to znacznie gorsze niż SARS - Cov - 2 w postaci Gorączek Krwotocznych takich jak Ebola, Denga czy Marburg (miasto w Niemczech) ??? Może zastanawiać fakt, że te „gorączki” występują tylko w miejscach gdzie są składowane odpady radioaktywnych i powodują typowe objawy Ciężkiej Chorób Popromiennej. Czyżby wiedzieli, że anteny 5G też powodują choroby popromienne i wysoką śmiertelność (do75% do 100%) wśród osób napromieniowanych i dlatego mocno spieszą się z rozbudową tej sieci nie tylko w Polsce… Depopulacja Ludzkości ?  
  
 1. Pisma fundacji - Po wymianie korespondencji fundacji z Instytucjami Państwowymi (Kancelaria Premiera, Ministerstwa, Urzędy Miasta, Główny Inspektor Sanitarny itp.) w kwestiach podjęcia działań zmierzających do wstrzymania dalszej rozbudowy sieci 5G w Polsce oraz wykonania specjalistycznych pomiarów w obrębie masztów 4G i 5G – ostatecznie sprawatrafiła do Inspekcji Ochrony Środowiska i do Sądów Administracyjnych w Białymstoku (Inne miasta Wojewódzkie też otrzymały pisma). 
 2. Praca Naukowa (Centralny Instytut Ochrony Pracy) - "Promieniowanie jonizujące - Zasady ochrony radiologicznej" 
 3. Film "5G APOKALIPSA - Wyginięcie - Lektor PL" https://www.youtube.com/watch?v=-8Ur3_vQb8Q 
 4. Film - TECHNOLOGICZNE SEKRETY 5G POLSKI LEKTOR - choroby popromienne (SARS - COV - 2) + "szczepionki" + globalna zagłada   https://www.bitchute.com/video/FLfnGLRp5rnG/
 5. Praca Naukowa "5G = SARS-CoV-2" (Opublikowano 29 września 2021 w National Library of Medicine) Dowody na związek między chorobą koronawirusową-19 a narażeniem na promieniowanie o częstotliwości radiowej z komunikacji bezprzewodowej w tym 5G https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8580522/?fbclid=IwAR3hNsQ2dxXHmOfV1Us60s6q3oQ6toZKLU1bKs7OorU5WcT6NWCG7nAUKLs
 6. Praca Naukowa - Nietermiczne pękanie DNA przez promieniowanie telefonu komórkowego (1800 MHz) w ludzkich fibroblastach i transformowanych komórkach ziarnistych szczura GFSH-R17 in vitro (z dnia 6 czerwca 2005r) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15869902/

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

M. Morawiecki + Ł. Szumowski + A. Moskwa
1. Zawiadomienie do Prokuratury Krajowej o popełnieniu zbrodni ludobójstwa (zmarło 117 801 osób) .za pomocą anten 4G i 5G przez Mateusza Morawieckiego (Prezes Rady Ministrów, Minister cyfryzacji) oraz Łukasza Szumowskiego (Minister Zdrowia od 9 stycznia 2018 do sierpnia 2020) + Żądanie Natychmiastowego zatrzymania niżej wymienionych zbrodniarzy na podstawie art. 258 kpk:2. 2. Żądanie: podjęcia przez Prokuraturę Krajową Działań Ratowniczych mających na celu usunięcia śmiertelnego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia ludzi oraz ograniczenia dalszych ofiar, które są skutkiem promieniowania elektromagnetycznego z anten 4G i 5G poprzez Wystąpienie przez Prokuraturę Krajową z wnioskiem do Sądu Okręgowego (wydział nadzoru nad postępowaniem przygotowawczym) o wydanie natychmiastowego nakazu z wraz z rygorem natychmiastowej wykonalności w sprawie : 1. Unieważnienia Rozporządzeń M. Morawieckiego w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2022 poz. 1071 z dnia 5 maja 2022 r.) i Ł. Szumowskiego w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019 r. poz. 2448 z dnia 17 grudnia 2019 r) dotyczących rzekomego bezpieczeństwa sieci 4G i 5G 2. Ustanowienia Stref Ochronnych dla wszystkich anten telefonii komórkowych wg Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r.(Dz.U. 2016 poz. 950) Przestrzeń pola-EM stref ochronnych rozumiana jest jako przestrzeń pracy, w której natężenie pola-E lub natężenie pola-M przekracza limit dolnej granicy strefy pośredniej, odpowiednio IPNp-E lub IPNp-H,
Niestety ale ani jedna antena 4G i 5G w Polsce – Nie ma Strefy Ochronnej choć przepisy tego wymagały !!! 
 • Więcej informacji w plikach do pobrania poniżej (zawiadomienia do Prokuratury Krajowej)
Jak Pfizer fałszował Badania nad Szczepionką Covid 19 (mRNA) - Film lektor PL
Amerykański Sąd Urzędowy (USA) na wniosek Employees of Public Healthcare Institutions and Medical Professionals for Transparency (Kanada) - odtajnia badania Pfizera w sprawie "szczepionek" na Covid 19 (FDA). Raport po analizie tajnych raportów Pfizera stwierdza, że "szczepionki" mRNA są wysoce śmiertelne !!!! 
Raport Kryminalistyczny z Wielkiej Brytanii - toksyczne składniki mRNA
 • Raportu Kryminalistycznego z Wielkiej Brytanii (laboratoryjny i toksykologiczny), (Global Humanitarian Crisis Prevention and Response Unit Page 1 of 48 Project CUNIT-2-112Y6580 ) opublikowany w dniu 14 lutego 2022r Raport skupia się na wykazaniu toksycznych składników szczepionek mRNAktóre nie są deklarowane przez producentów (Pfizer, Moderna, AstraZaneka), i  potwierdza, że zawierają nanomateriały grafenowe, które mogą przenikać przez naturalne bariery organizmu i uszkadzać ośrodkowy układ nerwowy, oraz tlenek grafenu, który może uszkadzać narządy wewnętrzne, niszczyć zdrowie krwi (czerone krwinki i przeciwciała), wyzwalać raka i powodują zmiany w funkcji genów oraz to, że ludzie nie zostali poinformowani o tym, że wstrzykujesię im śmiertelną substancję.
 https://legaartis.pl/blog/2022/02/14/oficjalny-raport-laboratorium-brytyjskiego-potwierdza-ze-szczepionki-przeciw-covid-19-zdecydowanie-zawieraja-tlenek-grafenu/
 • Raport: Defense Medical Epidemiology Database (DMED - Wojskowa długoletnia epidemiologiczna baza danych członków służby US ARMY) z dnia 26.01.22r . Dane raportu pokazują: • Poronienia wzrosły o 300% w 2021 r. w porównaniu z poprzednią średnią pięcioletnią. • Rak wzrósł o 300% w 2021 r. w porównaniu z poprzednią średnią pięcioletnią. • Zaburzenia neurologiczne wzrosły o 1000% w 2021 r. w ciągu ostatnich pięciu lat średnio, wzrastając z 82 000 do 863 000 w ciągu jednego roku.
 https://childrenshealthdefense.org/defender/covid-vaccines-miscarriages-cancer-neurological-disorders-military/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=edb56e28-2118-4a42-9471-0c0f7aa41062

Poniżej do pobrania tłumaczone (PL) 2 wyżej wymienione raporty

Pobierz pliki

JACAK KURSKI + INNI
Zawiadomienie do Prokuratury Krajowej o zbrodniach, których dokonały następujące osoby: 1) Jacek Kurski, 2) Krzysztof Simon, 3) Paweł Grzesiowski, 4) Michał Sutkowski, 5) Łukasz Szumowski, 6) Andrzej Horban, 7) Jarosław Pinkas, 8) Robert Flisiak, 9) Włodzimierz Gut, 10) Krzysztof Pyrć … oraz 11) Rzecznik Prasowy Rządu Piotr Müller
W/w osoby działają w działały w Zorganizowanej Grupie Przestępczej (Art. 258 kk), która pomagała dla Rządu PiS w dokonania takich przestępstw jak: 1) Terroryzm, 2) Udział w Masowym zamachu 3) Ludobójstwo, oraz 4) Rozpowszechnianie treści ułatwiające popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym 4) podawaniu Fałszywych informacji w mediach o zagrożeniu, które nigdy nie istniało + Zachęcali w mediach do przyjęcia śmiertelnych „szczepionek” mRNA. (Współudział)
 • Więcej informacji w Załączonych plikach do pobrania 
Profesor Norman Pieniążek.
Te szczepionki (mRNA) są nawet niebezpieczne dla zwierząt ! Nigdy, nigdy, nigdy, to trzeba kilka razy powtórzyć, szczepionka oparta na tej technologii nie została zatwierdzona nawet dla zwierząt! Uznano, że nawet dla zwierząt te szczepionki są zbyt niebezpieczne. Natomiast różni ludzie w Polsce z tytułami, prawda, opowiadali takie historyjki, że przecież na podstawie tej technologii już było kilka szczepionek. Oczywiście, ktoś twierdził, że zrobi taką szczepionkę, ale żadna szczepionka nie była zrobiona ani zatwierdzona, nawet dla zwierząt! – grzmi profesor Norman Pieniążek.

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Prokuratura Krajowa - Jodek Potasu 
Zawiadomienie o usiłowaniu popełnieniu ludobójstwa
Przez Adama Niedzielskiego (Minister Zdrowia)
Działania Ratownicze Prokuratury będą miały na celu usunięcia śmiertelnego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz ograniczenia ofiar poprzez wystąpienie przez Prokuraturę Krajową z wnioskiem do Sądu Okręgowego (wydział nadzoru nad postępowaniem przygotowawczym - Art. 8. KPK Zasada samodzielności jurysdykcyjnej sądów karnych) o wydanie natychmiastowego nakazu wraz z rygorem natychmiastowej
wykonalności:
1. Natychmiastowe wycofani z rynku Jodku Potasu (tabletek na wypadek promieniowania radioaktywnego) wyprodukowanych przez Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A. ul. A. Fleminga 2, 03-176 Warszawa, których Większościowym właścicielem jest Skarb Państwa (93,22% akcji).
2. Zabezpieczenie narzędzi zbrodni (Tabletek Jodku Potasu) i poddanie ich badaniom
kryminalistycznym przez Autoryzowane Laboratoria w celu ustalenia pełnego składu chemicznego tabletek. 
 • Badania Kliniczne na Ludziach niestety ale Jodek Potasu nigdy nie został dopuszczony do stosowania medycznego jako lek, ponieważ nigdy nie wykonano ani jednego testu klinicznego na ludziach co reguluje USTAWA o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2010 Nr 107 poz. 679) gdyż już badania na zwierzętach (szczurach) wykazały wysoką śmiertelność i inne poważne powikłania zdrowotne (nowotwory) u zwierząt. 
 • Art. 304. kpk [Obowiązek zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa] § 1. Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. Przepisy art. 148a oraz art. 156a stosuje się odpowiednio. § 2. Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa. § 3. Zawiadomienie o przestępstwie lub własne dane świadczące o popełnieniu takiego przestępstwa, co do którego obowiązkowe jest prowadzenie śledztwa przez prokuratora, Policja przekazuje wraz z zebranym materiałem niezwłocznie prokuratorowi.

Więcej informacji w dołączonym pliku do pobtania i w dołączonych linkach:
LIST GOŃCZY
 Do Komendy Stołecznej Policji w Warszawie ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa
1) Komendant Stołecznej Policji w Warszawie - Nadinspektor Paweł Dzierżak 2) I Zastępca Komendanta Stołecznego Policji Ds. Kryminalnych - inspektor Krzysztof Smela
oraz Komendanci Wojewódzcy Policji w Polsce: 1) Białymstoku nadinsp, Robert Szewc, 2) Bydgoszczy - nadinsp. Piotr Leciejewski, 3) Gdańsku - nadinsp. Andrzej Łapiński, 4) Gorzowie Wlkp. - insp. Jarosław Pasterski, 5) Katowicach - nadinsp. Roman Rabsztyn, 7) Kielcach - nadinsp. dr Jarosław Kaleta, 8) Krakowie - nadinsp. Michał Ledzion, 9) Lublinie - nadinsp. Artur Bielecki, 10) Łodzi - nadinsp. Sławomir Litwin, 11) Olsztynie - nadinsp. Tomasz Klimek, 11) Opolu - nadinsp. dr Rafał Kochańczyk, 12) Poznaniu - nadinsp. Piotr Mąka, 13) Radomiu - Insp. Waldemar Wołowiec, 13) Rzeszowie - insp. Dariusz Matusiak, 14) Szczecinie - nadinsp. Tomasz Trawiński, 15) Wrocławiu - nadinsp. Dariusz Wesołowski

Zawiadomienie o popełnieniu Zbrodni Ludobójstwa na Polakach w tym na Policjantach i ich rodzinach przez członków Rządu PiS za pomocą „szczepionek” mRNA (Rządowy Program Szczepień - Covid-19), które Kodeks Karny traktuje jako zbrodnie. Niestety ale wg Najnowszych Badań Naukowych – Wszystkie zaszczepione osoby preparatami mRNA (wg Ministerstwa Zdrowia zostało zaszczepionych ok. 20 000 000 Polaków) bez pomocy medycznej umrą w okresie najbliższych kilku lat. 

W związku z powyższym żądamy natychmiastowego aresztowania wszystkich osób odpowiedzialnych za realizację Rządowego Programu Szczepień, (które działają w Zorganizowanej Grupie Przestępczej) bądź nakłaniały do szczepień a w szczególności: 1) Premier RP Mateusz Morawiecki i Vice Premier Jarosław Kaczyński 
oraz podległe dla premiera osoby i instytucje, 2) Michał Dworczyk – Rządowy Koordynator Szczepień Wojewodowie i Wojewódzcy Koordynatorzy Szczepień (lista Wojewodów i koordynatorów szczepień w załączeniu) 3) Mariusz Błaszczak - Minister Obrony Narodowej (Szczepienia wśród żołnierzy i wydanie rozkazu o pomocy Wojsk Obrony Terytorialnej w szczepieniach ludności – punkty szczepień) 4) Przemysław Czarnek - Minister Edukacji i Nauki („rekomendowanie” szczepień wśród nauczycieli co skutkowało zgonami wielu nauczycieli) 5) Zbigniew Ziobro – Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny (za szczepienia Sędziów i Prokuratorów). 6)  Andrzej Horban - Główny doradca premiera ds. walki z pandemią, który doskonale wiedział o tym, że badania nad szczepionkami mRNA zakończą się w 2023r. + Rada Medyczna przy premierze ds. Covid 19 (lista w załączeniu)      7) Adam Niedzielski - Minister Zdrowia 8) Grzegorz Cessak - Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (dopuszczenie na polski rynek szczepionek mRNA wbrew przepisom polskiego prawa - Ustawa Prawo Farmaceutyczne). 9) Ewa Krajewska - Główny Inspektor Farmaceutyczny + Wojewódzcy Inspektorzy Farmaceutyczni (odpowiedzialni za jakość produktów leczniczych) 

W związku z powyższym fundacja żąda Natychmiastowego złożenia przez Policję wniosku do Sądu Okręgowego (za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego) w celu uzyskania nakazu sądowego :

 1. O tymczasowym aresztowaniu dla w/w osób na podstawie Art. 258 kpk
 2. Uzyskanie od w/w Sądu Okręgowego nakazu sądowego o zakazie stosowania w Polsce szczepionek mRNA (wszystkich producentów) i natychmiastowego wycofania ich z rynku wraz z nadaniem decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.
 3. Zabezpieczenie całej partii szczepionek mRNA znajdującej się w Polsce (wszystkich producentów) jako materiał dowodowy (narzędzie zbrodni) i poddanie tych szczepionek badaniom przez specjalistyczne laboratoria w celu ustalenia: Jakie toksyczne substancje i patogeny zawierają te szczepionki ? Ministerstwo Zdrowia ani Główny Inspektor Farmaceutyczny nie badają składu „szczepionek” mRNA ani nie chce tego zrobić Prokurator Generalny.
 4. Podjęcia "Działań Ratowniczych" mających na celu objęcia szczególną opieką medyczną wszystkich osób zaszczepionych w celu ochrony ich zdrowia i życia a także wydanie specjalnych komunikatów w tej sprawie w Mediach.

Polska Agencja Prasowa, Telewizja Polsat, Redakcja Gazety Wyborczej, TVN, TV TRWAM 
Fundacja im. Nikoli Tesli wraz z innymi Organizacjami NGO (Polskim Stowarzyszeniem Niezależnych Lekarzy i Naukowców) zwraca się z prośbą do Polskich Mediów o podjęcie działań informacyjnych poprzez umieszczenie we wszelkich mediach lokalnych i krajowych (Gazety, Radio, Telewizja, Internet) stałych ogłoszeń informujących o nie poddawaniu się szczepieniom śmiertelnymi „preparatami” mRNA.

Poniżej: Dodatkowe Dowody Naukowe potwierdzające toksyczność i śmiertelne działanie "szczepionek" mRNA na skutek zawartego w nich Grafenu i połączenie ich razem z Masztami 5G. 
Te "szczepionki" nie są żadnym lekiem i nie mają na celu łagodniejszego przebiegu Przeziębienia (ang. Covid) - jest to Broń Binarna (jeden z rodzajów broni Biologiczno-Chemiczno-Elektronicznej zaliczanych do bojowych środków trujących. Od 1969 roku do początku lat dziewięćdziesiątych była na wyposażeniu armii USA) mająca na celu zabicie jak największej liczby ludzi !!! 

Jest to oficjalny wstępny raport (z dnia 2 listopada 2021) Uniwersytetu w Almerii (Hiszpania), podpisany przez prof. dr Pablo Campra Madridque, który akredytował wszystko, co La Quinta Columna pokazała w swoich programach dotyczących analizy optycznej i transmisyjnej mikroskopii elektronowej fiolki do szczepień firmy Pfizer, AstraZeneka, Jonssen, Moderna, w której obserwuje się tlenek grafenu. Przewidywane jest ujawnienie jeszcze innych analiz i raportów (również w innych językach). Dokument posiada cyfrowy podpis profesora oraz oficjalną pieczęć Uniwersytetu w Almerii i jest do pobrania pod poniższym linkiem https://www.laquintacolumna.net/ 

Zaś apel Profesora Pablo Campra Madridque, (napisy PL) można obejrzeć na filmie na stronie Wolni Słowianie

Profesor Sucharit Bhakdi (Niemiecki Mikrobiolog) wyjaśnia w jaki sposób genetyczne "szczepionki" mRNA zabijają - załamanie układu odpornościowego. 29.12.2021 (Napisy PL) https://robertbrzoza.pl/post/dr-bhakdi-genetyczne-szczepionki-korona-19-wywoluja-zalamanie-ukladu-odpornosciowego

Więcej informacji o Liście Gończym w załączonych plikach do pobrania + RAPORTY I PUBLIKACJE NAUKOWE (60 SZT.)
O TOKSYCZNOŚCI TLENKU GRAFENU NA ŻYWE ORGANIZMY A W SZCZEGÓLNOŚCI LUDZI - Grafen nie jest i nigdy nie był żadnym lekiem ani nie posiada zadnych właściwości leczniczych dla leczania jakichkolwiek chorób. 
 To nie jest Epidemia z powodu Przeziębień (ang. Covid) to jest zaplanowana światowa Depopulacja/Holokaust, w który jest zamieszany Rząd PiS 
 Przeżyją tylko Anty-szczepionkowcy.
HORROR W NAUCE: Białko kolca szczepionki mRNA wnika do jąder komórkowych, tłumi mechanizm naprawy DNA ludzkiego ciała, wyzwala eksplozję raka, niedobór odporności, zaburzenia autoimmunologiczne i przyspieszone starzenie. W rezultacie do chromosomów wewnątrz jąder ludzkich komórek wprowadzane są następujące „błędy”, a wszystko to z powodu obecności białka kolczastego ze szczepionek mRNA

 • w załączeniu (poniżej) do pobrania Praca Naukowa (MDPI Open Access Journals - Szwajcaria) Białko kolca szczepionki mRNA wywołuje - Mutacje lub „błędy” DNA  Opublikowanej: 13 października 2021r. Praca Naukowa jest dostępna również publicznie pod adresem  https://www.mdpi.com/1999-4915/13/10/2056/htm 

We wskazanej Pracy Naukowej można przeczytać, że: Białko kolca szczepionki mRNA wywołuje - Mutacje lub „błędy” w sekwencji genetycznej. USUNIĘCIA całych segmentów kodu genetycznego. WSTAWIENIE nieprawidłowych segmentów.Mieszanie i dopasowywanie / permutacje kodu genetycznego. Błędy te, wyrażone poprzez podział i replikację komórek, powodują: Eksplozja raka i guzów nowotworowych w całym ciele Utrata produkcji limfocytów B i T układu odpornościowego (tj. wywołany niedobór odporności AIDS) Zaburzenia autoimmunologiczne  Przyspieszone starzenie i skrócona długość telomerów Utrata funkcjonowania złożonych układów narządów, takich jak krążeniowy, neurologiczny, hormonalny, mięśniowo-szkieletowy itp. Uszkodzenie komórek przypominające zatrucie promieniowaniem (choroba popromienna), ponieważ komórki niszczą się od wewnątrz.

Wiele z tych efektów jest oczywiście śmiertelnych. Inni będą obciążać ofiary szczepionek straszliwymi wyniszczającymi urazami i wadami narządów, które będą wymagały interwencji medycznej przez całe życie. Ekspozycja 5G, ekspozycja na chemtrail, ekspozycja na chemikalia żywności, mammografia, a nawet ekspozycja na światło słoneczne będą siać spustoszenie u osób, które przyjęły szczepionki mRNA. W efekcie oznacza to, że hamowanie mechanizmu naprawy DNA NHEJ przez białko kolczaste prowadzi również do skrócenia długości życia i przyspieszonego starzenia. Według niektórych szacunków 50% osób, którym wstrzyknięto szczepionki zawierające mRNA, umrze w ciągu pięciu lat. Teraz mamy głębsze zrozumienie mechanizmów, dzięki którym mogą wystąpić te zgony wywołane szczepionką.

Innymi słowy, osoby narażone na promieniowanie 5G, badania mammograficzne, plastyfikatory chemiczne w produktach spożywczych i substancje rakotwórcze w produktach higieny osobistej (detergenty do prania, perfumy, szampony, balsamy do skóry itp.) nie będą w stanie naprawić uszkodzeń DNA spowodowanych przez te ekspozycje. Po stosunkowo niewielkich ekspozycjach zaczną mutować i rozwijać nowotwory w całym swoim ciele. Ekspozycja na 5G powoduje wytwarzanie we krwi peroksyazotynów , niezwykle niebezpiecznego wolnego rodnika, który powoduje uszkodzenia DNA w komórkach mózgowych i komórkach tkanek w całym ciele. Można to nawet opisać jako rodzaj binarnego systemu broni, w którym szczepionki mRNA osłabiają naprawę DNA, a ekspozycja na 5G (lub ekspozycja chemiczna w żywności) zapewnia broń, która łamie nici DNA i prowadzi do tego, że organizm nie jest w stanie zachować integralności genetycznej podczas replikacja komórek. Nie trzeba wiele czasu, by wyrazić to w przerażający sposób fizyczny, taki jak próba wyhodowania tkanek narządów wewnętrznych na powierzchni skóry lub twarzy, dlatego zatytułowałem dzisiejszy podcast dotyczący aktualizacji sytuacji: „Potwory, zombie i mutanty. ”

W związku z powyższym Fundacja wystąpiła ponownie o wstrzymanie szczepień do:
Do Prezydium Sejmu: Elżbieta Witek, Włodzimierz Czarzasty, Małgorzata Gosiewska, Małgorzata Kidawa-Błońska, Ryszard Terlecki i Piotr Zgorzelski.

Do wiadomości: Przewodniczący Klubów i Kół Poselskich oraz Wszyscy Posłowie. + Premier RP Mateusz Morawiecki i Wicepremier Jarosław Kaczyński + Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro, Minister Zdrowia Adam Niedzielski, Wice Minister Waldemar Kraska, Prezydent RP Andrzej Duda.

Fundacja żąda w trybie pilnym zwołania Nadzwyczajnego Posiedzenia Sejmu z udziałem przedstawicieli Organizacji Pozarządowych Lekarskich i Prawniczych w celu :
 1. Natychmiastowe wstrzymanie Rządowego Programu Szczepień i natychmiastowe wycofanie z rynku szczepionek mRNA wszystkich producentów wraz z wydaniem komunikatów medialnych we wszystkich mediach (RTV, Prasa, Internet) o zakazie szczepień.
 2. Skierowanie przez Sejm (Marszałek Sejmu Elżbietę Witek) wniosków do Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry o wszczęcie śledztwa i postawiania zarzutów karnych dla Wszystkich osób odpowiedzialnych za wprowadzenie Rządowego Programu Szczepień pod zarzutem dokonania Ludobójstwa (art. 118 kk + Art 18 kk) łącznie z osobami, które nakłaniały (podżegały) do szczepień - wg. Ministerstwa Zdrowia zaszczepiono ok. 20 000 000 Polaków.
 3. Zabezpieczenie całej partii szczepionek (wszystkich producentów) jako materiał dowodowy - narzędzie zbrodni. 
 4. Podjęcia "Działań Ratowniczych" mających na celu objęcia szczególną opieką medyczną wszystkich osób zaszczepionych  w celu ochrony ich zdrowia i życia.

Pobierz pliki

Do Przewodniczących Rad Wiejskich i Gminnych w Polsce
Ważne !!! Trybunał Konstytucyjny - Miejsce w hierarchii źródeł prawa: Rozporządzenie stanowi jedno ze źródeł prawa powszechnie obowiązującego: najwyżej stoi Konstytucja, następnie ratyfikowane umowy międzynarodowe, następnie Ustawy oraz akty prawa miejscowego (Uchwały samorządów). Najniżej w hierarchii znajduje się Rozporządzenie, które musi wynikać z ustawy. Rozporządzenie nie może stać w sprzeczności z Ustawą ani z Konstytucją.
 • Art. 93. Konstytucji 1. Uchwały Rady Ministrów oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów i ministrów mają charakter wewnętrzny i obowiązują tylko jednostki organizacyjnie podległe organowi wydającemu te akty 2. Zarządzenia są wydawane tylko na podstawie ustawy. Nie mogą one stanowić podstawy decyzji wobec obywateli, osób prawnych oraz innych podmiotów 3. Uchwały i zarządzenia podlegają kontroli co do ich zgodności z powszechnie obowiązującym prawem.

 • Art. 94. Konstytucji. Akty prawa miejscowego jako źródło prawa. Organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów. Zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego określa ustawa.

 • Art. 87 Konstytucji RP 1. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej sąKonstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. 2. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze działania organów, które je ustanowiły, akty prawa miejscowego.

W związku z tymi przepisami -
Samorządy (Radni) mogą uchwalać własne uchwały (akty prawa miejscowego) np. "obostrzenia sanitarne w czasie epidemii" - a władza Ministra Zdrowia na ich teren nie sięga. Ale gdy zaczną uchwalać kwarantanny (areszt domowy bez wyroku sądu) lub kazać nosić szkodliwe maseczki - będą odpowiadać karnie. 

Dlatego Fundacja zwróciła się do Samorządów o: Nadzwyczajne zwołanie posiedzeń Rad Miejskich i Gminnych w Polce w obliczu zaistnienia Stanu Kryzysowego w celu uchwalenia następujących Uchwał umożliwiających podjęcie działań ratowniczych:
1. Wydanie zakazu stosowania „maseczek ochronnych” na terenie podległych miejscowości ponieważ stanowią poważne zagrożenie dla życia zdrowia ludzi oraz wydanie komunikatów w Mediach o szkodliwości maseczek (Strona Urzędu Miasta, TVP, Prasa Internet) z jednoczesnym umieszczeniem w widocznych miejscach plakatów (tablice ogłoszeń) z jednoczesnym powiadomieniem - Kuratoria, Szkoły, Szpitale, Przychodnie Lecznicze, Urzędy, Pracodawcy, Markety, Policję, Sądy, Sanepid, Urząd Wojewódzki itp.)
2. Wydanie zakazu stosowania Kwarantann i izolacji medycznej ponieważ są to działania surowo karane (pozbawianie ludzi wolności – bez wyroku sądowego) i traktowane przez Ustawę polski Kodeks Karny jako „zbrodnie”. Art. 118 A § 2 (Udział w masowym zamachu) Art. 189 (Pozbawienie człowieka wolności) ze szczególnym udręczeniem - bez dostępu do opieki medycznej. 
3. Wydanie zakazu stosowania „szczepionek” mRNA (wszystkich producentów) ponieważ te szczepionki są Bronią Biologiczno-Chemiczną a zaszczepione osoby bez pomocy medycznej umrą w okresie najbliższych kilku lat (wg Ministerstwa Zdrowia zostało zaszczepionych ok. 20 000 000 Polaków) oraz Podjęcia "Działań Ratowniczych" mających na celu objęcia szczególną opieką medyczną wszystkich osób zaszczepionych w celu ochrony ich zdrowia i życia a także wydanie specjalnych komunikatów w tej sprawie w Mediach.

Oficjalne pismo fundacji w załączeniu: Fundacja Tesli - Rady Miast i Gmin z dnia 20.12.2021r 

Więcej informacji o śmiertelności "szczepionek" mRNA można przeczytać poniżej HORROR W NAUCE „Potwory, zombie i mutanty” : Białko kolca szczepionki mRNA wnika do jąder komórkowych, tłumi mechanizm naprawy DNA ludzkiego ciała, wyzwala eksplozję raka, niedobór odporności, zaburzenia autoimmunologiczne i przyspieszone starzenie. W rezultacie do chromosomów wewnątrz jąder ludzkich komórek wprowadzane są następujące „błędy”, a wszystko to z powodu obecności białka kolczastego ze szczepionek mRNA 
Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro został pociągnięty do odpowiedzialności karnej za współudział w Ludobójstwie
 oraz  Włodzimierz Czarzasty i wszyscy Poslowie Lewicy za usiłowanie popełnienia morderstwa za pomocą śmiertelnych "szczepionek" mRNA  Art. 13 kk (projekt ustawy o przymusie szczepień) - Art. 118 A & 3 udział w masowym zamachu, (Ograniczanie konstytucyjnych praw podstawowych ( Art. 6. dostępu do kultury. Art. 57. wolności zgromadzeń, Art. 70. do nauki i sportu, Art. 68. ochrony zdrowia, Art. 45. sprawiedliwego procesu – Sądu, Art. 65. Prawo do pracy, Art. 53. Wolność sumienia i wyznania) oraz o Dyskryminację - Art. 119  i Publiczne nawoływanie do popełnienia przestępstwa - Art. 126a 

 • Art. 126a.kk  (Publiczne nawoływanie do popełnienia czynu zabronionego) Kto publicznie nawołuje do popełnienia czynu określonego w art. 118 ludobójstwo, art. 118a udział w masowym zamachu, art. 119 kk dyskryminacja  § 1, art 120–125 lub publicznie pochwala popełnienie czynu określonego w tych przepisach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
 • Art. 118A kk  § 3.(Udział w masowym zamachu) Kto, biorąc udział w masowym zamachu lub choćby w jednym z powtarzających się zamachów skierowanych przeciwko grupie ludności podjętych w celu wykonania lub wsparcia polityki państwa lub organizacji: [...] 2) dopuszcza się poważnego prześladowania grupy ludności z powodów uznanych za niedopuszczalne na podstawie prawa międzynarodowego, w szczególności politycznych, rasowych, narodowych, etnicznych, kulturowych, wyznaniowych lub z powodu bezwyznaniowości, światopoglądu lub płci, powodując pozbawienie praw podstawowych, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
 • Art. 18 kk § 1. Odpowiada za sprawstwo nie tylko ten, kto wykonuje czyn zabroniony sam albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, ale także ten, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie takiego czynu.§ 2. Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego. § 3. Odpowiada za pomocnictwo, kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie, w szczególności dostarczając narzędzie, środek przewozu, udzielając rady lub informacji; odpowiada za pomocnictwo także ten, kto wbrew prawnemu, szczególnemu obowiązkowi niedopuszczenia do popełnienia czynu zabronionego swoim zaniechaniem ułatwia innej osobie jego popełnienie.
 • Art. 13. kk [Usiłowanie] § 1. Odpowiada za usiłowanie, kto w zamiarze popełnienia czynu zabronionego swoim zachowaniem bezpośrednio zmierza do jego dokonania, które jednak nie następuje.
 • Art. 14 kk [Wymiar kary za usiłowanie] § 1. Sąd wymierza karę za usiłowanie w granicach zagrożenia przewidzianego dla danego przestępstwa. 
 • Art. 15 kk [Bezkarność usiłowania. Czynny żal] § 1. Nie podlega karze za usiłowanie, kto dobrowolnie odstąpił od dokonania lub zapobiegł skutkowi stanowiącemu znamię czynu zabronionego. § 2. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary w stosunku do sprawcy, który dobrowolnie starał się zapobiec skutkowi stanowiącemu znamię czynu zabronionego.
 • Art. 19. KK Wymiar kary za podżeganie i pomocnictwo. §1. Sąd wymierza karę za podżeganie lub pomocnictwo w granicach zagrożenia przewidzianego za sprawstwo. § 2. Wymierzając karę za pomocnictwo sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.
  ** Wskazane przepisy określają wysokość kary za usiłowanie lub podżeganie i pomocnictwo do danego przestępstwa z uwagi na fakt, że są to niezależne formy popełnienia przestępstwa i nie są powiązane z faktem popełnienia tego przestępstwa przez osobę podżeganą (lub której pomocnik pomaga). Wskazane kary za podżeganie i pomocnictwo zasadniczo są tożsame z wysokością kary grożącej osobie, która dokonałaby danego przestępstwa tj. np. jeżeli za przestępstwo Ludobójstwa z art. 118 Kodeksu Karnego sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 12, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności, to taka kara grozi też osobie która podżegałaby do tego przestępstwa, bądź w nim pomagała.

Poniżej do pobrania dwa zawiadomienia do Prokuratury Okręgowej w Warszawie 1) Z. Ziobro i Prezydium Sejmu - ludobojstwo z dnia 04.12.21r 2) W. Czarzasty + posłowie Lewicy z dnia 08.12.21r

Nowość – Odszkodowania i zadośćuczynienia za kwarantanny i maseczki
Fundacja od dnia 22 listopada 2021r ruszyła z ogólnopolską akcją w Sądach Okręgowych – o wypłacenie odszkodowań dla wszystkich osób w Polsce, które bezprawnie zostały umieszczone i nadal są umieszczane na kwarantannach (ok. 3 milionów Polaków) przez Sanepid. Sprawy prowadzi/koordynuje pełnomocnik Fundacji Tesli Katarzyna Tarnawa-Gwóźdź.

Z decyzji sądu w Lizbonie z dnia 11.11.21r. jasno wynika, że: „osoby bezprawnie zmuszane w Portugalii do odbycia kwarantanny będą mogły domagać się odszkodowania za nielegalne zmuszanie ich do pozostania w izolacji” .          Należy też wiedzieć, że wg Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie: Orzeczenia Sądów wydane w krajach Unii Europejskiej są uznawane automatycznie, bez konieczności przeprowadzania jakiegokolwiek postępowania w pozostałych krajach Unii Europejskiej. W polskim kodeksie karnym Pozbawianie wolności jest karalne - art. 189 kk.

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za krzywdę (podstawa prawna: Art.554. Kpk i Art. 41. Konstytucji pkt 5. Każdy bezprawnie pozbawiony wolności ma prawo do odszkodowania). Osoba pokrzywdzona przestępstwem groźby lub zmuszania może żądać nie tylko ścigania i ukarania sprawcy, ale również odszkodowania i zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę w wymiarze odpowiadającym zadanemu jej cierpieniu i negatywnym skutkom przestępstwa w różnych sferach życia. Roszczenia te mogą być dochodzone nie tylko na drodze procesu cywilnego, ale również w sprawie karnej prowadzonej przeciwko sprawcy gróźb lub zmuszania. Pokrzywdzony może w toku procesu sądowego działać w sprawie jako oskarżyciel posiłkowy oraz osobiście, lub z pomocą fachowego pełnomocnika w osobie adwokata lub radcy prawnego, aktywnie uczestniczyć w całym postępowaniu karnym. Sprawy są zwolnione od kosztów sądowych.

Więcej Informacji w dołączonych plikach do pobrania: 1) Wniosek o Odszkodowanie/Zadośćuczynienie - Sąd Okręgowy w Warszawie 2) Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie 3) wyrok Sądu z Lizbony w języku polskim. 
Uwaga !!!
Światowa Organizacja Zdrowia Europejska Grupa Doradcza Ekspertów ds. Szczepień - Były wiceprzewodniczący, profesor Christian Perronne, powiedział wczoraj (23.09.2021r), że wszystkie zaszczepione osoby muszą przejść kwarantannę w miesiącach zimowych, w przeciwnym razie istnieje ryzyko poważnej choroby. Perronne specjalizuje się w patologiach tropikalnych i pojawiających się chorobach zakaźnych. Był przewodniczącym Komisji Specjalistycznej ds. Chorób Zakaźnych Naczelnej Rady Zdrowia Publicznego. Potwierdzając szybko pogarszającą się sytuację w Izraelu i Wielkiej Brytanii, ekspert ds. chorób zakaźnych stwierdził: „Zaszczepieni ludzie powinni zostać poddani kwarantannie i odizolowani od społeczeństwa”.
Dodał: „Ludzie nieszczepieni nie są niebezpieczni; zaszczepione osoby są niebezpieczne dla innych. Udowodniono to teraz w Izraelu – mam kontakt z wieloma lekarzami w Izraelu – mają duże problemy, ciężkie przypadki w szpitalach są wśród zaszczepionych osób, a także w Wielkiej Brytanii masz większy program szczepień, a także są problemy ”[...] Izraelski lekarz Kobi Haviv powiedział Channel 13 News : „95% ciężko chorych pacjentów jest zaszczepionych. Osoby w pełni zaszczepione stanowią 85-90% hospitalizacji. Otwieramy coraz więcej oddziałów COVID. Skuteczność szczepionek spada lub zanika”.
Odliczanie do ZEROWEJ ODPORNOŚCI… ofiary szczepionek obserwują, jak ich odpowiedź immunologiczna spada o około 5% każdego tygodnia, a długoterminowe konsekwencje odzwierciedlają AIDS
Jeśli tendencja się utrzyma, w ciągu najbliższych sześciu miesięcy na świecie będzie globalna fala ofiar szczepionek umierających z powodu raka i powszechnych infekcji. Każdy powyżej 30 roku życia straci 100% swojej zdolności immunologicznej (na wirusy i niektóre nowotwory) w ciągu 6 miesięcy. 30-50 latki stracą go do Bożego Narodzenia. Osoby te będą wtedy skutecznie miały pełny zespół nabytego niedoboru odporności i zniszczą NHS. Zastrzyki przypominające dodatkowo przyspieszają niszczenie układu odpornościowego, co wyjaśnia, dlaczego 90% przyjęć do szpitala w co najmniej jednym szpitalu w Stanach Zjednoczonych dotyczyło osób zaszczepionych,
Najnowsze Działania Fundacji - Sejm - Prezydium Sejmu
Do Prezydium Sejmu: Elżbieta Witek, Włodzimierz Czarzasty, Małgorzata Gosiewska, Małgorzata Kidawa-Błońska, Ryszard Terlecki i Piotr Zgorzelski. Do wiadomości Przewodniczący Klubów i Kół Poselskich oraz Wszyscy Posłowie.

Fundacja żąda w trybie pilnym zwołania Nadzwyczajnego Posiedzenia Sejmu z udziałem przedstawicieli Organizacji Pozarządowych Lekarskich i Prawniczych w celu :
1) Odwołania Rządu PiS za bezpodstawne i bezprawne wprowadzenie w Polsce "Stanu Zagrożenia Epidemiologicznego" i odwołanie wszystkich restrykcji sanitarnych z nim związanych oraz Natychmiastowego wstrzymania "Rządowego programy szczepień" na Covid 19 - ze względu na ogromną liczbę ofiar.

2) Skierowanie przez Sejm (Marszałek Sejmu Elżbietę Witek) wniosków do Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry o uchylenie immunitetów poselskich dla Premiera Mateusza Morawieckiego i Vice-premiera i Prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego oraz Ministrów Adama Niedzielskiego, Łukasza Szumowskiego, Mariusza Błaszczaka, Przemysława Czarnka, Mariusza Kamińskiego w celu tymczasowego aresztowania i postawienia zarzutów karnych o: Ludobójstwo (art. 118 kk), Terroryzm i Udział w masowym zamachu (Art. 118A), Stosowanie środków masowej zagłady (Art. 120 kk i 121 kk)  Pozbawianie Polaków wolności ze szczególnym udręczeniem (bezprawne kwarantanny - bez dostępu do Opieki Medycznej - Art. 189 kk), Spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym (Art. 156 kk) oraz pomniejsze przestępstwa takie jak: Art. 165 kk Sprowadzenie niebezpieczeństwa powszechnego, Art. 286 - Oszustwo ,  Art. 132 kk - Dezinformacja. 

 • Art. 118. kk [Ludobójstwo] § 1. Kto, w celu wyniszczenia w całości albo w części grupy narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub grupy o określonym światopoglądzie, dopuszcza się zabójstwa albo powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu osoby należącej do takiej grupy, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności. § 2. Kto, w celu określonym w   § 1, stwarza dla osób należących do takiej grupy warunki życia grożące jej biologicznym wyniszczeniem, stosuje środki mające służyć do wstrzymania urodzeń w obrębie grupy lub przymusowo odbiera dzieci osobom do niej należącym, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności.

 • Art. 189. kk Pozbawienie człowieka wolności (Kwarantanny - 2,5  miliona Polaków w areszcie domowym bez nakazu sądu) § 1. Kto pozbawia człowieka wolności, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2. Jeżeli pozbawienie wolności trwało dłużej niż 7 dni, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. § 2a. Jeżeli pozbawienie wolności, o którym mowa w § 2, dotyczy osoby nieporadnej ze względu na jej wiek, stan psychiczny lub fizyczny, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. § 3. Jeżeli pozbawienie wolności, o którym mowa w § 1–2a, łączyło się ze szczególnym udręczeniem (bez dostępu do opieki medycznej - dozór policji) , sprawca podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. 

 • Art. 240 Kodeksu Karnego. Karalne niezawiadomienie o czynie zabronionym § 1. Kto, mając wiarygodną wiadomość o karalnym przygotowaniu albo usiłowaniu lub dokonaniu czynu zabronionego określonego w art. 118 ludobójstwo, [...] art. 118a udział w masowym zamachu.... art. 156 spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, art. 189 pozbawienie człowieka wolności,.... lub przestępstwa o charakterze terrorystycznym, nie zawiadamia niezwłocznie organu powołanego do ścigania przestępstw, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 • Art. 115. Kodeksu Karnego § 20 [Terroryzm] Przestępstwem o charakterze terrorystycznym jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 5 lat, popełniony w celu: 1) poważnego zastraszenia wielu osób ("Przeziębieniem" i fikcyjną wysoką śmiertelnością), 2) zmuszenia organu władzy publicznej Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa albo organu organizacji międzynarodowej do podjęcia lub zaniechania określonych czynności, (zakup szczepionek, bezużytecznych testów PCR, środków dezynfrkcyjnych, nieskutecznych leków antywirusowych, maseczek, aplikacji telefonicznych - "świadectwa szczepień" i programów komputerowych - "zdalne nauczanie" itp. na grube miliardy dolarów - niegospodarność wielkich rozmiarów) 3) wywołania poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce Rzeczypospolitej Polskiej, innego państwa lub organizacji międzynarodowej - a także groźba popełnienia takiego czynu.  

 • art. 258 kk (Mafia) § 1. Kto bierze udział w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2. Jeżeli grupa albo związek określony w § 1 mają charakter zbrojny albo mają na celu popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. § 3. Kto grupę albo związek określone w § 1 w tym mające charakter zbrojny zakłada lub taką grupą albo związkiem kieruje, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. § 4. Kto grupę albo związek mające na celu popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym zakłada lub taką grupą lub związkiem kieruje, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Wyjaśnienie pojęcia „zorganizowania” grup oraz związków przestępczych. Zorganizowanie wyraża się w utworzeniu wewnętrznych struktur organizacyjnych. „(…) To także trwałość, istniejące więzy organizacyjne w ramach wspólnego porozumienia, planowanie przestępstw, akceptacja celów, trwałość zaspokojenia potrzeb grupy, skoordynowany sposób działania. Każdy z uczestników posiada zatem określoną rolę i wykonuje określone zadania.
 • (wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2019 r., sygn. II AKa 271/19).

Wyjaśnienie pojęcia "zorganizowanej grupy przestępczej". Taka grupa musi liczyć co najmniej 3 członków, wśród których musi występować podział ról (zadań). Grupa musi posiadać swych przywódców, a zatem charakteryzować się określonym kierownictwem i dyscypliną.

Fundacja w dniu 20.06.2021r wystąpiła również z wnioskiem do Sądu Okręgowego w Warszawie Wydział VII Rejestrowy (sprawa w toku)Wydanie zakazu działalności i wykreślenie z KRS partii PiS („Prawo i Sprawiedliwość”) z siedzibą przy ul. Nowogrodzka 84/86; 02-018 Warszawa gdyż ta partia:
1. Nie spełnia wymogów dotyczących stowarzyszeń i partii politycznych
2. Wypełnia znamiona „zorganizowanej grupy przestępczej”.
3. Działa na szkodę interesu społecznego i gospodarczego Polski
4. Jest odpowiedzialna za zbrodnie ludobójstwa na Polakach


 • Art. 6. [Stowarzyszenia zakazane] (Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach) 1. Tworzenie stowarzyszeń przyjmujących zasadę bezwzględnego posłuszeństwa ich członków wobec władz stowarzyszenia jest zakazane.
 • Tyran (gr. τύραννος tyrannos) – osoba sprawująca nieograniczoną władzę, często zdobytą niezgodnie z prawem. Rządy tyrana (lub tyranów) noszą nazwę tyranii. 
 • Dyktatura (łac. dictare– dyktować) – Dyktatura to władza jednostki lub wąskiej grupy. Dyktatorzy nie wyłaniają przedstawicieli społeczeństwa w wolnych wyborach (tylko partii politycznych) i pozostają poza faktyczną kontrolą społeczeństwa. Cechami charakterystycznymi dla dyktatury są: używanie siły wobec przeciwników politycznych, brak szacunku wobec praw obywatelskich, czy dowolność stanowienia systemu prawnego. Dyktatorzy na ogół starają się kontrolować nie tylko politykę kraju lecz całe życie społeczeństwa - Totalitaryzm. 
 • Haracz – podatek pogłówny, pobierany przez państwo tureckie od każdego pełnoletniego chrześcijanina, zamieszkałego w Turcji. Obecnie to słowo kojarzy się z działalnością przestępczą,
 • Mafia – organizacja przestępcza, nazwa zorganizowanej grupy przestępczej o dużych wpływach, powiązaniach z osobami na różnych szczeblach władzy, policji, sądach, prokuraturze, biznesie, prowadząca działalność gospodarczą finansowaną z przestępstw (haracze i obowiązkowe podatki).

Pełna treść artykułów karnych w załączeniu - Email do Prezydium Sejmu z dnia 29 września 2021r + Pozew o wykreślenie Pis z KRS - rejestru partii politycznych.
Zanim zaczniecie czytać o szczepionkach warto poznać kilka prostych faktów
W dowolnym opracowaniu naukowym dotyczącym Broni Biologicznej, (np. Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi - „Ewolucja broni biologicznej”) można przeczytać, że praktycznie każdy wirus lub bakterię (patogen) można wykorzystać jako broń biologiczną i w zależności od zastosowanego patogenu będzie on wywoływał większe lub mniejsze skutki w postaci zgonów lub kalectwa u ludzi lub zwierząt. „Broń biologiczna: • biologiczny czynnik aktywny : bakterie, riketsje, wirusy, toksyny bakteryjne, grzybicze, roślinne i zwierzęce; Zaś na str. 52 w/w opracowania naukowego można przeczytać, że patogenami do „tworzenia” broni biologicznej są bardzo często stosowane: „wirusy RNA należące do czterech rodzin: Arenavirus, Filoviridae, Bunyaviridae i Flaviviridae.

DEFINICJA LEKU, LECZENIA I PROFILAKTYKA LECZNICZ Zgodnie z tekstem ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne art. 2 pkt 32 „produktem leczniczym (lekiem) jest substancja lub mieszanina substancji, przedstawiana jako posiadająca właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawana w celu postawienia diagnozy (wyrób medyczny) lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne.”

Profilaktyka chorób to działania ukierunkowane na zapobieganie wystąpieniu choroby, na minimalizowaniu wpływu choroby i niepełnosprawności albo – jeśli nie jest to możliwe – opóźnienie jej postępu.

Niestety ale szczepionki nie spełniają żadnych w/w wymogów dotyczącego leczenia (powrotu do zdrowia) ani tym bardziej profilaktyki leczniczej, której celem jest zapobieganie zachorowaniom:
1. nie zapobiegają chorobom - lecz je wywołują. Na dodatek szczepionki mają 100% skuteczności - każdy zaszczepiony choruje. I oczywiście zaraża innych dookoła . 2. Nie minimalizuje skutków choroby - lecz powoduje nieuleczalne powikłania w postaci zgonów i nowych nieuleczalnych chorób, które nie występują w naturze i są przyczyną wielu różnych schorzeń - dożywotniego kalectwa. 

Ponadto... każdy wie jak działają szczepionki - zaraża się zdrowych ludzi poprzez wstrzyknięcie do organizmu człowieka wirusów i bakterii co nie tylko wywołuje chorobę u człowieka ale taka osoba musi przebywać na zwolnieniu lekarskim (izolacji) gdyż jest po szczepieniu po prostu chora (ma typowe objawy chorobowe dla danego wirusa jaki został wstrzyknięty). A skoro jest chora więc będzie zarażała inne osoby dookoła. Jest to taka „oczywista-oczywistość” jak to, że 2+2= 4. Tego faktu nie trzeba nawet udawadniać w sądzie czy w prokuraturze:
  
 • Art. 168. KPK (Wyłączenie udowadniania). Fakty powszechnie znane nie wymagają dowodu. To samo dotyczy faktów znanych z urzędu, należy jednak zwrócić na nie uwagę stron. Nie wyłącza to dowodu przeciwnego.

ALE W TEN WŁAŚNIE SPOSÓB POWSTAJĄ EPIDEMIE - LUDZIE ZARAŻAJĄ SIĘ OD SIEBIE I CHOROBA SIĘ ROZPRZESTRZENIA. Szczepienia są totalnym zaprzeczeniem zapisów Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Jest to dowód na to, że Sanepid (Ministerstwo Zdrowia) szczepieniami zakaża ludzi i wywołuje epidemie co skutkuje zagrożeniem zdrowia publicznego - im więcej szczepień tym więcej chorych - trudno znaleźć większą głupotę. Na szczęście głupota nie jest okolicznością „łagodzącą” w Kodeksie Karnym. Ale w związku z wysoką liczbą zgonów – za śmierć tych ludzi ktoś odpowie !!! 

Wątek Karny: skoro szczepionki zawierają wirusy i bakterie lub ich produkty (tak jak w Broni Biologiczno-Chemicznej), które wywołują choroby to te działania są niczym innym niż wywoływaniem epidemii na masową skalę i wypełniają 
 znamiona czynów karalnych... 
 • Art. 165. Sprowadzenie niebezpieczeństwa powszechnego § 1. Kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach: 1) powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej albo zarazy zwierzęcej lub roślinnej, 2) wyrabiając lub wprowadzając do obrotu szkodliwe dla zdrowia substancje, środki spożywcze lub inne artykuły powszechnego użytku lub też środki farmaceutyczne nie odpowiadające obowiązującym warunkom jakości, […] § 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. § 4. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

Broń Biologiczno-Chemiczne i szczepionki różnią się tylko "sposobem przenoszenia" - bomby, samoloty a w przypadku szczepionek strzykawki a jej stosowanie jest zabronione na mocy Traktatów Międzynarodowych.

 • Art. 120. KK (Stosowanie środków masowej zagłady). Kto stosuje środek masowej zagłady zakazany przez prawo międzynarodowe, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności. 
 •  Art. 121. KK (Wytwarzanie, gromadzenie i obrót środkami zakazanymi) § 1. Kto, wbrew zakazom prawa międzynarodowego lub przepisom ustawy, wytwarza, gromadzi, nabywa, zbywa, przechowuje, przewozi lub przesyła środki masowej zagłady lub środki walki bądź prowadzi badania mające na celu wytwarzanie lub stosowanie takich środków, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. § 2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza do popełnienia czynu określonego w § 1.

Nie powinien więc nikogo dziwić fakt, że nie ma na świecie ani jednego dowodu naukowego, medycznego czy statystycznego, że szczepionki kiedykolwiek coś wyleczyły lub zapobiegły jakiejś epidemii – wręcz przeciwnie. Oprócz „medialnego sloganu”, którego używają Firmy Farmaceutyczne, że "Szczepionki Uratowały Świat" też nie ma na to żadnych dowodów. Ale chyba wiadomo dlaczego - gdyż takich dowodów po prostu nie ma i nigdy nie było. A dowodów na to, że to właśnie Firmy Farmaceutyczne + WHO wywoływały epidemie i dokonywały ludobójstwa na ludziach za pomocą czczepionek na całym świecie jest ogromna ilość. 

Warto też dodać, że w przypadku zarażenia się wirusem w sposób naturalny a zarażeniem się na skutek zaszczepienia - występuje zasadnicza różnica. Polega ona na tym, że w przypadku wywoływania Epidemii przez Naturę nie da się jej pociągnąć do odpowiedzialności karnej ponieważ Natura nie ma ani numeru PESEL, ani adresu zamieszkania czy pobytu i nie da się go ustalić w celu doręczenia wezwanie na przesłuchanie itp. spraw... w przeciwieństwie do osób, które dokonują przestępstw za pomocą szczepionek i chcą być podobnie jak Natura bezkarne. 

Więcej ciekawych informacji na te tematy znajdziecie w "pozwie" Fundacji do Wojewódzkich Sądów Administracyjny (Białymstok i Warszawie - sprawy są w toku) - o Uznania szczepionek mRNA przeciw Covid -19 oraz wszelkich innych szczepionek za Broń Biologiczno-Chemiczną, której stosowanie jest zabronione na mocy Konwencji Unii Europejskiej z dnia 23 lipca 2012 r. dotycząca zakazu stosowania broni Biologicznej, Chemicznej (Masowej zagłady – BTWC).

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Andrzej Horban, główny doradca prezesa Rady Ministrów do spraw Covid-19, przewodniczący Rady Medycznej - doskonale wiedział, że szczepionki mRNA są nieprzebadane a co za tym idzie są szkodliwe i śmiertelne dla ludzi. Film jest do obejżenia https://www.youtube.com/watch?v=TJgNczQSQQU
Szczepienia Dzieci i Młodzieży
Fundacja im. Nikoli Tesli skierowała oficjalne pismo w sprawie wstrzymania szczepień wśród uczniów do Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Wojewódzkich Kuratorów Oświaty o :
1. Natychmiastowego wstrzymania wszelkich działań związanych ze szczepieniami na Cowid 19 oraz ich przygotowaniem wśród Dzieci, Młodzieży i Dorosłych ponieważ te szczepionki stanowią poważne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.

2. Prosimy również o nie przyjmowanie żadnych „poleceń” lub „zaleceń” w sprawie szczepień mRNA od Premiera, Ministerstwa Zdrowia czy Ministra Przemysława Czarnka, a jeżeli już to tylko na piśmie. Na podstawie tych pism prosimy kierować natychmiast zawiadomienia do prokuratury pod zarzutem „usiłowania popełnienia morderstwa”, powiadamiając jednocześnie Fundację na w/w adres lub email: fundacjatesli@interia.pl


3. Nakazanie Dyrektorom Szkół i Rektorom Uczelni - Informowania Dzieci, Rodziców i Nauczycieli o szkodliwości szczepień poprzez Umieszczanie w widocznych miejscach ogłoszeń w szkołach i uczelniach (Tablice Ogłoszeń) powołując się na Fundację Tesli lub Stowarzyszenie Lekarzy Niezależnych.

Więcej informacji na w/w tematy można znaleźć również na stronach internetowych:
1. Fundacja im. Nikoli Tesli 
http://fundacja-tesli.manifo.com/
2. Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców
https://psnlin.pl/#cele
3. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach „Stop Nop
https://stopnop.com.pl/
4. Pozaparlamentarną społeczną grupą do spraw COVID-19 https://grupac19.pl/

Niestety ale Kodeks Karny traktuje każde zabicie człowieka jako przestępstwo – zbrodnię. I nie ma znaczenia czy ktoś zabija człowieka narzędziem, szczepionką czy w inny sposób np. odwołując planowane operacje onkologiczne ratujące życie lub poprzez Paraliż Służby Zdrowia. Są to karalne działanie gdyż skutkują nie tylko narażaniem zdrowia ludzi (dożywotnim kalectwem - Art. 156 kk) ale przede wszystkim ich życia. A w związku z tym, że zgonów po szczepieniach jest ogromna ilość mamy do czynienia z ludobójstwem.
Jeżeli więc... Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Kuratorzy Oświaty - nie podejmą żadnych działań „zapobiegających” i „wstrzymujących” szczepienia... a u osób zaszczepionych wystąpi choć jedno powikłanie poszczepienne lub zgon... to wszystkie osoby, które współuczestniczyły w tym procederze - będą odpowiadały karnie za współudział w morderstwie (Art. 148 kk + Art. 18 kk) a w przypadku dużej ilości zgonów - za współudział w Ludobójstwie (Art. 118 kk + Art. 18 kk)

Pobierz pliki

Maseczki "ochronne" 
Należy zacząć od tego, że chorobotwórcze Wirusy i Bakterie są wszędzie: Na wysypiskach, śmietnikach, kanalizacji, wentylacji, drzewach, budynkach, ubraniach... roznoszą się z kurzem i wiatrem. Nie trzeba nawet otwierać okien żeby było ich pełno w pomieszczeniach. Wdychamy... zjadamy wirusy i bakterie razem z pieczywem, owocami, warzywami – nie sposób się nimi nie zetknąć. Wirusy były, są i będą. I jeżeli ktoś mówi, że „maseczki” mogą nas ochronić przed wirusami i bakteriami i na dodatek taki ktoś posiada tytuł profesora wirusologii – to należy takie gadanie włożyć między bajki. Nie dość, że taki ktoś opowiada po prostu "bzdury" to na dodatek nie zna "podstaw epidemiologii". 

Jako ciekawostkę warto dodać, że wirusy „mutują” - ale tylko w ramach własnego „gatunku”. Dlatego nigdy „korona-wirus” nie stanie się „wirusem grypy” ani odwrotnie. Tak jak pies nie będzie nigdy kotem. Dlatego wszelkie twierdzenia Wirusologów o wysokiej śmiertelności korona-wirusów jest kłamstwem (publicznym oszustwem Art. 286 kk i celową dezinformacją Art. 132 kk) gdyż jest to sprzeczne z podstawową wiedzą medyczną a zwłaszcza z zakresu genetyki (DNA). 

A może Sanepid powinien się zająć kontrolą wysypisk, śmietników, koszy na śmieci kanalizacji miejskich, szamb oraz łapaniem i badaniem ptaków, owadów... przecież te stworzenia też mogą przenosić choroby – komary, kleszcze, pchły, wszy itp. ???

Wg Pracy Naukowej „O szkodliwości maseczek” MDPI AG , St. Alban-Anlage 66, CH-4052 Basel, Szwajcaria Opublikowana 20 kwietnia 2021 i dostępna publicznie pod adresem: 

W dołączonej Pracy Naukowej można przeczytać, że maseczki ochronne (nawet te chirurgiczne) mają ZEROWĄ skuteczność w wyłapywaniu jakichkolwiek wirusów to na dodatek stanowią poważne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi w postaci powodowania Ciężkiej Niewydolności Oddechowej (ang – SARS) na skutek zatrucia dwutlenkiem węgla (CO2) i niedotlenienia organizmu.

Gwałtowny spadek i osłabienie funkcji fizjologicznych i umysłowych.
Normalna zawartość CO 2 w wydychanym powietrzu wynosi około 4% - jednak już stężenia 5% CO2 wystarczają do wywołania paniki w ciągu 15–16 min. Przy wyższych poziomach dwutlenku węgla organizm przestaje sobie radzić i następuje: drżenie mięśni, depresja, ataki paniki (poczucie zagrożenia), zmęczenie (obniżona zdolność wydolnościowa), zmniejszenie zdolności poznawczych (trudności z uczeniem i zapamiętywaniem) spadek zdolności psychomotorycznych (spowolnienie, opóźniona reakcja na bodźce i spadek koncentracji jak przy lekach psychotropowych) drgawki i nieregularna praca serca, przyspieszony oddech, duszność, omamy słuchowe (szum w uszach) i wzrokowe (przekrwione spojówki oczu i zaburzenia widzenia), zaburzenia świadomości, nudności i wymioty, zawroty i bóle głowy, drgawki i zamroczenie, zatrzymanie oddechu... zgon.

Maseczki ułatwiają zarażanie innych osób.
Niedawne badanie eksperymentalne wykazało, że wszyscy ludzie noszący maski (chirurgiczne, N95, maski z tkaniny) uwalniają do powietrza znacznie i proporcjonalnie mniejsze cząstki o wielkości 0,3 do 0,5 μm niż osoby bez masek, zarówno podczas oddychania, mówienia, jak i kaszlu. Zgodnie z tym maski działają jak nebulizatory i przyczyniają się do wytwarzania bardzo drobnych aerozoli. Z przyczyn fizycznych mniejsze cząstki rozprzestrzeniają się jednak szybciej i dalej niż duże. Szczególnie interesujące w tym eksperymentalnym badaniu referencyjnym było odkrycie, że osoba testująca nosząca maskę z jednowarstwowej tkaniny była również w stanie uwolnić łącznie 384% więcej cząstek (o różnych rozmiarach) podczas oddychania niż osoba bez maseczki. (str. 16)

Maseczki ułatwiają namnażanie się patogenów i wywołują choroby przewlekłe u ludzi.
Ciepłe i wilgotne środowisko stworzone przez i w maskach bez obecności mechanizmów ochronnych, takich jak przeciwciała, układ dopełniacza, komórki obronne i hamujące patogeny oraz na błonie śluzowej toruje drogę do niezakłóconego wzrostu, a tym samym idealnego wzrostu i rozmnażania grunt dla różnych patogenów, takich jak bakterie i grzyby (str. 14)
Podsumowanie – maseczki powodują
 • Zwiększoną liczbę wypadków przy pracy i liczbę wypadków drogowych,
 • Zwiększają zapadalność na choroby i utrudniają leczenie dowolnych chorób
 • Zwiększają śmiertelność u ludzi i skracają życie.

Chyba nie trzeba dodawać, że rozporządzenia Ministra Zdrowia czy Premiera nie mogą być sprzeczne z innymi Ustawami takimi jak Kodeks Pracy (BHP - Medycyna Pracy) ani tym bardziej narażać ludzi na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia o czym mówi Ustawa Kodeks Wykroczeń - Nie ma takiego wykroczenia jak "Nie manie maseczki". Jeżeli więc - jakiś Dyrektor Szkoły, Komendant Policji, Prezes Sądu czy dowolny Pracodawca nakazuje/wymusza na was noszenie maseczki - powołując się na przedstawiane tutaj badania naukowe - Zglaszajcie te sprawy do Państwowej Inspekcji Pracy... Sądów Pracy i do Prokuratury. Odszkodowanie też będzie się dla was należało. Ciekawe kto lubi nosić maseczkę ?
 
 • Art. 190a. KK [Uporczywe nękanie] § 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
 •  Art. 160 kk § 1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
 • Art. 191. kk Zmuszanie do określonego zachowania (noszenia maseczki), zaniechania lub znoszenia § 1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
 • Art. 207. Kodeks Pracy - Obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy                § 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy, o których mowa w art. 237(11) służba bezpieczeństwa i higieny pracy § 2. § 2. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. 
 • Art. 220. [Narażenie życia albo zdrowia pracownika] § 1. Kto, będąc odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy, nie dopełnia wynikającego stąd obowiązku i przez to naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. § 3. Nie podlega karze sprawca, który dobrowolnie uchylił grożące niebezpieczeństwo.
 • Art. 100. Kodeks Pracy [Podstawowe obowiązki pracownika]  § 1. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.
 • Art. 58. USTAWA o Policji [Podstawowe obowiązki policjanta] 1. Policjant jest obowiązany dochować obowiązków wynikających z roty złożonego ślubowania. 2. Policjant obowiązany jest odmówić wykonania rozkazu lub polecenia przełożonego, a także polecenia prokuratora, organu administracji państwowej lub samorządu terytorialnego, jeśli wykonanie rozkazu lub polecenia łączyłoby się z popełnieniem przestępstwa. 3. O odmowie wykonania rozkazu lub polecenia, o których mowa w ust. 2, policjant powinien zameldować Komendantowi Głównemu Policji z pominięciem drogi służbowej.

Fundacja została poinformowana o karygodnych działaniach Dyrektorów Szkół w stosunku do Nauczycieli i uczniów - szczególnie na terenie M.S. Warszawy. Sprawy dotyczą kwestii noszenia maseczek i izolacji domowych/kwarantann. Fundacja zażądała: natychmiastowego wstrzymania tych działań przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Przemysław Czarnek - Minister Edukacji i Nauki; Dariusz Piontkowski - Sekretarz Stanu + Wojewódzcy Kuratorzy Oświaty + Dyrektorzy Szkół i Rektorzy Uczelni.
 • W załączeniu do pobrania - email do do w/w instytucji, które to pismo otrzymali również: Adam Niedzielski - Minister Zdrowia, Waldemar Kraska - Sekretarz Stanu, Główny Inspektorat Sanitarny: Krzysztof Saczka - Główny Inspektor Sanitarny wz. Izabela Kucharska - Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego, Główny Inspektor Farmaceutyczny : Ewa Krajewska - Główny Inspektor Farmaceutyczny Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Grzegorz Cessak – Prezes + Wiceprezesi Marcin Kołakowski, Sebastian Migdalski, Barbara Jaworska-Łuczak, oraz - Bartłomiej Łukasz Chmielowiec - Rzecznik Praw Pacjenta, Grzegorz Błażewicz - Zastępca Rzecznika Praw Pacjenta

Fundacja zażądała w trybie pilnym zakazu stosowania przez Ministerstwo Zdrowia oraz podległych dla ministerstwa instytucje (pod groźbą odpowiedzialności karnej) natychmiastowego zakazu stosowania i wycofanie z użytku oraz sprzedaży :
 1. Preparatów mRNA , Testów PCR,  maseczek „ochronnych”.
 2. Stosowania tzw. izolacji medycznych, kwarantanny i izolacji domowej.

Wyżej wymienione produkty lecznicze stanowią śmiertelne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi (mRNA) a wyroby medyczne (maseczki) stanowią poważne zagrożenia dla życia i zdrowia dzieci oraz osób dorosłych podobnie jak procedury diagnostyczne online, które są sprzeczne z podstawową wiedzą medyczną i podstawami epidemiologii.

Chyba nie trzeba dodawać, że testy PCR służyły i nadal służą dla Rządu PiS i Ministrów Zdrowia do utrzymania narracji o rzekomej „Pandemii” z powodu wysokiej śmiertelności korona-wirusów na Covid 19 (tzw. przeziębienia) fałszowaniu dokumentacji medycznej w Szpitalach Jednoimiennych i Oddziałach Covidowych w celu wyłudzania pieniędzy z NFZ z powodu rzekomych zgonów na Covid 19 i 100% dodatków do pensji personelu medycznego i oczywiście do zawyżania rządowych statystyk „zarażeń i śmierci” na Covid.

 • Art. 271 kk (fałszowanie dokumentów) § 1. Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. § 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

 • Art. 286 kk Oszustwo. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Sądy i Prokuratury
Bardzo pomocne w kwestiach sądowo-prokuratorskich może być wyrok Sądu w Lizbonie z dnia 11.11.2020r - Sygnatura akt. Proc. Nº 1783/20.7T8PDL.L1 – (wyrok sądu w załączeniu), w którym to wyroku można przeczytać, że oprócz tego, że Portugalski Sąd Apelacyjny uważa testy PCR za niewiarygodne i uznaje kwarantannę jako "areszt domowy", który może nakazać tylko Sąd na wniosek prokuratora za co przysługuje odszkodowanie ale również inne mądre rzeczy - "o diagnozie medycznej".

Pobierz pliki

Pobierz pliki

„Diagnoza medyczna jest czynnością medyczną, do której wykonania uprawniony jest wyłącznie lekarz i za którą ten lekarz ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność. Żadna inna osoba lub organ, w tym żadna agencja rządowa lub sąd, nie ma takich uprawnień. Zadaniem Regionalnego Urzędu Zdrowia Azorów nie jest zgłaszanie kogoś chorego lub niebezpiecznego. Tylko lekarz może to zrobić. Nikt nie może zostać uznany za chorego lub niebezpiecznego dla zdrowia dekretem lub prawem, nawet jako automatyczna, administracyjna konsekwencja wyniku badania laboratoryjnego, niezależnie od jego rodzaju.”

Dlatego też żaden Dyrektor Szkoły, Prezes Sądu, Policjant lub Komendant Policji... ani tym bardziej urzędnik sanepidu po wykonaniu "badania" lipnym testem PCR ani żaden inny urzędnik nie może stwierdzić, że ktoś jest chory czy zarażony. Tylko lekarz może to stwierdzić.  A już na pewno nie można wystawić z tego tytułu mandatu ani tym bardziej ukarać grzywną czy wydać wyroku skazującego za brak maseczki czy podejrzenia zarażenia: 
 • Art. 116. Kodeks Wykroczeń [Nieprzestrzeganie zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków wynikających z przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych lub z decyzji wydanych na podstawie tych przepisów]

Warto też wiedzieć, że wg Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie:
Orzeczenia Sądów wydane w krajach Unii Europejskiej są uznawane automatycznie, bez konieczności przeprowadzania jakiegokolwiek postępowania w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Polskie sądy administracyjne są od dnia przystąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej równocześnie sądami unijnymi, realizującymi wynikające z prawa UE obowiązki stosowania tego prawa i udzielania jednostkom ochrony prawnej na podstawie norm tego prawa.
W załączeniu link do NSA w Warszawie

Dlatego też Wyrok Sądu w Lizbonie (Portugalii) obowiązuje również w Polsce. I dotyczy nie tylko Ministerstwa Zdrowia w Portugalii ale również wszystkich krajów Unii Europejskiej w tym Ministerstwo Zdrowia w Polsce oraz wszystkich innych Instytycji podległych dla Ministerstwa Zdrowia takie jak Główny Inspektorat Sanitarno-Epidemiologiczny, który został pociągnięty do odpowiedzialności karnej przez fundację (10.08.20r) - Łukasz Szumowski + Jarosław Pinkas + Wojewódzcy Inspektorzy Sanepidu + Mariusz Kamiński - Minister MSWiA + (współudział) Elżbieta Witek - Marszałek Sejmu + Mateusz Morawioecki) o: Bezprawne pozbawianie 2,5 miliona Polaków wolności ze szczególnym udręczeniem (kwarantanny bez nakazu sądowego pod dozorem policyjnym bez dostępu do opieki medycznej - policjant nie jest Lekarzem ani Ratownikiem Medycznym). Art. 189 kk [Bezprawne pozbawienie wolności] które jest traktowany przez Polski Kodeks Karny jako "zbrodnia" i nie ulega przedawnieniu.   
 • § 1. Kto pozbawia człowieka wolności, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2. Jeżeli pozbawienie wolności trwało dłużej niż 7 dni, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. § 2a. Jeżeli pozbawienie wolności, o którym mowa w § 2, dotyczy osoby nieporadnej ze względu na jej wiek, stan psychiczny lub fizyczny, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. § 3. Jeżeli pozbawienie wolności, o którym mowa w § 1-2a, łączyło się ze szczególnym udręczeniem, sprawcapodlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek doskonale wiedziała o bezprawnych kwarantannach - a to, że nie zna polskiego prawa karnego - nie jest dla niej żadną okolicznością łagodzącą. Będzie odpowiadała za wspłódział !!!

 •  Art. 18. Formy zjawiskowe czynu karalnego. (Pomocnictwo) § 1. Odpowiada za sprawstwo nie tylko ten, kto wykonuje czyn zabroniony sam albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, ale także ten, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie takiego czynu. § 2. Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego.   § 3. Odpowiada za pomocnictwo, kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie, w szczególności dostarczając narzędzie, środek przewozu, udzielając rady lub informacji; odpowiada za pomocnictwo także ten, kto wbrew prawnemu, szczególnemu obowiązkowi niedopuszczenia do popełnienia czynu zabronionego swoim zaniechaniem ułatwia innej osobie jego popełnienie.

 •  Art. 8 kk Zbrodnię można popełnić tylko umyślnie; występek można popełnić także nieumyślnie, jeżeli ustawa tak stanowi.
 • Art. 9 kk 1.Czyn zabroniony popełniony jest umyślnie, jeżeli sprawca ma zamiar jego popełnienia, to jest chce go popełnić albo przewidując możliwość jego popełnienia, na to się godzi. 2. Czyn zabroniony popełniony jest nieumyślnie, jeżeli sprawca nie mając zamiaru jego popełnienia, popełnia go jednak na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, mimo że możliwość popełnienia tego czynu przewidywał albo mógł przewidzieć. 3. Sprawca ponosi surowszą odpowiedzialność, którą ustawa uzależnia od określonego następstwa czynu zabronionego, jeżeli następstwo to przewidywał albo mógł przewidzieć. 
Zawiadomienie fundacji (na ręce Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro i kilku innych Prokuratorów) o popełnieniu zbrodni Ludobójstwa na Polakach przez Rząd RP za pomocą szczepionek mRNA (Rządowy Program Szczepień), które to szczepionki są Bronią Biologiczną-Chemiczną o czym świadczy skład "szczepionek" oraz liczba zgonów i dożywotnie kalectwa po szczepieniach.

Niżej wymienione osoby działają w Zorganizowanej Grupie Przestępczej, które odpowiadają za Ludobójstwo (Rządowy program szczepień) i Współudział w zbrodni Ludobójstwa w skład której wchodzą:  Premier RP Mateusz Morawiecki i Vice Premier Jarosław Kaczyński oraz podległe dla premiera osoby i instytucje, Michał Dworczyk, Wojewodowie i Wojewódzcy Koordynatorzy Szczepień oraz  Mariusz Błaszczak - Minister Obrony Narodowej (Szczepienia wśród żołnierzy i wydanie rozkazu o pomocy Wojsk Obrony Terytorialnej w szczepieniach ludności – punkty szczepień) Przemysław Czarnek - Minister Edukacji i Nauki („rekomendowanie” szczepień wśród nauczycieli co skutkowało zgonami wielu nauczycieli), Rada Medyczna – przy premierze ds. Covid 19,  Adam Niedzielski - Minister Zdrowia, Grzegorz Cessak - Główny Inspektorat Farmaceutyczny (dopuszczenie na polski rynek szczepionek mRNA wbrew przepisom polskiego prawa - Ustawa Prawo Farmaceutyczne). Andrzej Horban - Główny doradca premiera ds. walki z pandemią. Andrzej Matyja - Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, Andrzej Duda – Prezydent RP - swoim "zaniechaniem" umożliwiał mordercom zabijanie Polaków. 

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Pobierz pliki

Ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora z dnia 9 maja 1996 r.
 Art. 10. Tryb postępowania w sprawie wniosku o zatrzymanie lub aresztowanie posła lub senatora
1. Poseł lub senator nie może być zatrzymany lub aresztowany bez zgody Sejmu lub Senatu, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa i jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. 
2. Zakaz zatrzymania, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie formy pozbawienia lub ograniczenia wolności osobistej posła lub senatora przez organy stosujące przymus. 3. O zatrzymaniu posła lub senatora, o którym mowa w ust. 1, należy niezwłocznie powiadomić Marszałka Sejmu lub Marszałka Senatu. Na żądanie Marszałka Sejmu lub Marszałka Senatu poseł lub senator musi być natychmiast zwolniony. 4. Wniosek o wyrażenie zgody na zatrzymanie lub aresztowanie posła lub senatora składa się za pośrednictwem Prokuratora Generalnego. 

Co zrobi Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro i Marszałek Sejmu Elżbieta Witek - aresztuje morderców czy chcą pójść siedzieć razem z nimi za współudział w Ludobójstwie - Art. 18 kk Pomocnictwo ?
Art. 18 kk [...] odpowiada za pomocnictwo także ten, kto wbrew prawnemu, szczególnemu obowiązkowi niedopuszczenia do popełnienia czynu zabronionego swoim zaniechaniem ułatwia innej osobie jego popełnienie.

 • Art. 239 kk § 1. Kto utrudnia lub udaremnia postępowanie karne, pomagając sprawcy przestępstwa, w tym i przestępstwa skarbowego uniknąć odpowiedzialności karnej, w szczególności kto sprawcę ukrywa, zaciera ślady przestępstwa, w tym i przestępstwa skarbowego albo odbywa za skazanego karę, podlega karzepozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Przestępstwo z art. 239 § 1 k.k. polega na podjęciu działań (zaniechań) mających na celu udzielenie sprawcy przestępstwa pomocy w uniknięciu odpowiedzialności karnej, obliczonej na udaremnienie lub utrudnienie postępowania karnego przeciwko tej osobie, zarówno przed jego wszczęciem, jak i w każdym jego stadium. Utrudnianie postępowania to również stwarzanie przeszkód, podejmowanie zabiegów mających negatywny na nie wpływ, co w perspektywie odleglejszej
komplikuje ustalenie czynu zabronionego, zebranie i utrwalenie dowodów, udowodnieniu sprawcy winy, wykrycie oraz ujęcie sprawcy itd. oraz wymaga dodatkowych czynności, angażowania zwiększonych sił i środków itp. Wystarczy zatem samo utrudnienie postępowania karnego przeciwko sprawcy przestępstwa, niezależnie od ilości i jakości zebranych przeciwko niemu dowodów. Wynik postępowania karnego jest obojętny dla realizacji znamion tego czynu.
Uwaga: Korona-wirus Sars 2 - Cowid 19 to jest niegroźny wirus (nigdy nie został wyizolowany i nikt nigdy go nie widział) a "stan zagrożenia epidemiologicznego" jest skutkiem Ataku Terrorystycznego na światową skalę. 

W Polsce nie ma ani jednego potwierdzonego medycznie przypadku, ani śmierci na Covid 19 tzw. Przeziębienie (brak chociaż jednej sekcji zwłok), ani zarażenia wirusem Sars cov 2 (po prostu SARS nie jest wirusem i nie można się nim zarazić gdyż jest  "Zespołem Objawów" - Ciężka Niewydolność Płucna tzw. "Zapalenie Płuc" - nie mylić z korona-wirusami, które podobnie jak grypa sezonowa wywołują infekcję górnych dróg oddechowych - jama ustna, nos, gardło), ani zachorowania na korona-wirusy...  gdyż testy PCR, których Ministerstwo Zdrowia używa do ich identyfikacji nie mają żadnego „certyfikatu zgodności” (atestu) ani prób klinicznych na ludziach w celu wykrywania jakiegokolwiek wirusów. Ani Ludzkich, ani ptasich, ani zwierzęcych - żadnych !!! 

Ponadto... jeśli chodzi o rzekomą wysoką śmiertelność na korona-wirusy.
Profesor Klaus Puschel, szef Instytutu Medycyny Sądowej Kliniki Uniwersyteckiej Hamburg-Eppendorf oświadczył publicznie, że: Nikt nie zmarł z powodu COVID-19. (Przeziębienie)W wywiadzie dla stacji SAT 1 Regional oświadczył, że wszyscy zmarli pacjenci zakażeni korona-wirusem (ponad 100 osób z regionu), których sekcję przeprowadzał, cierpieli „na poważne, współistniejące choroby wewnętrzne i to one były powodem ich śmierci. Podobne dowody w postaci sekcji zwłok pojawiły się również we Włoszech a duża część zgonów w Bergamo i Lozannie została wywołana „zakrzepicą”(zatory żylne), która była skutkiem ubocznym (powikłaniem poszczepiennym) masowych szczepień na grypę. Wszysckie osoby podłączono pod respiratory zmarły. A wystarczyło podać chorym leki przeciw zakrzepowe - co lekarze Włoscy zaczeli robić wbrew zaleceniom WHO. 


PILNE !!! Ostatnimi dniami w mediach zagranicznych pojawiają się informacje dotyczące fałszerstw, których dokonały firmy farmaceutyczne przy testach szczepionek mRNA na Covid 19. Polegają one na tym, że firmy zataiły informacje dotyczące zgonów zwierząt (norki i koty), które wykorzystano do badań nad szczepionką i wszystkie zdechły. Są to bardzo istotne fakty gdyż mają bezpośredni wpływ na życie szczepionych ludzi. Zdaniem bardzo dużej liczby lekarzy - szczepionki mRNA są nie tylko „eksperymentem medycznym” w którym osoby szczepione nie są w pełni informowane o skutkach ubocznych szczepień... ale są też Bronią Biologiczną z opóźnionym zapłonem. Będą wywoływały zgony u ludzi oraz dożywotnie i nieuleczalne powikłania poszczepienne (kalectwa) jeszcze wiele lat po szczepieniu - co już teraz ma miejsce w Polsce i innych krajach na świecie.

"Dr Michael Yeadon, były wiceprezes i dyrektor naukowy firmy Pfizer, przedstawił dowody na to, że w wyścigu o szczepionkę koronawirusową w 2020 roku zastosowano powszechne OSZUSTWO NAUKOWE. Dążąc do szybkiego zatwierdzenia przez organy regulacyjne, firma Pfizer porzuciła wszelką rzetelność naukową. Projekt badania nowych wstrzyknięć mRNA jest oparty na fałszywych protokołach diagnostycznych, które manipulują punktami końcowymi danych i ukrywają krótko- i długoterminowe zdarzenia niepożądane wywoływane przez ich szczepionki."

Kobiety, którym niedawno wstrzyknięto eksperymentalne szczepionki mRNA przeciwko Covidowi 19, wykazują objawy raka piersi.
Grupa lekarzy z Utah odkryła coś przerażającego podczas ostatnich badań mammograficznych przeprowadzonych w Breast Care Center w Salt Lake City w stanie Utah. Kobiety, którym niedawno wstrzyknięto eksperymentalne szczepionki przeciwko COVID, cierpią na nieprawidłowe zapalenie węzłów chłonnych w piersi. Według lekarzy Intermountain Healthcare kobiety, które przyjmują szczepionki covid-19, wykazują objawy raka piersi .
Poniedziałek, 01 marca 2021, autor:Lance D. Johnson

Potwierdzają się też fakty, że to Bil Gates - zaplanował i wykonuje plan "depopulacji" i wywołania światowego kryzysu.
W październiku 2019 r., na krótko przed wybuchem epidemii COVID, Gates i inne potężne osoby zaczęły planować cenzurowanie zwolenników bezpieczeństwa szczepionek z mediów społecznościowych podczas symulacji pandemii na całym świecie, znanej jako Event 201. - Robert F. Kennedy, Jr. - 11.03.2021r. 
List otwarty do WHO: Poniedziałek, 15 marca 2021. Czołowy naukowiec zajmujący się szczepionkami ostrzega świat: ZATRZYMAJ wszystkie szczepienia COVID-19 natychmiast, w przeciwnym razie zostanie uwolniony „niekontrolowany potwór”. Natychmiastowe wstrzymanie wszystkich masowych szczepień Covid-19. Geert Vanden Bossche, dr DMV, niezależny wirusolog i ekspert ds. Szczepionek, wcześniej zatrudniony w GAVI i The Bill & Melinda Gates Foundation. Do wszystkich autorytetów, naukowców i ekspertów na całym świecie, których to dotyczy: całej światowej populacji. Jako naukowiec zwykle nie odwołuję się do żadnej platformy tego rodzaju, aby zająć stanowisko w kwestiach związanych ze szczepionkami. Jako oddany wirusolog i ekspert ds. Szczepionek robię wyjątek tylko wtedy, gdy władze ds. Zdrowia zezwalają na podawanie szczepionek w sposób zagrażający zdrowiu publicznemu, a na pewno wtedy, gdy ignoruje się dowody naukowe. Obecna niezwykle krytyczna sytuacja zmusza mnie do rozpowszechnienia tego wezwania alarmowego. Ponieważ bezprecedensowy zasięg ludzkiej interwencji w pandemii Covid-19 jest obecnie zagrożony skutkiem globalnej katastrofy bez równych sobie, wezwanie to nie może zabrzmieć wystarczająco głośno i mocno

Najnowsze wiadomości (29 marca 2021r) „Całkowicie możliwe” kampanie szczepionkowe na Covid 19 zostaną wykorzystane do wyludnienia na masową skalę - PROSZĘ Ostrzec każdą osobę, aby nie zbliżała się do uzupełniających szczepionek. Absolutnie nie ma takiej potrzeby… Jeśli ktoś chciałby skrzywdzić lub zabić znaczną część światowej populacji w ciągu najbliższych kilku lat, wdrożone teraz systemy umożliwią to. Uważam, że jest całkowicie możliwe, że zostanie to wykorzystane do wyludnienia na masową skalę - powiedział dr Mike Yeadon dla American Frontline Doctors".

Francuskie Centrum Oceny Narkotyków domaga się usunięcia wszystkich czterech powszechnie stosowanych szczepionek przeciwko COVID (BioNTech / Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen). Według CTIAP wszystkie szczepionki zostały wprowadzone do obrotu i aktywnie zastosowane u ludzi, zanim wyprodukowano „dowód jakości substancji czynnej i produktu gotowego”. ( LifeSiteNews - 22 kwietnia 2021 r. ) - Regionalne niezależne centrum oceny leków, CTIAP (Centre territorial d'Information indépendante et d'Avis pharmaceutiques), które jest powiązane ze szpitalem publicznym w Cholet na zachodzie Francji, opublikowało raport pokazujący, że szczepionki stosowane przeciwko COVID nie tylko zostały poddane niewystarczającym testom klinicznym, ale również jakość substancji czynnych, ich „zaróbek, z których niektóre są nowe”, oraz procesy produkcyjne są problematyczne. Planowane badania są nadal w toku i są rozłożone na okres od „2021 do co najmniej 2024” Czw 22 kwietnia 2021-10: 42 czasu EST Jeanne Smits, korespondentka w Paryżu 

Obejrzyjcie filmy:
1. Alex Jones Bigtree - Co zawierają szczepionki na CV 19
https://ebd.cda.pl/620x368/55950211e
2. Dr. Jerzy Jaśkowski - Świat jest inny odc. 160 - Na spalonej ziemi (wirus Sars 2 - nieistnieje)
https://tagen.tv/vod/2021/02/swiat-jest-inny-odc-160-na-spalonej-ziemi/
3. Dr Wodarg o możliwych ciężkich powikłaniach po szczepionce mRNA
https://rumble.com/vdlrix-dr-wodarg-o-moliwych-cikich-powikaniach-po-szczepionce-mrna.html
4. BIOLOGICZNA BROŃ BINARNA CZYLI ŚMIERĆ Z OPÓŹNIONYM ZAPŁONEM. Dr. Lee Merrit
https://www.bitchute.com/video/DvcwfavQwbMu/
5. Andy Choiński: Zgadnij, co jest w szczepionkach | Polski lektor.
https://rumble.com/ve2hh7-zgadnij-co-jest-w-szczepionkach-polski-lektor.html
6. PILNE! Polski lekarz pracujący w Niemczech UJAWNIA szokujące fakty ws. pandemii! Dr Rubas u Roli!
7. Dr Zbigniew Hałat ostrzega – Traktują nas jak zwierzęta laboratoryjne

W związku z tym, że szczepionki mRNA stanowią bardzo poważne zagrożenie dla życia i zdrowia Polaków - Fundacja zażądała od Premiera RP, Ministra Zdrowia a także w dniu 9 lutego 2021r od Posłów i Senatorów RP  o „Pilne” Zawieszenie Rządowego Programu Szczepień na Covid 19. Pisma w formie listu otwartego zostały złożone w kancelari Sejmu i Senatu na ręce  Marszałek Sejmu Elżbiety Witek i Marszałka SenatuTomasza Grodzkiego. 


Dlatego, że odnotowano bardzo dużą liczbę powikłań i zgonów na skutek stosowania szczepionek na Covid 19 - Dnia 9 kwietnia 2021 16:02 Departament Analiz i Strategii Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi na wniosek udzieliło informacji, że pozytywny wynik testu na obecność wirusa wykazano u 37 833 zaszczepionych osób, a 1670 z nich zmarło. Natomiast w ciągu 14 dni od szczepienia zmarły 994 zaszczepione osoby. źródło: Stowarzyszenie Stop Nop - Justyna Socha   https://stopnop.com.pl/mz-zgony/

Ilości ciężkich powikłań poszczepiennych, które będą skutkowały dożywotnim kalectwem jest jeszcze większa ( już sięgają setek tysięcy osób, których liczba ciągle rośnie i nie można jej na razie dokładnie oszacować - np. bezpłodność u młodych osób) te czyny wypełniają znamiona czynów karalnych:
1. Kodeks Norymberski – Zabraniający Eksperymentów Medycznych na Ludziach a szczególnie grożących śmiercią !!!
2. Polski Kodeks Karny – Ludobójstwo (Art. 118 kk i 118a kk) oraz Spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu- (zgony i dożywotnie kalectwa Art. 156 kk,) + Sprowadzenie niebezpieczeństwa powszechnego - Art. 165 kk

Wszystkie te zbrodnie są zagrożone karą dożywotniego więzienia dla każdego kto ich dokonuje ale również dla tych, którzy pomagają w ich popełnieniu: Art. 18. § 1. Odpowiada za sprawstwo nie tylko ten, kto wykonuje czyn zabroniony sam albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, ale także ten, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie takiego czynu.[...] § 3. Odpowiada za pomocnictwo, kto w zamiarze, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie, w szczególności dostarczając narzędzie, środek przewozu, udzielając rady lub informacji; odpowiada za pomocnictwo także ten, kto wbrew prawnemu, szczególnemu obowiązkowi niedopuszczenia do popełnienia czynu zabronionego swoim zaniechaniem ułatwia innej osobie jego popełnienie.
 Działania Ratownicze
W związku z Powyższym: Fundacja im. Nikoli Tesli  oraz Polskie Organizacje NGO wraz z tysiącami Polskich Lekarzy - podjęły Działania Ratownicze”, które mają na celu zapobieżenie i usunięcia niebezpieczeństwu dla życia i zdrowia Polaków przed dalszym mordowaniem i okaleczaniem Polaków za pomocą szczepionek mRNA zakupionych przez Rząd RP, które to szczepionki są Bronią Biologiczną a zgony i różne powikłania (dożywotnie kalectwa) będą występowały jeszcze wiele lat po szczepieniu. W tym celu wezwaliśmy Wojewodów, Lekarzy Wojewódzkich, Prezydentów Miast i Radnycm Miejskich do podjęcia natychmiastowych działań. 

Do Prezydentów Miast i Radnych Miejskich w Polsce 1. Rafał Kazimierz Trzaskowski - Warszawa; 2. Jacek Jaśkowiak – Poznań; 3. Piotr Tomasz Krzystek – Szczecin; 4. Jacek Zbigniew Sutryk – Wrocław; 5. Aleksandra Maria Dulkiewicz – Gdańsk; 6. Janusz Krzysztof Kubicki – Zielona Góra; 7. Krystian Wojciech Kinastowski – Koszalin; 8. Rafał Bruski - Bydgoszcz; 9. Hanna Zdanowska – Łódź; 10. Arkadiusz Wiśniewski – Opole; 11. Piotr Władysław Grzymowicz – Olsztyn; 12. Bogdan Brunon Wenta – Kielce; 13. Marcin Tomasz Krupa – Katowice; 14. Krzysztof Żuk – Lublin; 15. Jacek Majchrowski – Kraków; 16. Marek Bajdak - Pełniący Funkcję Prezydenta Miasta Rzeszowa + Prezydent Roman Szełemeji i Radni - Wałbrzych. 

Żądanie - Fundacja im. Nikoli Tesli z siedzibą w Białymstoku wraz z grupą organizacji NGO żąda:
1) Natychmiastowego powołania Miejskich Zespołów Zarządzania Kryzysowego (pod groźbą odpowiedzialności karnej) w celu wsparcia „działań ratowniczych” podjętych przez Organizacje, które mają na celu zapobieżenie i usunięcia niebezpieczeństwu dla życia lub zdrowia wielu osób na terenie Polskich Miasta i Miejscowości przed dalszym mordowaniem i okaleczaniem Polaków za pomocą szczepionek mRNA zakupionych przez Rząd RP, które to szczepionki są Bronią Biologiczną a zgony i różne powikłania (dożywotnie kalectwa) będą występowały jeszcze wiele lat po szczepieniu. 
2) W trybie natychmiastowym żądamy również: 
 • Wstrzymanie wszelkich szczepień na Covid 19 oraz Wycofanie z użytku (z rynku) szczepionek mRNA wszelkich producentów (BioNTech / Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen) gdyż te szczepionki stanowią poważne zagrożenie życia i zdrowia dla ludzi a za dalsze ich stosowanie grozi odpowiedzialność karna zagrożona karą dożywotniego pozbawienia wolności w przypadku zgonu osoby zaszczepionej.
 • Podjęcie działań informacyjnych poprzez umieszczenie we wszelkich mediach lokalnych i krajowych (Gazety, Radio, Telewizja, Internet) stałych ogłoszeń informujących o nie poddawaniu się szczepieniom.
 • Objęcie szczególnym dozorem medycznym osób do tej pory zaszczepionych gdyż mogą wymagać pilnej pomocy medycznej.
3) W związku z tym, że Rząd RP został oskarżony przez Organizacje NGO o Ludobójstwo i Terroryzm oraz inne zbrodnie M. Morawiecki, J. Kaczyński, A. Niedzielski, Rada Medyczna i inni (Akt Oskarżenia z dnia 27.03.2021r) wnosimy o nie wykonywanie i odmawianie wykonania wszelkich zaleceń Rządu, lub Wojewodów (którzy otrzymali podobnej treści pisma/żądania) ani tym bardziej z Ministerstwa Zdrowia dotyczących szczepień a wszelkie tego typu zalecenia należy przyjmować tylko na piśmie i na ich podstawie kierować do prokuratury wnioski o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej, łącznie z osobami, które nakłaniają lub przymuszają do tych szczepień. Tym bardziej, że prawo do tego obliguje:

Maile zostały również wysłane: Do Szefa Sztabu Generalnego WP gen. Rajmunda Andrzejczaka oraz Dowódców Wojewódzkich Sztabów Wojskowych i Dowódcy Służby Ochrony Państwa. Plik (Skan maila) do pobrania poniżej. 

Art. 19. KK Wymiar kary za podżeganie i pomocnictwo. §1. Sąd wymierza karę za podżeganie lub pomocnictwo w granicach zagrożenia przewidzianego za sprawstwo. § 2. Wymierzając karę za pomocnictwo sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary. (np. gdy sprawca, dobrowolnie uchylił grożące niebezpieczeństwo).

Wskazany przepis określa wysokość kary za podżeganie i pomocnictwo do danego przestępstwa z uwagi na fakt, że są to niezależne formy popełnienia przestępstwa i nie są powiązane z faktem popełnienia tego przestępstwa przez osobę podżeganą (lub której pomocnik pomaga). Wskazane kary za podżeganie i pomocnictwo zasadniczo są tożsame z wysokością kary grożącej osobie, która dokonałaby danego przestępstwa tj. np. jeżeli za przestępstwo z art 156 § 3. Kodeksu karnego Jeżeli następstwem czynu określonego § 1 jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 5, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności, to taka kara grozi też osobie która podżegałaby do tego przestępstwa, bądź w nim pomagała. W przypadku ludobójstwa jest identycznie.

Art. 172. KK  Przeszkadzanie działaniom ratowniczym. Kto przeszkadza działaniu mającemu na celu zapobieżenie niebezpieczeństwu dla życia lub zdrowia wielu osób albo mienia w wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
 
Chyba nie muszę dodawać, że ktoś może uratować (wyleczyć) milion osób... ale gdy zabije chociaż jedną - dożywocie. Kodeks Karny za zbrodnie nie nagradza. Przecież nie wolno zabijać ludzi - jest to morderstwo - a za pomocą szczepionek wolno ? Rząd i politycy... myślą, że wolno. Niestety są w błędzie.

Fundacja im. Nikoli Tesli (za którą stoją tysiące polskich i zagranicznych lekarzy oraz dziesiątki organizacji NGO z lekarskimi włącznie) zwróciła się  dnia 09.03.21r do Posłów i Senatorów RP, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie a także Premiera RP M. Morawieckiego i Vice - Premiera J. Kaczyńskiego, Prezydenta RP A. Dudy oraz Wszystkich Wojewodów i Wojewódzkich Koordynatorów Medycznych (17.03.21r)... z żądaniem o pilne powstrzymanie dalszego zabijania i okaleczania Polaków za pomocą szczepionek mRNA na Covid 19 gdyż te szczepionki są Bronią Biologiczną z opóźnionym zapłonem - zgony i dożywotnie kalectwa będą występowały u ludzi jeszcze wiele lat po szczepieniach.

Fundacja zażądała też od Głównego Inspektora Farmaceutycznego Ewy Krajewskiej a wcześniej Grzegorza Cessaka  Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych (pod groźbą odpowiedzialności karnej) natychmiastowego cofnięcia certyfikatu dopuszczającego szczepionki mRNA na polski rynek i zawiadomiła też Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Radę Medyczną przy Ministrze Zdrowia - Terroryzm, Ludobójstwo, Pozbawianie ludzi wolności i inne zbrodnie.  

Ponadto... fundacja zwróciła się do Zarządu TVP S.A w Warszawie Jaceka Kurskiego Prezesa Zarządu; Mateusz Matyszkowicz Członeka Zarządu oraz Wojewódzkich Dyrektorów i Redaktorów TVP  a także do Zarządu i Redaktorów Naczelnych Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie Zarząd: Wojciech Surmacz Prezes Zarządu; Wojciech Świerżewski – Członek Zarządu Redaktorzy Naczelni: Radosław Gil – Redaktor Naczelny PAP; Cezary Bielakowski – p.o. Redaktora Naczelnego PAP; Tomasz Grodecki – Zastępca Naczelnego PAP; Redakcja Krajowa: Piotr Kotomski – Redaktor Naczelny; Robert Szulc – Zastępca Redaktora Krajowego - o umieszczenie we wszystkich ich serwisach informacyjnych informacji w formie komunikatów i stałych ogłoszeń mówiących o szkodliwości i śmiertelności szczepionek mRNA i zaniechania wykonywania wszelkich szczepień przez jednostki Służby Zdrowia (Punkty Szczepień) a także poddawania się przez Polaków jakimkolwiek szczepieniom na Covid 19.

Dodatkowo... Fundacja wystąpiła: Do Komendanta Głównego Policji i Komendantów Wojewódzkich Policji (26.03.21r) o:
 1. Natychmiastowym przerwaniu szczepień wśród Policjantów i innych Służb Mundurowych (Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Ministerstwo Edukacji i Nauki już wcześniej zostały wezwane przez fundację do wstrzymania szczepień wśród Żołnierzy i Nauczycieli). 
 2. Podjęcia działań operacyjnych w celu powstrzymania dalszego szczepienia Polaków - poprzez zamykanie wszelkich punktów szczepień w Polsce. 

Jeżeli w/w osoby tego nie zrobią - zostaną pociągnięci do odpowiedzialności karnej za współudział w zbrodniach na Polakach razem z J. Kaczyńskim, M. Morawieckim, Ł. Szumowskim, A. Niedzielskim i Radą Medyczną przy Ministerstwie Zdrowia, GIS (Sanepid) i wieloma innymi osobami działającymi w zorganizowanej grupie przestępczej. 

Niestety ale... Rząd RP działając w Zorganizowanej Grupie Przestępczej, Świadomie i celowo dokonuje Masowych Mordów na Polakach, które są obliczone na wyniszczenie Narodu Polskiego !!!!

Gdy weźmie się jeszcze pod uwagę to, że Rząd RP z pomocą Prezydenta chce zakupić 45 Milionów szczepionek mRNA – samemu się nie szczepiąc – wychodzi na to, że chcą wymordować wszystkich dorosłych Polaków !!! Zaczęli od Seniorów, Nauczycieli, pracowników Służby Zdrowia... gdzie u osób szczepionych odnotowuje się bardzo dużą ilość powikłań i zgonów, które będą następowały też w latach następnych - Kto będzie następny - Sędziowie, Prokuratorzy... Dzieci ???

Polskie Szpitale są już pełne ofiar szczepień - lekarze nie wiedzą jak im pomoc !!! Rzad się tego spodziewał i spieszył się ze szczepieniami - żeby ofiar było jak najwięcej. Przygotował w tym celu "umieralnie" - Szpitale Tymczasowe.

W związku z powyższym - Fundacja złożyła w Prokuraturze i Sądach Okręgowych - wnioski o Natychmiastowe Aresztowanie wyżej wymienionych urzędników z M. Morawieckim, J. Kaczyńskim i A. Niedzielskim na czele o kierowanie Zorganizowaną Grupą Przestępczą i współudział w zbrodniach (Ludobójstwie) na Polakach... Prezydent RP Andrzej Duda. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek, Marszałek Senatu Tomasz Grodzki, Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, Przewodniczący Klubów Poselskich w Sejmie do których trafiły pisma fundacji z żądaniem wstrzymania szczepień: Ryszard Terlecki, Borys Budka, Władysław Kosiniak-Kamysz, Włodzimierz Czarzasty, Małgorzata Kidawa-Błońska. łącznie z pozbawieniem immunitetu Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro, który ochrania zbrodniarzy przed odpowiedzialnością karną - dając możliwość dokonywania dalszych morderstw. Morderców ani ich pomocników nie ochraniają żadne immunitety. Podstawą oskarżenia jest między innymi Kodeks Norymberski oraz Kodeks Karny: 

Art. 118A kk Udział w masowym zamachu §1. Kto, biorąc udział w masowym zamachu lub choćby w jednym z powtarzających się zamachów skierowanych przeciwko grupie ludności podjętych w celu wykonania lub wsparcia polityki państwa lub organizacji: 1) dopuszcza się zabójstwa (zgony na skutek nie udzielenia pomocy medycznej – zawały, udary odwołane operacje i zabiegi medyczne + szczepienia mRNA itp.) 2) powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu człowieka (odwołane zabiegi rehabilitacyjne i przerwane terapie medyczne), 3) stwarza dla osób należących do grupy ludności warunki życia grożące ich biologicznej egzystencji, w szczególności przez pozbawienie dostępu do żywności lub opieki medycznej (Celowe sparaliżowanie Służby Zdrowia w celu uzyskania wysokiej śmiertelnością wśród chorych), które są obliczone na ich wyniszczenie, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

Art. 255a. KK Rozpowszechnianie treści ułatwiających popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym.
§ 1. Kto rozpowszechnia lub publicznie prezentuje treści mogące ułatwić popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym (zwłaszcza takich, ktorych skutkiem jest wysoka śmiertelność) w zamiarze, aby przestępstwo takie zostało popełnione, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 
„Nieznajomość prawa – nie zwalnia z jego przestrzegania”
*Ignorantia legis non excusat (również ignorantia legis non exculpat, łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem) – paremia prawnicza pokrewna do ignorantia iuris nocet oznaczająca, że nikt nie może usprawiedliwiać swoich działań lub zaniechań tym, że nie zna przepisów prawa. 

Poniżej do pobrania Pliki z dnia 09.02.21r (Sejm i Senat) oraz 27.03.2021r Sądy-Prokuratura-Rząd-Ziobro-PiS, PO - aresztowania - prosimy o ich rozpowszechnianie.

Pobierz pliki

Pobierz pliki

A jeśli chodzi o to, że korona-wirusy są niegroźne... Dowodem na to jest między innymi - Praca Naukowa dotycząca „Ludzkich Wirusów Koronowych” - Zakład Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2015r która to praca jest dostępna również w internecie - http://www.pnmedycznych.pl/wp-content/uploads/2015/04/pnm_2015_048-054b.pdf -  cytuję fragmenty tekstu z tej pracy (str. nr 49)

„Obraz infekcji ludzkimi korona-wirusami został nakreślony dzięki badaniom przeprowadzonym z udziałem zdrowych ochotników. Po zakażeniu korona-wirusami u zdrowych osób wystąpiły typowe objawy przeziębienia, głównie nieżyt błony śluzowej nosa, a w pojedynczych przypadkach kaszel. Objawy utrzymywały się przez okres do tygodnia, po czym samoistnie ustępowały (1, 2, 8). Dalsze doświadczenia kliniczne potwierdziły, że wirusy te powodują stosunkowo łagodną, często subkliniczną infekcję u dorosłych”. 

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson czy ostatnio Prezydent USA Donald Tramp nie byli w tej kwestii wyjatkiem - po 3 dniach pobytu w szpitalu - po prostu wyzdrowieli.. i to bez żadnych leków. I tak jest ze wszystkimi zarażonymi korona-wirusem !!! Takich faktów jest tysiace... a minister zdrowia i Sanepid mieli wystarczająco dużo czasu od stycznie do marca 2020r (do momentu wprowadzenia „stanu zagrożenia”) żeby sprawdzić czy „wirusy” mają taką wysoką śmiertelność jak donosiły media czy tak jak Szumowski mówił w mediach (RMF FM), że: "wirusy są niegroźne, epidemia sama ustąpi a noszenie maseczek jest głupotą". Zrobienie testów na pierwszych osobach zarażonych, które wróciły z Włoch - nie zajęło by im dłużej niż 3 dni. 

Warto też dodać, że w Polsce od września 2019r funkcjonują 2 Mikroskopy Elektronowe - a tylko takim mikroskopem da się zobaczyć wirusy. Mikroskopy zostały zakupione przez Ministerstwo Nauki – jeden z nich jest w Warszawie (Uniwersytet Warszawski) - a drugi w Krakowie. Ministerstwo Zdrowia od samego początku „pandemii” miało odpowiednie „narzędzia” do diagnostyki żeby stwierdzić jakie wirusy „atakują” Polaków. Dlaczego Ministerstwo Zdrowia nie zleciło żadnych badań na tych mikroskopach celu wykrycia wirusa Sars cov 2 ? Nie musiało gdyż po objawach chorobowych, które występują u pacjentów, doskonale wiedzą, że tego wirusa w Polsce nie ma i nigdy nie było. Jeszcze inną sprawą jest to, że nawet WHO nie wie jak wygląda wirus Sars-Cov 2. Nie dość, że nikt go nigdy nie wyizolował to z całą pewnością nie ma go ani wśród wirusów grypy, ani wśród wirusów koronowych - to gdzie on jest i z czym Ministerstwo Zdrowia tak zażarcie"walczy" ? 

W związku z tym - „korono-wirus” nie spełniał i nie spełnia wymogów Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi o czym mówi Art. 2. Ustawy czyli, że choć wirus jest - wysoce zakaźny i łatwo rozprzestrzeniający się... ale:
 • nie jest chorobą szczególnie niebezpieczną ani o wysokiej śmiertelności, ani też nie powoduje szczególnego zagrożenie dla zdrowia publicznego i nie wymaga specjalnych metod zwalczania, (pkt -4)
 • wirus nie jest czynnikiem alarmowym o szczególnej zjadliwości lub oporności; (pkt 5) 

Art. 224a. Fałszywe zawiadomienie o zagrożeniu. Kto wiedząc, że zagrożenie nie istnieje, zawiadamia o zdarzeniu, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób lub mieniu w znacznych rozmiarach lub stwarza sytuację, mającą wywołać przekonanie o istnieniu takiego zagrożenia, czym wywołuje czynność instytucji użyteczności publicznej lub organu ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia mającą na celu uchylenie zagrożenia, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.


Pytanie: Dlaczego Szumowski, Kaczyński, Duda, Morawiecki... i inni ministrowie w rządzie PiS nie nosili maseczek ? Bo wiedzieli, że wirus Sars-Covid 19 jest niegroźny i to od samego początku !!! Więc w jakim celu zastraszali Polaków ??    
 
Atak Terrorystyczny 
Jeśli chodzi o tą rzekomą „ światową pandemię”... z całą pewnością mamy do czynienia z Atakiem Terrorystycznym na światową skalę, w który to atak jest uwikłane nie tylko WHO ale również firmy farmaceutyczne, instytuty badawcze i instytucje medialne sponsorowane przez Fundację Billa i Melindy Gates. Co oczywiście jest karalne.... i fundacja im. Nikoli Tesli zgłosiła w dniu 3.04.2020r do Sejmu i Senatu na ręce Marszałek Sejmu Elżbiety Witek z powiadomieniem Premiera RP Mateusza Morawieckiego... List Otwarty z prośbą o jak najszybsze uchylenie w Polsce "Stanu zagrożenia epidemiologicznego". A z powodu braku reakcji tych osób (brak odpowiedzi) fundacja złożyła po miesiącu tj. 04.05.2020r wniosek do Prokuratury Krajowej o pociągnięcie ich do odpowiedzialności karnej łącznie z Ministrem Zdrowia Łukaszem Szumowskim - dochodzenie jest w toku a do śledztwa, które prowadzi  Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście (sygnatura akt  - PO V Ko 1808.2020)  są dołączane kolejne wnioski wielu Polskich Lekarzy z różnych stron Polski. Sąd Najwyższy fundacja również powiadomiła...  a przepisy prawa karnego w Polsce są w sprawach o Terroryzm dość jasne.

 • Art. 115. Kodeksu Karnego § 20  [Słowniczek wyrażeń ustawowych] Przestępstwem o charakterze terrorystycznym jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 5 lat, popełniony w celu: 1) poważnego zastraszenia wielu osób, 2) zmuszenia organu władzy publicznej Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa albo organu organizacji międzynarodowej do podjęcia lub zaniechania określonych czynności, (zakup szczepionek, bezużytecznych testów PCR, środków dezynfrkcyjnych, nieskutecznych leków antywirusowych, maseczek, aplikacji telefonicznych - "świadectwa szczepień" i programów komputerowych - "zdalne nauczanie" itp. na grube miliardy dolarów - niegospodarność wielkich rozmiarów.) 3) wywołania poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce Rzeczypospolitej Polskiej, innego państwa lub organizacji międzynarodowej - a także groźba popełnienia takiego czynu. 

 • Art. 296. kk (Niegospodarność) § 1. Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza jej znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 1 działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. § 3. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 1 lub 2 wyrządza szkodę majątkową w wielkich rozmiarach (1 milion PLN), podlega karze pozbawienia wolności od 1 roku do lat 10. § 4. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 1 lub 3 działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 5. Nie podlega karze, kto przed wszczęciem postępowania karnego dobrowolnie naprawił w całości wyrządzoną szkodę.

Powinniście też o czymś wiedzieć a nazywa się to „symulacja” - przewidywanie możliwości wykonania planowanych działań: Jeżeli w Polsce robiłoby się ok 14 tyś testów dziennie (takie maksymalne moce przerobowe mają polskie laboratoria) to w ciągu 365 dni (w ciągu roku) przetestuje się ok. pięciu milionów osób a dokładnie 5 110 000. Tak więc przetestowanie ok. 25 milinów dorosłych Polaków trwałoby ok. 5 lat a wszystkich 38 milionów Polaków (łącznie z dziećmi i młodzieżą) trwałoby ponad 7 lat (7,43 roku). 

Przy okazji zadam jedno pytanie - jak myślicie... skąd firmy farmaceutyczne miały „od ręki” setki milionów testów dla wszystkich krajów na świecie i skąd WHO wiedziało, że na targu w Wuhan są zarażone osoby skoro nawet Rząd Chiński o tym nie wiedział – powiedział to dla WHO „sztywny” nietoperz z targu – a może to był artykuł „sponsorowany” przez koncerny - "kupcie lipne testy a przestaniemy pisać, że umrzecie na wirusa"? Przecież na lekarstwach ani szczepionkach te firmy nie zarobią gdyż lekarstw ani szczepionek na wirusy nie ma i nie było. Ponadto... część dziennikarzy dane o rzekomej wysokiej śmiertelności korono-wirusa - brało chyba z cmentarzy... po to żeby zastraszyć ludzi ???   

 • Art. 132. Kodeksu Karnego  (Dezinformacja). Kto (....)  wprowadza w błąd polski organ państwowy (Rząd, Sejm Senat, Opinię Publiczną) przez dostarczanie podrobionych lub przerobionych dokumentów lub innych przedmiotów albo przez ukrywanie prawdziwych lub udzielanie fałszywych wiadomości mających istotne znaczenie dla Rzeczypospolitej Polskiej (Obywateli), podlega karze pozbawienia wolności od 1 roku do lat 10.

Dodatkowo... powinniście obejrzeć poniższy film na YouTube, ("Koniec wirusa - koniec wolności") który jest wynikiem "śledztwa dziennikarskiego" Filipa Koniecznego, a które to śledztwo ujawnia kulisy tej rzekomej "pandemii", której tak naprawdę nie ma i nie było a istnieje tylko w mediach. Niestety Cenzura usuwa niewygodne filmy - tak też było z tym filmem. Fundacja posiada kopię tego filmu.
Warto też wiedzieć, że... Do Sejmu i Senatu wpłynął "Akt Oskarżenia" oparty na "Śledztwie Obywatelskim" różnych organizacji pozarządowych między innymi Stowarzyszenia "Dobrostan" z siedzibą we Wrocławiu i Fundacji im. Nikoli Tesli z siedzibą w Białymstoku i kilku innych... Akt Oskarżenia dotyczy pociągnięcia do odpowiedzialności karnej wysokich przedstawicieli władz polskich (Premier, Prezydent, Prezes, Marszałek Sejmu, Minister Zdrowia, Minister MSWiA, Prokurator Generalny i wielu innych), którzy działali w Zorganizowanej Grupie Przestępczej/Terrorystycznej, o zbrodnie przeciw Narodowi Polskiemu w tym Ludobójstwo (zgony na skutek odwołanych operacji i nie przyjęcia do szpitali w celu udzielenia pomocy medycznej), Pozbawiania Wolności (kwarantanna) ze szczególnym okrucieństwem (pozbawiając osoby zatrzymane/chore opieki medycznej) i Terroryzm... (od słowa "terror" - masowe zastraszanie ludności), które to czyny są uważane za Zbrodnie i nie obejmuje ich żaden immunitet Poselski, Senacki, Prokuratorski czy Dyplomatyczny.

Ponadto... każdy Obywatel (w tym Sędzia i Prokurator) powinien podjąć działania w celu szybkiego ujęcia, zatrzymania i aresztowania zbrodniarzy pod odpowiedzialnością karną: Art. 240 Kodeksu Karnego. Karalne niezawiadomienie o czynie zabronionym § 1. Kto, mając wiarygodną wiadomość o karalnym przygotowaniu albo usiłowaniu lub dokonaniu czynu zabronionego określonego w art. 118 ludobójstwo, art. 118a udział w masowym zamachu.... art. 156 spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, art. 189 pozbawienie człowieka wolności,.... lub przestępstwa o charakterze terrorystycznym, nie zawiadamia niezwłocznie organu powołanego do ścigania przestępstw, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

A każdy Sędzia (Sąd) na wniosek Prokuratury powinien wydać decyzję o tymczasowym aresztowaniu zbrodniarzy i terrorystów po to żeby nie mogli dalej prowadzić swojej Zbrodniczej Działalności. 
 • Art. 258. KPK Przesłanki stosowania tymczasowego aresztowania § 2. Jeżeli oskarżonemu zarzuca się popełnienie zbrodni lub występku zagrożonego karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 8 lat,  potrzeba zastosowania tymczasowego aresztowania w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania może być uzasadniona grożącą oskarżonemu surową karą. § 3. Środek zapobiegawczy można wyjątkowo zastosować także wtedy, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że oskarżony, któremu zarzucono popełnienie zbrodni lub umyślnego występku, popełni przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu powszechnemu, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa groził. 

Jeżeli Prokuratura lub Sąd nie podejmą żadnych działań w kierunku ujęcia zbrodniaży i terrorystów - sami podlegają pod paragrafy kodeksu karnego gdyż ochraniają zbrodniarzy przed odpowiedzialnością karną:
 • Art. 239 kk. § 1. Kto utrudnia lub udaremnia postępowanie karne, pomagając sprawcy przestępstwa uniknąć odpowiedzialności karnej, w szczególności kto sprawcę ukrywa, zaciera ślady przestępstwa, w tym i przestępstwa skarbowego albo odbywa za skazanego karę, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

Przestępstwo "utrudniania śledztwa" polega na podjęciu działań (zaniechań) mających na celu udzielenie sprawcy przestępstwa pomocy w uniknięciu odpowiedzialności karnej, obliczonej na udaremnienie lub utrudnienie postępowania karnego przeciwkotej osobie, zarówno przed jego wszczęciem, jak i w każdym jego stadium. Utrudnianie postępowania to również stwarzanie przeszkód, podejmowanie zabiegów mających negatywny na nie wpływ, co w perspektywie odleglejszej komplikuje ustalenie czynu zabronionego, zebranie i utrwalenie dowodów, wykrycie oraz ujęcie sprawcy itd. oraz wymaga dodatkowych czynności, angażowania zwiększonych sił i środków itp. Potrzebne jest faktyczne stworzenie
przeszkód w wykryciu przestępstwa już popełnionego lub w wykryciu sprawcy tego przestępstwa, w udowodnieniu sprawcy winy lub utrudnienie wykonaniawydanego już w stosunku do niego orzeczenia.


Pamiętajcie, że "zbrodnie" nie ulegają przedawnieniu i wcześniej czy później zbrodniarze nie unikną odpowiedzialności karnej. Więcej tego typu informacji wraz z uzasadnieniem znajdziecie w "Akcie Oskarżenia" złożonym w dniu 23.07.2020r w kancelarii Sejmu i Senatu w formie Listu Otwartego - warto się z nim zapoznać i szerzej rozpowszechniać." Jest on do pobrania poniżej (Sejn i Senat - Śledztwo Obywatelskie) oraz na Facebooku na stronie Stowarzyszenia Stop Nop z siedzibą w Poznaniu. Dołączam link... 

Pobierz pliki

Epidemie, Zdrowie Publiczne i Broń Biologiczno-Chemiczna
A jeśli chodzi o epidemie... zadam wam proste pytanie. Czym różni się Broń Biologiczna od Szczepionek ? Niczym !!! I tu są chorobotwórcze wirusy i bakterie i tu. Szczepionki nie są żadnym lekiem gdyż nie leczą żadnej choroby, które wywołują jakieś wirusy i bakterie. Na dodatek mają 100% skuteczności - każdy zaszczepiony choruje. I oczywiście zaraża innych dookoła. Więcej szczepień - więcej chorych, których trzeba leczyć. Tak przecież powstają epidemie - ludzie zarażają się od siebie. Więc po co szczepić ludzi... żeby wywoływać epidemie i zwiększać śmiertelność u ludzi ?
 • W załączeniu link do Pracy Naukowej - "Ewolucja broni biologicznejw świetle dziejów" - Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodziim. gen. bryg. dr. med. Stefana Hubickiego w której można przeczytać , że: Broń Biologiczna to: biologiczny czynnik aktywny : bakterie, riketsje, wirusy, toksyny bakteryjne (białko kolca), grzybicze, roślinne izwierzęce; Patogenami są wirusy RNA (mRNA) należące do czterech rodzin:Arenavirus, Filoviridae, Bunyaviridae i Flaviviridae

Szczepionki od Broni Biologicznej różni tylko jedno -
"sposóbem przenoszenia i dyspersji patogenów". W przypadku  pociski, bomby, rakiety, samoloty rolnicze, pojemniki aerozolowe,itp a w przypadku szczepionek są to strzykawki, aerozole - żeby lepiej i skuteczniej zarażać ludzi - wprowadzać patogeny, trucizny do organizmu. 
 • Poniżej do pobrania Raport o zgonach z Polskiego Związku Higieny - Minister Zdrowia Adam Niedzielski + inni - w kilka miesięcy zabili ponad 3170 osób (jest to tylko ok. 1% zgłaszanych zgonów) i ok 14 000 powikłań poszczepiennych. 

Pobierz pliki

 Szczepionki - nie są i nigdy nie były żadnym lekiem ani tym bardziej nie zapobiegały żadnym chorobom lecz je wywoływały !!!!

Takim przykładem mogą być Ofiary szczepionki przeciwko świńskiej grypie w Szwecji cytuję z mediów: u pacjentów w Szwecji po podaniu szczepionki Pandemrix przeciwko grypie świńskiej w 2009 r - pojawiły się objawy nieuleczalnej choroby Narkopleksji. Jak wynika z badań, ofiarami narkopleksji są przede wszystkim dzieci oraz młodzież. Nie do końca jest jasne, w jaki sposób szczepionka prowadzi do zachorowań. Przypuszcza się, że wywołuje ona w komórkach nerwowych mózgu agresywną reakcję układu odpornościowego, który je wyniszcza.

W związku z powyższym... oraz w trosce o zdrowie i życie milionów Polaków fundacja żąda od Ministerstwa Zdrowia i podległych instytucji żeby wyegzekwowały od firm farmaceutycznych oferujących szczepionki przeciw Cowid 19
 • przedstawienia pełnej dokumentacji medycznej (badań klinicznych) ze szczególnym uwzględnieniem powikłań poszczepiennych oraz podanie dokładnego składu „substancji” zawartych w tych szczepionkach.

Nie jest jasne, co jeszcze jest umieszczane w szczepionkach pod nazwą „adiuwanty ”, ale z medycznego punktu widzenia szczepionka nie wydaje się zbyt bezpieczna dla ludzi. FDA (od ang. Food and Drug Administration - Agencja Żywności i Leków to urząd zajmujący się kontrolą i bezpieczeństwem stosowania leków, suplementów diety, kosmetyków, urządzeń medycznych, żywności i materiałów biologicznych na terenie Stanów Zjednoczonych sporządziła listę poważnych skutków ubocznych, które obejmują: 
1) Śmierć 2) Poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego - atak układu nerwowego oraz mózgu i nerwów rdzeniowych             (paraliż od szyi w dół) 3) Artretyzm i Bóle stawów 4) Różne choroby autoimmunologiczne, w tym rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego (główne zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego) 5) Sterylizacja 6) Ujemne wyniki ciąży i porodu (wtórnie do naszych komórekodpornościowych) po wstrzyknięciu Covid-19 atakującym syncytynę -1, który, jak wykazano, prowadzi do potencjalnych poronień, wad wrodzonych i bezpłodności. 7) Zespół Guillain-Barre (Autodestrukcyjny paraliż) 8) Ostry zawał mięśnia sercowe 9) Uszkodzenie obwodowego układu nerwowego prowadzące do nieprawidłowości w tętnie i ciśnieniu krwi Trombocytopenia (mała liczba płytek krwi, a tym samym łatwe krwawienie) 10) Zwiększona skłonność do zakrzepicy żylnej, co jest przeciwieństwem punktu 10. 11) Niekontrolowane Drgawki mięśni twarzy (tiki), kończyn i konwulsje (drgawki) mięśni całego ciała 12) Wielostopniowy zespół zapalny u dzieci, obejmujący zapalenie serca, płuc, nerek, mózgu, skóry, oczu i przewodu pokarmowego. (Ponieważ dzieci są wysoce odporne na Covid-19, stosunek ryzyka do korzyści nie uzasadnia szczepienia dzieci przeciwko Covid-19 13) Choroba Kawasaki, która występuje częściej u dzieci poniżej piątego roku życia (powstawaniem stanów zapalnych ścian naczyń krwionośnych, którym najczęściej towarzyszy bardzo wysoka gorączka). 14) Porażenie Bella (to osłabienie lub paraliż mięśni twarzy).15) Autyzm (zaburzeniem o charakterze neurologicznym, dotyczącym mózgu). 

Natomiast dr. Wolfgang Wodarg, przewodniczący Komisji Zdrowia UE i Międzynarodowej Rady Doradczej, wystąpił przeciwko stosowaniu szczepionki Covid-19, ponieważ powoduje ona bezpłodność poprzez wytwarzanie przeciwciał przeciwko łożysku, a także innym potencjalnym zagrożeniom . Z tego powodu składa pozew przeciwko wypuszczeniu szczepionek Covid-19. Najwyraźniej w szczepionce jest również środek sterylizujący.


Na razie działania firm farmaceutycznych i Ministerstwa Zdrowia noszą znamiona „eksperymentów na ludziach bez ich zgody”, gdyż osoby mające poddać się szczepieniu nie są w pełni informowani o skutkach szczepień i powikłaniach poszczepiennych. Takie działania są w Polsce zakazane nie tylko przez Konstytucję (Art. 39 Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez dobrowolnie wyrażonej zgody) a Ministerstwo Zdrowia ma obowiązek nie dopuścić takich produktów medycznych do sprzedaży ani do obrotu w Polsce. Reguluje te kwestie również polski Kodeks Karny:
 • Art. 171. Wytwarzanie lub obrót substancjami, materiałami i urządzeniami niebezpiecznymi § 1. Kto, bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom, wyrabia, przetwarza, gromadzi, posiada, posługuje się lub handluje substancją lub przyrządem wybuchowym, materiałem radioaktywnym, urządzeniem emitującym promienie jonizujące lub innym przedmiotem lub substancją, która może sprowadzić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo mienia w wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. § 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi dopuszcza do popełnienia czynu określonego w § 1.

Jeżeli więc Ministerstwo Zdrowia... a zwłaszcza Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Grzegorz Cessak... dopuści do obrotu szczepionki na Cowid 19 a w wyniku ich stosowania wystąpi choć jeden przypadek powikłań poszczepiennych lub zgon osoby zaszczepionej – będziecie odpowiadać jak za Sprowadzenie Niebezpieczeństwa Powszechnego. 
Art. 165 kk  lat 8.
A w razie powikłań poszczepiennych lub śmierci po szczepieniu
 • Art. 156. Spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu § 1. Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci: 1) pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia, 2) innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. [...] § 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 5, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności. 

Choć na razie Ministerstwo Zdrowia czyni tylko przygotowania do masowych szczepień (zatruwania ludzi nieprzebadanymi szczepionkami) ale to jest również karalne. Art. 168. Karalność przygotowania do przestępstwa Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w art. 163 sprowadzenie katastrofy § 1, art. 165 sprowadzenie niebezpieczeństwa powszechnego § 1..., podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. O tym  wszystkim fundacja w dniu 06.12.20r.powiadomiła... i Ministerstwo Zdrowia, i Prokuraturę Krajową w celu pociągnięcia do odpowiedzialności karnej osob odpowiadzialnych za te zbrodnicze działania i ich bezzwłoczne aresztowanie. 

A co o przymusie szczepień mówi Polskie Prawo Karne?
Należy zacząć od tego, że w polskim prawie nie ma odszkodowań za powikłania poszczepienne. Jeśli więc podpiszecie zgodę na szczepienie – to znaczy, że wiedzieliście o skutkach ubocznych szczepienia (dostaliście ulotkę) i tym samym bierzecie na siebie całkowitą odpowiedzialność za skutki uboczne szczepienia oraz to, że odstępujecie od wszelkich roszczeń w stosunku do producenta szczepionki i Ministerstwa Zdrowia również. 
Jeżeli więc was „pokręci” po szczepieniu – to wasz problem - Rząd wam nie da ani złotówki. 
 • Art. 192 Kodeksu karnego, Wykonywanie zabiegu leczniczego (szczepienia) bez zgody pacjenta (pisemnej) § 1. Kto wykonuje zabieg leczniczy bez zgody pacjenta, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. § 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.
 • Należy to rozumieć w sposób następujący - Nie ma naszej pisemnej zgody - nie ma szczepienia !!! I nikt nie może nas do podpisania takiej zgody zmusić. A działając w tzw. "obronie koniecznej" (w obronie własnego zdrowia lub życia lub innych osob) możemy nawet zabić kogoś kto chce nas na siłę (bez naszej zgody) zaszczepić a zwłaszcza niesprawdzoną medycznie szczepionką. Art. 26 kk. Stan wyższej konieczności... lub wezwać Policję... i oskarżyć taką osobę (nawet policjanta, który będzie pomagał w takim procederze) a najlepiej ministra zdrowia Adama Niedzielskiego - o usiłowanie dokonania morderstwa. 
 • Polski Kodeks karny przewiduje odpowiedzialność karną nie tylko za dokonanie przestępstwa. Wyróżnia on także dwie formy stadialne przestępstwa - usiłowanie i przygotowanie. Usiłowanie, w przeciwieństwie do przygotowania jest co do zasady karalne. Definicję usiłowania zawiera art. 13 kodeksu karnego. Stanowi on, że odpowiada za usiłowanie, kto w zamiarze popełnienia czynu zabronionego swoim zachowaniem zmierza bezpośrednio do jego dokonania, które jednak nie następuje. Polski ustawodawca przyjął zasadę, że usiłowanie jest karane. Sąd wymierza karę za usiłowanie w granicach zagrożenia przewidzianego dla danego przestępstwa. Oznacza to tyle, że jeżeli ktoś usiłuje zabić drugą osobę to grozi mu kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 8 lat, kara 25 lat pozbawienia wolności albo kara dożywotniego pozbawienia wolności.
 • Gdy otrzymacie listowne wezwanie do stawienia się w placówce medycznej w celu zaszczepienia - procedura jest ta sama. Listownie lub osobiście zgłaszacie w Prokuraturze lub Policji zawiadomienie o przestępstwie. Administracyjny nakaz szczepienia - zostaje zawieszony do czasu rozpatrzenia sprawy przez prokuraturę.
Najnowsze Informacje Sądowe.
W dniu 27.12.2020r Fundacja im. Nikoli Tesli  wysłała do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku Skargę Kasacyjną przeciwko Ministerstwu Zdrowia w sprawie uznania szczepionek za broń biologiczną i tym samym wstrzymanie "rządowego programu szczepień" na Covid 19, które stanowią poważne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi podobnie jak wszelkie inne szczepienia... a 28.12.2020r drugą Skargę Kasacyjną w sprawie unieważnienia "stanu zagrożenia epidemiologicznego" i wszystkich restrykcji gospodarczych i sanitarnych z tym związanych. Ciekawe jak do tych spraw podejdzie Sąd ? Ma do dyspozycji art. 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego i może te sprawy rozpatrzeć w trybie "pilnym".

Art. 10 KPA. § 1. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. § 2. Organy administracji publicznej mogą odstąpić od zasady określonej w § 1 tylko w przypadkach, gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną. 

Jest to tym bardziej zasadne ze względu na Lockdown, który bezpodstawnie i bezprawnie wprowadził w Polsce rząd - ważą się teraz losy przyszłości bytowej Polaków (niepowetowane straty w gospodarce i budżetach domowych) a szczególnie w kwestiach ich życia i zdrowia gdyż są pozbawiani podstawowej opieki medycznej co skutkuje wysoką śmiertelnością. 
A wracając do tematów "chorobowych" - należy też wspomnieć o tzw. „Osobach Bezobjawowych”. Nie chorują gdyż ich organizmy niszczą wirusy w zarodku. Można powiedzieć, że filtrują powietrze z wirusów i w ten sposób przyczyniają się do likwidacji zagrożenia zachorowania innych osób o słabszej odporności – Odporność Stadna (Społeczna). Gdy jeszcze do tego wszystkiego doda się takie fakty, że na wirusy nie ma żadnych lekarstw a w szpitalach podaje się chorym tylko tlen jako lekarstwo... okaże się, że „odporność stadna” jest jedyną skuteczną metodą do walki z wirusami.

Następną ważną kwestią jest biologia i szczepienia „ochronne”.
Biologia – człowiek ma naturalne „systemy ochronne” przed wirusami i bakteriami. Nos jest naturalną „maseczką”, która wyłapująca wirusy i bakterie przed dostaniem się ich do płuc. Węzły chłonne, bakteriobójcza ślina, kwas żołądkowy (na wypadek zjedzenia wirusa z pieczywem czy innym jedzeniem), skóra i jelita pełne różnych bakterii zabijających „intruzów”. Plus oczywiście tzw. ciała odpornościowe we krwi. Jeżeli nawet uda się dla jakiejś grupy wirusów dostać do naszego organizmu – zostaną one zdziesiątkowane lub całkowicie unicestwione.

Jednak w przypadku wstrzyknięcia dużej dawki wirusów do ludzkiego ciała z pominięciem tych wszystkich „systemów obronnych” naszego organizmu... dostaniemy „sepsy”. Nastąpi szybkie namnażanie się wirusów w organizmie i ciężki przebieg choroby – nierzadko powiązany z ciężkimi powikłaniami lub zgonem. Szczególnie na takie zewnętrzne zarażenie i „sepsą” są podatni seniorzy, których system odpornościowy nie jest już taki sprawny, osoby z innymi chorobami... ale też dzieci po porodzie. Noworodki nie mają żadnej odporności własnej a jedynie antyciała w mleku matki. Jeżeli więc noworodek nie jest karmiony piersią i zostanie zaszczepiony w pierwszej dobie życia – ma zerowe szanse na przeżycie !!! A winę za zgon dziecka... Ministerstwo Zdrowia (Koncerny Farmaceutyczne) zwalają na powikłania poporodowe . 
Jak informują różne Stowarzyszenia Lekarskie: Z powodu odwołanych operacji onkologicznych w Polsce na podstawie wprowadzenia „stanu zagrożenia epidemiologicznego” umiera tygodniowo ok. 2 000 osób, a na Covid 19 bez chorób towarzyszących wg Ministerstwa Zdrowia zmarło raptem na dzień 11.08.20r... 296 osób w okresie 6 miesięcy. Jednak Ministerstwo Zdrowia nie przeprowadziło na tych 296 zmarłych żadnej sekcji zwłok żeby sprawdzić co było powodem ich śmierci. Podobnie wygląda sprawa z innymi przypadkami śmiertelnymi z powodu nie udzielenia pomocy medycznej takich jak zawały, udary, itp.... gdzie umiera setki ludzi dziennie. Lekarze szacują, że z tych powodów do końca roku 2020 umrze od 50 do 100 000 osób - To jest Ludobójstwo na Polakach !!! 

W związku z powyższym... te wszystkie działania Rządu RP oraz Ministerstwa Zdrowia i podległych im instytucji, związane z zapobieganiem „wyimaginowanej pandemii” nie kwalifikują się nawet do działań w tzw. Stanie Wyższej Konieczności (bezkarność+) gdyż Ministerstwo (Rząd) ratuje dobro „mniejsze” kosztem dobra znacznie „większego”. Dla „ratowania” 296 osób poświęca życie setek tysięcy ludzi, niszczy gospodarkę i destabilizuje urzędy, szkoły, służbę zdrowia i wszelkie instytucje... łamiąc prawo i popełniając zbrodnie !!! 
 • Art. 26. Stan wyższej konieczności - kolizja obowiązków § 1. Nie popełnia przestępstwa, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone przedstawia wartość niższą od dobra ratowanego. § 2. Nie popełnia przestępstwa także ten, kto, ratując dobro chronione prawem w warunkach określonych w § 1, poświęca dobro, które nie przedstawia wartości oczywiście wyższej od dobra ratowanego. § 3. W razie przekroczenia granic stanu wyższej konieczności, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia. § 4. Przepisu § 2 nie stosuje się, jeżeli sprawca poświęca dobro, które ma szczególny obowiązek chronić nawet z narażeniem się na niebezpieczeństwo osobiste.(Policjanci, Lekarze, Ratownicy medyczni itp.)
 • Art. 118A kk Udział w masowym zamachu § 2. Kto, biorąc udział w masowym zamachu lub choćby w jednym z powtarzających się zamachów skierowanych przeciwko grupie ludności podjętych w celu wykonania lub wsparcia polityki państwa (tłumienia protestów) ,lub organizacji: 1) powoduje oddanie osoby w stan niewolnictwa lub utrzymuje ją w tym stanie (noszenie maseczek) 2) pozbawia osobę wolności na czas przekraczający 7 dni lub ze szczególnym udręczeniem (kwarantanny pod dozorem policyjny zamiast dozoru medycznego - 2,5 miliona aresztowanych bez wyroku sądowego), (…) 6) pozbawia osobę wolności i odmawia udzielenia informacji dotyczących tej osoby (seniorzy w domach opieki i dzieci izolowane od matek po porodach, chorzy w szpitalach) lub miejsca jej pobytu lub przekazuje nieprawdziwe informacje dotyczące tej osoby lub miejsca jej pobytu, w zamiarze pozbawienia takiej osoby ochrony prawnej przez dłuższy okres, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności.

W związku z tym Fundacja złożyła w dniu 10 października 2020r do Sądu Okręgowego w Warszawie II Wydział Karny (Plik do pobrania poniżej- proszę go rozpowszechniać) wnniosek o:
1) Bezzwłoczne aresztowanie i wydanie nakazu tymczasowego aresztowania dla:
Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego i Adama Niedzielskiego ale też Premiera RP Mateusza Morawieckiego, Prezydenta RP Andrzeja Dudę, Prezesa PiS i Wice Premiera Jarosława Kaczyńskiego, Marszałek Sejmu Elżbiety Witek, Ministra Spraw Wewnętrznych Mariusza Kamińskiego, Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro oraz Prezesa Głównego Inspektoratu Sanitarnego Jarosława Pinkasa, Przewodniczącego Naczelnej Izby Lekarskiej Andrzeja Matyję, Prezesa Warszawskich Lekarzy Rodzinnych Michała Sutkowskiego, a także prof. Włodzimierza Guta, dr. Pawła Grzesiowskiego, dr. Krzysztofa Simona.

2) Fundacja wnosi również o pilne przesłuchanie na okoliczność współudziału w zbrodniach.
Komendanta Głównego Policji Jarosława Szymczyka, Marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, Borysa Budkę, Małgorzatę Kidawę - Błońską, Ryszarda Terleckiego, Włodzimierza Czarzastego, Jacka Kurskiego oraz Wszystkich Posłów głosujących za przedłużeniem „stanu zagrożenia” - w celu ustalenia czy zostali oni wprowadzeni w błąd (tak jak większość Polaków) czy świadomie współpracowali z wyżej wymienionymi zbrodniarzami. 
 • Wymienione w pkt. 2 osoby oraz Kluby Poselskie PiS i KO zostały powiadomione przez fundację w sprawie „Obywatelskiego Aktu Oskarżenia” oraz o tym , że dokonywane są zbrodnie na Polakach a także o konsekwencjach karnych z art. 240 kk Niestety nie podjęli oni żadnych działań w kierunku powstrzymania tego zbrodniczego procederu ani nie zgłosili tego faktu dla organów ścigania – pisma fundacji w załączeniu. 

Poczekajmy.... zobaczymy co Sąd postanowi ??? Prawo jest po naszej stronie !!!
Sąd Okręgowy w Warszawie przekazał sprawę do rozpatrzenia przez Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Warszawie (ul Nowowiejska 26 B), który to wydział podjął już pierwsze działania. Fundacja poinformował również Wojewódzkie Wydziały ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji. Oprócz zarzutów o bezprawne pozbawiania wolności przez Sanepid fundacja rozszerzyła wniosek o sprawy dotyczące: 
Wyłudzeń pieniędzy z NFZ przez Sanepid za rzekomo wykonane testy na Covid 19 (Sanepid robi znacznie mniej testów niż podaje publicznie a pieniądze z NFZ pobiera takie jak by je robił) oraz wystawianie przez niektórych lekarzy „fikcyjnych” aktów zgonów na tą chorobę choć przyczyna śmierci była całkiem inna gdyż stawki wynagrodzenia za wypisanie takiego zgonu są wyższe w NFZ o ok. 1200% niż przy innych zgonach. 
Dla przykładu podam, że za pacjenta, który zmarł na dowolną chorobę np. zawał serca lub nowotwór... Szpital otrzymuje z NFZ ok. 800 – 1200 PLN, zaś na Cowod 19 – 14 600 PLN. W tej cenie jest również wliczony pogrzeb na koszt państwa. Stąd często lekarze... sami namawiają rodziny zmarłych na wyrażenie zgody na to żeby wpisać zmarłego jako zmarłego na Covid 19 a nie z powodu prawdziwego powodu śmierci. Tą „manipulacją” nie tylko wyłudzają pieniądze z NFZ ale też fałszują statystyki zgonów na Covid 19 (zawyżają te statystyki) ale również przyczyniają się do masowego zastraszania ludzi widmem śmierci na korona-wirusa... Terroryzm !!! 

 • W związku z tym fundacja wniosła o przeprowadzenie ekshumacji osób rzekomo zmarłych na Covid 19 w Polsce od początku „pandemii” w celu ustalenia faktycznej przyczyny zgonów.

Jest to tym bardziej zasadne, że: Profesor Klaus Puschel, szef Instytutu Medycyny Sądowej Kliniki Uniwersyteckiej Hamburg-Eppendorf, który oświadczył publicznie, że: Nikt nie zmarł z powodu COVID-19. W wywiadzie dla stacji SAT 1 Regional oświadczył, że wszyscy zmarli pacjenci zakażeni korona-wirusem (ponad 100 osób z regionu), których sekcję przeprowadzał, cierpieli „na poważne, współistniejące choroby wewnętrzne i to one były powodem ich zgonów.Podobne dowody w postaci sekcji zwłok pojawiły się również we Włoszech a duża część zgonów w Bergamo i Lozannie została wywołana „zakrzepicą”, która była skutkiem ubocznym (powikłaniem poszczepiennym) masowych szczepień na grypę.

 • Więcej informacji na ten temat jest w poniższym filmie:  Prawda o włoskiej "epidemii" - rozmowa z biologiem Elżbietą Wierzchowską

Ponadto: jak informuje Polska Agencja Prasowa (17.11.20r) „ Według orzeczenia portugalskiego sądu apelacyjnego nakazywanie tzw. izolacji profilaktycznej jest możliwe tylko w czasie obowiązywania stanu wojennego lub wyjątkowego, a zatwierdzić je może jedynie parlament lub władza sądownicza. Próby pozostawienia obywateli na kwarantannie bez zachowania tych wymogów należy uznać za przypadki nielegalnego zatrzymania” - orzekł sąd apelacyjny w Lizbonie. 

 • w Polsce istnieją identyczne przepisy jak w Portugalii a Fundacja zamierza - nie tylko pociągnąć do odpowiedzialności karnej osób odpowiedzialnych za „pozbawienie wolności” - ale również ubiegać się o odszkodowania dla 2,5 miliona Polaków, którzy zostali poddani przymusowej kwarantannie . Art. 552 kpk. Odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.
Zysk na epidemii?10x więcej za zgon covidowy, 200% wynagrodzeń: Mariusz Najda Fundacja Tesli Białystok
A teraz wracamy do normalnych spraw związanych ze statutową (codzienną) działalnością Fundacji im. Nikoli Tesli.
Kilka słów od fundatora. 
Dlaczego założyłem tą Fundację ? Po prostu się wkurzyłem !!! Na co ? Zapewne na to samo, co i was wkurza. Beznadziejna sytuacja w wielu dziedzinach naszego życia. Zacznę od początku... W Parlamencie Europejskim organizowane są wystawy dotyczące biedy w Polsce. Nie ma co się dziwić - poniżej progu ubóstwa, żyje w naszym kraju większa część społeczeństwa a dokarmianie dzieci w szkołach jest koniecznością.

Skutkiem tej chorej polityki jest: słaba kondycja finansowa polskich firm, głodowe pensje, rosnące bezrobocie. O kulejącej Służbie Zdrowia, Oświacie i wątpliwych emeryturach też należy wspomnieć. Nie dziwi więc fakt, że wskaźnik dzietności w naszym kraju plasuje nas na 208 miejscu wśród 228 krajów. W Polsce nie ma warunków na posiadanie dzieci - Polaków na to nie stać. Ktoś w białych rękawiczkach szykuje nam Holokaust !!! 
Brak spójnej polityki gospodarczej, socjalnej i prorodzinnej w Polsce – zakrawa na kpinę i pośmiewisko !!! Zasłanianie się kryzysem jest bzdurą !!! Dlaczego tych problemów nie ma Wielka Brytania, Belgia, Niemcy, Szwecja czy wiele innych krajów zachodnich ???
Polscy Pracodawcy... nie dlatego nie tworzą nowych etatów, że nie chcą. Nie mają nawet na pensje dla obecnie zatrudnionych - Dlatego podpisują tak zwane śmieciowe umowy. Światowa Organizacja Biznesmenów (Biznes Center Club) – od wielu lat krytykuje politykę gospodarczą w Polsce. Jednak polscy politycy wolą tworzyć nowe głupie przepisy niż korzystać z już sprawdzonych w innych krajach. Zapewne brakuje im podstawowej wiedzy w temacie Ekonomii Społecznej, która obowiązuje w obecnych czasach.  Wszyscy powinniśmy się w tych tematach trochę dokształcić by nikt nie robił nas w konia !!! 
W prosty i przystępny sposób przedstawiłem te zagadnienia na stronach internetowych - pt. Paradoksy Świata. 
Po przeczytaniu tych stron... oraz tego co piszę na stronach fundacji dowiecie się również, że istnieją proste rozwiązania na poprawę istniejącej sytuacji w Polsce. Po wprowadzeniu tych zmian - Polscy Pracodawcy, będą mieli możliwość zatrudniać Pracowników - na godziwych dla nich warunkach. Polacy będą wreszcie zarabiać tyle co na zachodzie i przestaną emigrować. Rodzice będą mieli finansowe wsparcie na wychowanie dzieci. Wzrosną emerytury i skróci się wiek emerytalny, a Młodzież będzie miała lepsze perspektywy życia w Polsce. Ceny usług i wszelkich wyrobów w sklepach spadną. Polski Rząd nigdy sensownie tych spraw nie uregulował. Potrafi tylko podnosić podatki.  

Poniżej...  do pobrania,  Pakiet Antykryzysowy, który złożyłem 04.10.2013r. do Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Białymstoku...  do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Kancelarii Prezydenta i Premiera RP oraz innych stron Dialogu.  Proszę się z nim zapoznać i przesyłać dalej - w celu szerszego omówienia proponowanych rozwiązań. Na bieżąco będę informował o wynikach prowadzonych rozmów w Komisji. Niestety Donald Tusk wyjechał do Brukseli i sprawa utknęła. Ponadto władzę w Polsce przejęło Prawo i Sprawiedliwość, które niby chce dla Polaków dobrze ale tak naprawdę... doprowadza ich do nędzy. Więcej na temat chorej "polityki" PIS przeczytacie w zakładce -"Proste Przykłady"

Pobierz pliki

Więcej na temat tych rozwiązań, znjdziecie w zakładce - Ekonomia i kilku następnych. Jeśli uznacie, że zmiany, które proponuję są korzystne - skontaktujcie się z fundacją. Od 2019 roku Fundacja zamierza zjednoczyć wszystkich Polaków zrzeszonych w różnych ruchach i ugrupowaniach społecznych, wokół Nowego Programu Społeczno-Goapodarczego, którzy zechcą te zmiany w Polsce oraz w Unii Europejskiej wprowadzać.  Dołączam link do strony Paradoksy Świata http://paradoksy.manifo.com/

Fundacja im. Nikoli Tesli posiada następujące cele statutowe:

1. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w     
    dziedzinie ekonomii, ekologii, edukacji, nauki i techniki.
2. Propagowanie pokojowego wykorzystania nowoczesnych technologii związanych z ekologicznym wytwarzaniem 
    energii oraz działanie na rzecz światowego pokoju i rozbrojenia.
3. Przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym ludzi oraz podejmowanie działań w kierunku ograniczenia nędzy 
    społecznej w Polsce i na świecie oraz ochrony:
 • Szeroko rozumianego interesu społecznego lub indywidualnego takich jak sprawiedliwość społeczna i praworządność, wolność oraz prawa człowieka czy ochrona życia i zdrowia obywateli.
 • Ochrona zasobów naturalnych Ziemi i przeciwdziałanie skutkom Ocieplenia Klimatu oraz zanieczyszczanie środowiska naturalnego.
4. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna,  
    oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i  
    pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.
Drugą sprawą, która leży mi na sercu jest rosnąca zachorowalność na nowotwory oraz rosnące ceny paliw i energii.

Nie ma co się dziwić w temacie nowotworów... w czerwcu tego roku (2012) Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała oficjalnie, że : Spaliny silników Diesla są rakotwórcze. Powodują raka płuc i nerek. Jak można się nabawić takich nowotworów ? W bardzo prosty sposób - Oddychając i nie tylko !!! Rakotwórcze spaliny unoszą się przecież w powietrzu. Razem z deszczem dostają się do gleby... z gleby do roślin, które spożywamy oraz do wody, którą pijemy. Warto też pamiętać o Dziurze Ozonowej, która powoduje to, że nie możemy się swobodnie opalać jak dawniej. Czekają nas bowiem nowotwory skóry.

Statystyki są zatrważające… już co trzecia osoba cierpi na choroby nowotworowe. Choć nie wszystkie nowotwory są złośliwe... nie omijają one również noworodków. W przypadku złośliwych - Niestety...  40% tych ludzi umrze po długim cierpieniu. Ocieplenie Klimatu i kataklizmy z nimi związane… susze, gradobicia i trąby powietrzne.... też dają się nam we znaki.  Zniszczeniu ulega dobytek milionów ludzii na całym świecie oraz plony rolne niezbędne do wykarmienia nas wszystkich.Szkodliwości technologii, których ludzkość używa do produkcji niezbędnej energii jest powszechnie znana. Czekają nas i nasze dzieci tragiczne warunki życia na Ziemi - choroby, głód, zniszczenia... Niestety żadne naukowe scenariusze nie przewidują dla Ziemi i jej mieszkańców happy endu. Chciałbym to zmienić !!! Są bowiem na te problemy- bardzo proste rozwiązania !!!

Jak mawiał wiele lat temu genialny inżynier i wynalazca Nikola Tesla (1856–1943), którego imię nosi ta fundacja… „Musimy nauczyć się uzyskiwać potrzebną nam energię bez zużywania surowców. Energia elektryczna jest wszech obecna i dostępna w nieograniczonych ilościach. Może ona zasilać maszynerię świata bez potrzeby węgla, gazu czy innych paliw”Jeśli chodzi o produkcję potrzebnej nam energii... należy zamiast paliw kopalnych używać - Tlenu i Wodoru. Po spaleniu tych gazów oprócz dużej ilości energii powstaje nieszkodliwa zwykła woda. Jak produkować te gazy z wody ?  Za pomocą prądu elektrycznego - metodą elektrolizy. Dwie elektrody zanurzone w wodzie - i gotowe. Są to od dawna znane metody !!! Skąd wziąć prąd ? Ze Słońca oraz innych darmowych źródeł !!!! Słońce produkuje energię czystą, nieskończoną i bezpłatną. Moc promieni słonecznych, które docierają do naszej planety w ciągu tylko jednej godziny, są równe rocznej konsumpcji energii - Całej Ludzkości. 
Mam nadzieję, że mój wynalazek przyczyni się do poprawy obecnej sytuacji. Jest to urządzenie prądotwórcze, które nie potrzebuje do produkcji energii elektrycznej żadnego paliwa. Podobnie jak baterie słoneczne. Może również służyć do "napędu" obiektów latających pospolicie nazywanych UFO. Opis tego urządzenia przedstawiłem w programie telewizyjnym  Dragons' Den - jak zostać milionerem a jego dokładniejszy opis jest bezpłatnie dostępny na ostatniej stronie : Sensacje Nauki 3. Dołączam link - http://sensacje-nauki-3.manifo.com/ 

Na pewno Kraj, który w miarę szybko wprowadzi te technologie...  zyska - Niezależność Energetyczną a obywatele tanią energię elektryczną oraz tanie paliwo do samochodów i ogrzewania domów. Producenci obniżą koszty produkcji, a co za tym idzie obniżą ceny wszystkich artykułów w sklepach co ułatwi im sprzedaż swoich wyrobów za granicą. Nie dziwcie się Niemcom, że chcą zlikwidować swoje elektrownie jądrowe... Świat idzie w tym kierunku !!! Inwestorzy chcący wykorzystać to urządzenie w szeroko pojętej Energetyce do produkcji bezpłatnej energii ze Słońca i wykorzystania jej do przemysłowej produkcji Wodoru i Tlenu , proszeni są o kontakt ze mną za pośrednictwem Fundacji. Więcej szczegółów na temat tego oraz innych projektów  w zakładce - Ekologia 
Niestety... wprowadzenie nowych technologii nie będzie, ani łatwe ani szybkie - a szczególnie w Polsce. Obecny Polski Rząd - Mateusza Morawieckiego - nie jest zainteresowany Nowymi Technologiami w dziedzinie Energetyki Odnawialnej, Eco-Motoryzacji ani szybką likwidacją smogu w polskich miastach. Rząd też nie chce Niezależność Energetyczną Polski od ropy czy gazu z zagranicy oraz Obniżenie dla Polaków cen prądu o 50% oraz kosztów ogrzewania budynków o co najmniej 70% przy Zerowej emisji do atmosfery spalin i CO2.  Zamiast wdrożyć tanie i szybkie w budowie inwestycje OZE w Polsce, które kosztują miliony, Rząd woli wydawać Miliardy. Na czyją korzyść ten Rząd działa ??? Podobne sprawy dotyczą Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Ministerstwa Obrony Narodowej. Więcej na ten temat przeczytacie w zakładce Ekologia. pt. Jest kolejna Afera. Wynalazcy uciekajcie za granicę !!! 
Trzecią sprawą, która mnie wkurzyła jest wiedza, której uczą nas w podręcznikach szkolnych.

Chodzi głównie o Model Budowy Atomu. Dotychczasowy - tak zwany Bohra – został obalony przez światowych naukowców w Krakowie – bodajże 6 lat temu (2006r) - „Trzeba poszukać nowego modelu atomu” - brzmiał oficjalny komunikat transmitowany we wszystkich polskich dziennikach telewizyjnych.

Na stronach internetowych - Sensacje Nauki 2 przedstawiam taki Nowy Model. Jego prostota polega na założeniu, że Neutrony w jądrach atomów posiadają właściwości magnetyczne - po prostu są magnesami. Można za jego pomocą wyjaśnić zjawiska fizyczne, które do tej pory stanowiły zagadki naukowe. Na pewno należy do nich zaliczyć Antygrawitację (latanie za pomocą prądu elektrycznego) oraz to, jak działa UFO.  Zresztą... poczytajcie sobie o tym -  dołączam link do strony .  http://sensacjenauki2.manifo.com/

W sprawie nowego modelu atomu, zwróciłem się po opinię do Polskiej Akademii Nauk, do której to instytucji skierowała mnie kancelaria prezydenta RP. I tu zaczynają się problemy… PAN odsyła mnie do zapoznania się z budową atomu - Bohra, który jest już nieaktualny. Akademia zdaje się nie wiedzieć, że jej światowi koledzy po fachu ten model już dawno obalili w Krakowie. Zapewne Kraków leży gdzieś na końcu świata i nawet gołębie pocztowe stamtąd nie docierają. 

Podobnie sprawa się przedstawia w temacie Astronomii. Istnieje wiele nieścisłości i błędów w dotychczasowej teorii o obrocie planet wokół Słońca. Opublikowałem je na stronach Sensacje Nauki. Warto się z nimi zapoznać... dołączam link. http://sensacjenauki.manifo.com/  Jest też na tych stronach trochę o Zamieszkałych Planetach.  Zanosi się jednak na to, że czeka mnie los Mikołaja Kopernika, który za granicą uzyskał posłuch dla swoich odkryć. Choć mamy XXI wiek – niewiele się w tych sprawach zmieniło. 

 W tym miejscu chciałbym podziękować panu Łukaszowi Fajfrowskiemu za publikację stron internetowych pod tytułem :
A może Najda się mylił ? Dołączam link do tej strony - http://antynajda.manifo.com/  Kilka interesujących rzeczy z tej publikacji, o których wcześniej nie wiedziałem - wykorzystałem do uzupełnienia stron - Sensacje Nauki A może Kopernik się mylił ? Choć Pan Łukasz popełnił kilka błędów w swoim rozumowaniu - bardzo sobie cenię otwartość jego przekonań.
Więcej szczegółów na ten temat znajdziecie w zakładce - Edukacja 

Podsumowanie - Czarno to widzę !!!
To jest dziwne i zawsze mnie zastanawiało... Polska miała tyle okazji by być w Czołówce Narodów a inni mogli brać z Polaków przykład... jednak po pewnym czasie jest znów na Szarym Końcu - wytykana palcami za nieudolność i głupotę. Każdy popełnia błędy... na nich człowiek się uczy ale wiedza i zrozumienie  pozwolają nam unikać nowych. Jak mówi stare przysłowie „Mądry Polak po szkodzie”  Jednak częściej sprawdzają się słowa Jana Kochanowskiego: Że i przed szkodą, i po szkodzie głupi "  Ciekawy jestem...  jak będzie tym razem ?

Na pewno popularyzacja tematów, które poruszam oraz rozwiązań, które proponuję, może wpłynąć na poprawę obecnej sytuacji w Polsce. A jak sami wiecie problemów jest dużo !!!  Namawiam więc do ich rozpowszechniania na wszelkie możliwe sposoby - gdyż warto.  Chciałbym gorąco podziękować Telewizji TV4 za popularyzację moich stron internetowych.

Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 11.12.2012 r. pod nr. KRS - 0000443710.
Nr konta bankowego w Idea Banku - 72 1950 0001 2006 5385 6385 0002 

Kontakt email - fundacjatesli@interia.pl  Kontakt telefoniczny  +48 690 612 530       

Z góry dziękuję za wszelkie wsparcie fundacji - nie tylko finansowe. Pamiętajcie, że bankowy dowód wpłaty darowizny dla dowolnej organizacji pozarządowej pozwala na odjęcia tej kwoty od dochodu i zapłacicie mniejszy podatek. Nie więcej jednak niż 10% dochodu w przypadku osób fizycznych i 6% w przypadku firm. Nie wyrzucajcie więc tych dowodów wpłat.

Fundator i prezes zarządu fundacji 
          Mariusz Najda 

Zapraszam do przeczytania pierwszej zakładki pod tytułem: Ekonomia  Choć następne zakładki będą nie mniej ciekawe od spraw społecznych, koniecznie trzeba zacząć !!!
Tworzenie stron internetowych - Kreator stron WW